Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thể dục Dụng cụ
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Thể dục Dụng cụ
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 14 nội dung thi đấu
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Đồng đội nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Toàn năng nam 10:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Đồng đội nữ 09:30 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Toàn năng nữ 11:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Thể dục tự do nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Ngựa vòng nam 10:20 11/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Vòng treo nam 11:40 11/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Nhảy chống nữ 09:40 11/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Xà lệch nữ 11:00 11/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Nhảy chống nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Xà kép nam 10:20 12/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Xà đơn nam 11:40 12/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Cầu thăng bằng nữ 09:40 12/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Thể dục tự do nữ 11:00 12/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports