Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Bắn cung
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bắn cung
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 80 nội dung thi đấu
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cung 1 dây toàn năng nam 13:30 11/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 1 dây toàn năng nữ 08:30 11/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây toàn năng nam 08:30 11/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây toàn năng nữ 13:30 11/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cung 1 dây 90m nam 13:30 12/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 1 dây 70m nam 15:30 12/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 1 dây 70m nữ 08:30 12/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 1 dây 60m nữ 10:00 12/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây 90m nam 08:30 12/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây 70m nam 10:00 12/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây 70m nữ 13:30 12/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây 60m nữ 15:30 12/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cung 1 dây 50m nam 13:30 13/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 1 dây 30m nam 15:30 13/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 1 dây 50m nữ 08:30 13/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 1 dây 30m nữ 10:00 13/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây 50m nam 08:30 13/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây 30m nam 10:00 13/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây 50m nữ 13:30 13/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây 30m nữ 15:30 13/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng 1/32 Cung 1 dây cá nhân nam 13:30 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/16 Cung 1 dây cá nhân nam 13:30 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/8 Cung 1 dây cá nhân nam 13:30 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/4 Cung 1 dây cá nhân nam 13:30 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/16 Cung 1 dây cá nhân nữ 08:00 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/8 Cung 1 dây cá nhân nữ 08:00 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/4 Cung 1 dây cá nhân nữ 08:00 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/32 Cung 1 dây cá nhân nữ 08:00 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/32 Cung 3 dây cá nhân nam 08:00 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/16 Cung 3 dây cá nhân nam 08:00 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/8 Cung 3 dây cá nhân nam 08:00 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/4 Cung 3 dây cá nhân nam 08:00 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/2 Cung 3 dây cá nhân nam 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/16 Cung 3 dây cá nhân nữ 13:30 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/8 Cung 3 dây cá nhân nữ 13:30 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/4 Cung 3 dây cá nhân nữ 13:30 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/32 Cung 3 dây cá nhân nữ 13:30 14/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cung 1 dây cá nhân nam 15:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng tứ kết Cung 1 dây đồng đội nam 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết trận 1 Cung 1 dây đồng đội nam 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng Chung kết Cung 1 dây đồng đội nam 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết trận 2 Cung 1 dây đồng đội nam 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1 Cung 1 dây đồng đội nam 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 1 dây cá nhân nữ 15:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng chung kết Cung 1 dây đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tranh huy chương Đồng Cung 1 dây đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết trận 2 Cung 1 dây đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết trận 1 Cung 1 dây đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây cá nhân nam 15:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết trận 2 Cung 3 dây đồng đội nam 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây đồng đội nam 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết trận 1 Cung 3 dây đồng đội nam 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây cá nhân nữ 15:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết trận 1 Cung 3 dây đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết trận 2 Cung 3 dây đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại trận 1 Cung 1 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại trận 2 Cung 1 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại trận 3 Cung 1 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại trận 4 Cung 1 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại trận 5 Cung 1 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng tứ kết trận 1 Cung 1 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vong bán kết trận 1 Cung 1 dây đôi nam nữ 09:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng tứ kết trận 2 Cung 1 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng tứ kết trận 3 Cung 1 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng tứ kết trận 4 Cung 1 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tranh huy chương Đồng Cung 1 dây đôi nam nữ 09:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 1 dây đôi nam nữ 10:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết trận 2 Cung 1 dây đôi nam nữ 09:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cung 3 dây đôi nam nữ 11:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vong bán kết Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng tứ kết trận 1 Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại trận 1 Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại trận 2 Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại trận 3 Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
vòng tứ kết trận 2 Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
vòng tứ kết trận 3 Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
vòng tứ kết trận 4 Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
vòng bán kết trận 2 Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tranh huy chương đồng Cung 3 dây đôi nam nữ 08:00 16/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports