Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Thể hình
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Thể hình
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 17 nội dung thi đấu
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Đến 55kg nam 14:00 10/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Đến 60kg nam 14:00 10/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Đến 65kg nam 16:00 10/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Đến 70kg nam 16:00 10/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Đến 75kg nam 14:00 11/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Đến 80kg nam 14:00 11/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Đến 85kg nam 16:00 11/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Đến 90kg nam 16:00 11/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết trên 90kg nam 16:00 11/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Đến 46kg nữ 14:00 12/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Đến 49kg nữ 14:00 12/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Đến 52kg nữ 16:00 12/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Trên 52kg nữ 16:00 12/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Fitness nữ đến 155cm 14:00 13/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Fitness nữ đến 160cm 14:00 13/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Fitness nữ đến 165cm 16:00 13/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports
Chung Kết Fitness nữ trên 165cm 16:00 13/12/2022 Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Start List Results Reports