Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Bóng ném bãi biển
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng ném bãi biển
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 18 nội dung thi đấu
03/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Bóng ném bãi biển nam 14:00 03/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Bóng ném bãi biển nam 14:45 03/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Bóng ném bãi biển nữ 15:30 03/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Bóng ném bãi biển nữ 16:15 03/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
04/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 5 Bóng ném bãi biển nam 14:00 04/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Bóng ném bãi biển nam 14:45 04/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Bóng ném bãi biển nữ 15:30 04/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Bóng ném bãi biển nữ 16:15 04/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
05/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 9 Bóng ném bãi biển nam 14:00 05/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Bóng ném bãi biển nam 14:45 05/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Bóng ném bãi biển nữ 15:30 05/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Bóng ném bãi biển nữ 16:15 05/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
07/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết 1 Bóng ném bãi biển nam 14:00 07/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Bóng ném bãi biển nam 14:45 07/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 1 Bóng ném bãi biển nữ 15:30 07/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Bóng ném bãi biển nữ 16:15 07/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
08/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Bóng ném bãi biển nam 15:00 08/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Bóng ném bãi biển nữ 15:45 08/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports