Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Bowling
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bowling
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 16 nội dung thi đấu
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Đơn nam (dầu ngắn) 08:00 13/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Chung kết Đơn nữ (dầu ngắn) 13:30 13/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Đôi nam (dầu dài) 08:00 14/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Chung kết Đôi nữ(dầu dài) 13:30 14/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Đồng đội 3 nam (dầu ngắn) 08:00 15/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Chung kết Đồng đội 3 nữ (dầu ngắn) 13:30 15/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Đồng đội 4 nam (dầu ngắn) 08:00 16/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Chung kết Đồng đội 4 nữ (dầu ngắn) 13:30 16/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Đồng đội 5 nam (dầu dài) 08:00 17/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Chung kết Đồng đội 5 nữ (dầu dài) 08:00 17/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Master nam 08:00 19/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Vòng loại Master nam 08:00 19/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Chung kết Toàn năng nam 08:00 19/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Chung kết Master nữ 13:30 19/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Vòng loại Master nữ 08:30 19/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports
Chung kết Toàn năng nữ 08:00 19/12/2022 Trung tâm Bowling Hero World Start List Results Reports