Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Bóng chuyền bãi biển
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng chuyền bãi biển
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 31 nội dung thi đấu
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận M.3: Khánh Hòa - Bà Rịa Vũng Tàu Bóng chuyền bãi biển nam 13:00 15/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận M.1: TP Hồ Chí Minh - Phú Yên Bóng chuyền bãi biển nam 08:30 15/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận M.2: Quân Đội - Bà Rịa Vũng Tàu Bóng chuyền bãi biển nam 08:30 15/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận M.4: TP Hồ Chí Minh - Quân Đội Bóng chuyền bãi biển nam 13:00 15/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.1: Khánh Hòa - Hải Phòng Bóng chuyền bãi biển nữ 08:30 15/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.2: TP Hồ Chí Minh - Sóc Trăng Bóng chuyền bãi biển nữ 13:00 15/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.3: Kiên Giang - Cần Thơ Bóng chuyền bãi biển nữ 13:00 15/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận M.5: Phú Yên - Quân Đội Bóng chuyền bãi biển nam 08:30 16/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận M.6: Khánh Hòa - TP Hồ Chí Minh Bóng chuyền bãi biển nam 13:00 16/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.7: Khánh Hòa - Cần Thơ Bóng chuyền bãi biển nữ 13:00 16/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.8: Sóc Trăng - Kiên Giang Bóng chuyền bãi biển nữ 13:00 16/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.9: Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh Bóng chuyền bãi biển nữ 13:00 16/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.4: Khánh Hòa - Sóc Trăng Bóng chuyền bãi biển nữ 08:30 16/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.6: TP Hồ Chí Minh - Kiên Giang Bóng chuyền bãi biển nữ 08:30 16/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.5: Hải Phòng - Cần Thơ Bóng chuyền bãi biển nữ 08:30 16/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận M.8: Phú Yên - Khánh Hòa Bóng chuyền bãi biển nam 08:30 17/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận M.9: Quân Đội - Khánh Hòa Bóng chuyền bãi biển nam 13:00 17/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận M.10: Bà Rịa Vũng Tàu - Phú Yên Bóng chuyền bãi biển nam 13:00 17/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận M.7: Bà Rịa Vũng Tàu - TP Hồ Chí Minh Bóng chuyền bãi biển nam 08:30 17/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.10: Khánh Hòa - Kiên Giang Bóng chuyền bãi biển nữ 08:30 17/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.12: Sóc Trăng - Hải Phòng Bóng chuyền bãi biển nữ 13:00 17/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.11: Cần Thơ - TP Hồ Chí Minh Bóng chuyền bãi biển nữ 08:30 17/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận W.14: Kiên Giang - Hải Phòng Bóng chuyền bãi biển nữ 08:30 18/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.15: Cần Thơ - Sóc Trăng Bóng chuyền bãi biển nữ 08:30 18/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.13: Khánh Hòa - TP Hồ Chí Minh Bóng chuyền bãi biển nữ 08:30 18/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận M.11: TP Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu (Bán kết 1) Bóng chuyền bãi biển nam 09:00 19/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận M.12: Khánh Hòa - Quân Đội (Bán kết 2) Bóng chuyền bãi biển nam 10:00 19/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.16: Khánh Hòa - Kiêng Giang (Bán kết 1) Bóng chuyền bãi biển nữ 09:00 19/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.17: Cần Thơ - TP Hồ Chí Minh (Bán kết 2) Bóng chuyền bãi biển nữ 09:00 19/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận M.13: Khánh Hòa - TP Hồ Chí Minh (Chung kết) Bóng chuyền bãi biển nam 09:00 20/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận W.18: Khánh Hòa - TP Hồ Chí Minh (Chung kết) Bóng chuyền bãi biển nữ 09:00 20/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports