Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Xe đạp
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Xe đạp
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 28 nội dung thi đấu
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 5km cá nhân tính giờ băng đồng nam (XCT) 10:00 10/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
Xếp hạng 2km cá nhân đổ đèo nam (DHI) 15:15 10/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
Chung kết 5km cá nhân tính giờ băng đồng nữ (XCT) 09:00 10/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
Xếp hạng 2km cá nhân đổ đèo nữ (DHI) 14:30 10/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 3x5km tiếp sức băng đồng nam (XCR) 10:15 11/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
Chung kết 2km cá nhân đổ đèo nam (DHI) 15:15 11/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
Chung kết 3x5km tiếp sức băng đồng nữ (XCR) 09:00 11/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
Chung kết 2km cá nhân đổ đèo nữ (DHI) 14:30 11/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết cá nhân băng đồng Olympic nam (XCO) 14:00 12/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
Chung kết đồng đội băng đồng Olympic nam (XCO) 14:00 12/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
Chung kết cá nhân băng đồng Olympic nữ (XCO) 09:00 12/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
Chung kết đồng đội băng đồng Olympic nữ (XCO) 08:00 12/12/2022 Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Tính điểm nữ 09:00 15/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung Kết Tính điểm nam 10:00 15/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết 40km cá nhân tính giờ nam 10:30 16/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung Kết 30km cá nhân tính giờ nữ 09:00 16/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết 80km đồng đội tính giờ nam 10:00 17/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung Kết 50km đồng đội tính giờ nữ 08:00 17/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết 500m cá nhân tốc độ nam 15:30 18/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung Kết 4km cá nhân tính giờ cự ly ngắn nam 14:00 18/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung Kết 4km đồng đội tính giờ cự ly ngắn nam 14:00 18/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung Kết 500m cá nhân tốc độ nữ 15:30 18/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung Kết 3km cá nhân tính giờ cự ly ngắn nữ 14:00 18/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung Kết 3km đồng đội tính giờ cự ly ngắn nữ 14:00 18/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết 155Km Xuất phát đồng hành nam 08:30 19/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung kết 155Km Xuất phát đồng hành đồng đội nam 08:30 19/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết 75Km Xuất phát đồng hành nữ 08:30 20/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports
Chung kết 75Km Xuất phát đồng hành đồng đội nữ 08:30 20/12/2022 Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Start List Results Reports