Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Khiêu vũ thể thao
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Khiêu vũ thể thao
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 12 nội dung thi đấu
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 5 điệu Latin 15:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Công ty Than Núi Béo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Chachacha 15:30 10/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Rumba 15:30 10/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Jive 15:30 10/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Samba 15:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Công ty Than Núi Béo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Pasodoble 15:30 10/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 5 điệu Standard 03:30 11/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Waltz 15:30 11/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Viennese Waltz 15:30 11/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Tango 15:30 11/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Quickstep 15:30 11/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Slow Foxtrot 15:30 11/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports