Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Nhảy cầu
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Nhảy cầu
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 13 nội dung thi đấu
28/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Cầu mềm 1m đơn nam 09:00 28/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cầu mềm 3m đôi nam 09:00 28/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cầu cứng đôi nữ 09:00 28/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
29/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Cầu mềm 1m đơn nữ 09:00 29/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cầu mềm 3m đôi nữ 09:00 29/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cầu cứng đôi nam 09:00 29/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Đồng đội 09:00 29/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
30/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Cầu mềm 3m đơn nam 09:00 30/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cầu cứng đơn nữ 09:00 30/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cầu mềm 3m đôi nam nữ 09:00 30/11/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
01/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Cầu mềm 3m đơn nữ 09:00 01/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cầu cứng đơn nam 09:00 01/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cầu cứng đôi nam nữ 09:00 01/12/2022 Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports