Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Đấu kiếm
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Đấu kiếm
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 40 nội dung thi đấu
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Kiếm ba cạnh cá nhân nam 15:40 15/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm ba cạnh cá nhân nam 17:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bảng Kiếm ba cạnh cá nhân nam 08:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/16 Kiếm ba cạnh cá nhân nam 10:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
vòng 1/8 Kiếm ba cạnh cá nhân nam 13:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng Tứ Kết Kiếm chém cá nhân nữ 12:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bán kết Kiếm chém cá nhân nữ 12:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bảng Kiếm chém cá nhân nữ 10:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm chém cá nhân nữ 17:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Kiếm liễu cá nhân nam 16:40 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm liễu cá nhân nam 17:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bảng Kiếm liễu cá nhân nam 10:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng 1/16 Kiếm liễu cá nhân nam 15:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng tứ kết Kiếm liễu cá nhân nam 16:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng tứ kết Kiếm ba cạnh cá nhân nữ 08:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại 1/16 Kiếm ba cạnh cá nhân nữ 08:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết Kiếm ba cạnh cá nhân nữ 15:50 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Kiếm ba cạnh cá nhân nữ 14:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bảng Kiếm ba cạnh cá nhân nữ 08:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm ba cạnh cá nhân nữ 17:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng bảng Kiếm chém cá nhân nam 10:30 17/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Kiếm chém cá nhân nam 15:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết Kiếm chém cá nhân nam 16:50 17/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm chém cá nhân nam 17:20 17/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm liễu cá nhân nữ 17:20 17/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết Kiếm liễu cá nhân nữ 15:50 17/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Kiếm liễu cá nhân nữ 14:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bảng Kiếm liễu cá nhân nữ 08:30 17/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Kiếm ba cạnh đồng đội nam 14:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm ba cạnh đồng đội nam 16:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm chém đồng đội nữ 16:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết Kiếm chém đồng đội nữ 15:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết 1 Kiếm liễu đồng đội nam 15:00 19/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Kiếm liễu đồng đội nam 15:00 19/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm liễu đồng đội nam 16:00 19/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết Kiếm ba cạnh đồng đội nữ 14:00 19/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Kiếm ba cạnh đồng đội nữ 15:30 19/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm ba cạnh đồng đội nữ 16:00 19/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Kiếm chém đồng đội nam 16:00 20/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm liễu đồng đội nữ 16:00 20/12/2022 Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports