Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Futsal
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Futsal
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 12 nội dung thi đấu
08/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cao Bằng vs TP Hồ Chí Minh (Trận 1) Futsal nam 14:00 08/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
TP Hà Nội vs Đăk Lăk (Trận 2) Futsal nam 16:30 08/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội (Trận 3) Futsal nam 14:00 10/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
Khánh Hòa vs Cao Bằng (Trận 4) Futsal nam 16:30 10/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cao Bằng vs Đăk Lăk (Trận 5) Futsal nam 14:00 13/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Khánh Hòa (Trận 6) Futsal nam 16:30 13/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Khánh Hòa vs TP Hà Nội (Trận 7) Futsal nam 14:00 15/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
Đăk Lăk vs TP Hồ Chí Minh (Trận 8) Futsal nam 16:30 15/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đăk Lăk vs Khánh Hòa (Trận 9) Futsal nam 14:00 17/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
TP Hà Nội vs Cao Bằng (Trận 10) Futsal nam 16:30 17/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Khánh Hòa vs Đăk Lăk (Bán kết) Futsal nam 14:00 19/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội ( Chung kết) Futsal nam 16:30 19/12/2022 Cung thi đấu Điền kinh thành phố Hà Nội Start List Results Reports