Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Golf
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Golf
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 22 nội dung thi đấu
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam Đơn nam 08:00 13/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Đơn nữ Đơn nữ 08:00 13/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội Nam Đồng đội nam 07:00 13/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Đồng đội nữ 08:00 13/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam (Chung kết) Đơn nam 07:00 14/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Đơn nữ (Chung kết) Đơn nữ 07:00 14/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội Nam Đồng đội nam 07:00 14/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Đồng đội nữ 07:00 14/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Hà Nội vs Vĩnh Phúc Đồng đội nam 07:00 15/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Bình Dương vs Long An Đồng đội nam 07:00 15/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Bắc Giang Đồng đội nam 07:00 15/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Nghệ An vs Quảng Ninh Đồng đội nam 07:00 15/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Hà Nội vs Long An Đồng đội nam 12:30 15/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Nghệ An Đồng đội nam 12:30 15/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng Đồng đội nữ 12:50 15/12/2022 Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Start List Results Reports
Hà Nội vs Vũng Tàu Đồng đội nữ 12:46 15/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Vĩnh Phúc vs Hải Phòng Đồng đội nữ 07:00 15/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Vũng Tàu vs Quảng Ninh Đồng đội nữ 07:00 15/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
TP Hồ Chí Minh vs Long An (Bán kết) Đồng đội nam 07:00 16/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Hà Nội vs Nghệ An (Chung kết ) Đồng đội nam 07:56 16/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Vũng Tàu vs Hải Phòng (Chung kết ) Đồng đội nữ 07:48 16/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports
Hà Nội vs TP Hồ Chí Minh (Bán kết) Đồng đội nữ 07:00 16/12/2022 Sân Golf Tuần Châu - Quảng Ninh Start List Results Reports