Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Bóng ném
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng ném
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 18 nội dung thi đấu
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Bóng ném nam 14:00 13/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Bóng ném nam 16:00 13/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Bóng ném nữ 14:00 14/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Bóng ném nữ 16:00 14/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Bóng ném nam 14:00 15/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Bóng ném nam 16:00 15/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Bóng ném nữ 14:00 16/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Bóng ném nữ 16:00 16/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Bóng ném nam 14:00 17/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Bóng ném nam 16:00 17/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Bóng ném nữ 14:00 18/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Bóng ném nữ 16:00 18/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Bóng ném nam 13:00 19/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết Bóng ném nam 15:00 19/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết Bóng ném nữ 17:00 19/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết Bóng ném nữ 19:00 19/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Bóng ném nam 14:00 20/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Chung kết Bóng ném nữ 16:00 20/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports