Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Karate
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Karate
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 321 nội dung thi đấu
26/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Kata đồng đội nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Vòng loại nhóm 1 Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Vòng loại nhóm 2 Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết nhóm 1 Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết nhóm 2 Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết nhóm 1 Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết nhóm 2 Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 8 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 4 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 7 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 9 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 10 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 11 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -50kg nam 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 7 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 8 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 9 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 10 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 11 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 12 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 13 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 14 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 15 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 16 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 17 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -55kg nam 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 7 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite -44kg nữ 08:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Vòng loại Kumite -47kg nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết trận 2 Kumite -47kg nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết trận 4 Kumite -47kg nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết trận 3 Kumite -47kg nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -47kg nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -47kg nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -47kg nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite -47kg nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết trận 1 Kumite -47kg nữ 14:00 26/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
27/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Kata cá nhân nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kata đồng đội nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 10 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 14 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 7 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 8 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 9 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 11 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Start List Results Reports
Trận 12 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 13 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 15 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 16 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 17 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 18 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 19 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 20 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite -60kg nam 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 7 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 8 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 9 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 10 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 11 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 12 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 13 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 14 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 15 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 16 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 17 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 18 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 19 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 20 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 21 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -67kg nam 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 7 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 8 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 9 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 10 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 11 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -50kg nữ 08:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 7 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 8 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 9 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 10 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 11 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -55kg nữ 14:00 27/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
28/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Kata cá nhân nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Vòng loại nhóm 1 Kata cá nhân nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Vòng loại nhóm 2 Kata cá nhân nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết nhóm 1 Kata cá nhân nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết nhóm 2 Kata cá nhân nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kata cá nhân nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kata cá nhân nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 4 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite -71kg nam 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -75kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -80kg nam 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 4 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -61kg nữ 08:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -68kg nữ 14:00 28/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
29/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Kumite đồng đội nam nhóm 1 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite đồng đội nam nhóm 1 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite đồng đội nam nhóm 1 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 7 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 8 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 9 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 10 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 11 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 12 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 13 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 14 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 15 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 16 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite đồng đội nam nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 4 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 5 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 6 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 10 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 14 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite -84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite -84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite -84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite -84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite -84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite -84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite -84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite -84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite -84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite +84kg nam 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite +68kg nữ 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite +68kg nữ 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite +68kg nữ 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite +68kg nữ 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite +68kg nữ 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite +68kg nữ 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite +68kg nữ 08:00 29/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
30/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite đồng đội nam nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 3 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 4 Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite đồng đội nữ nhóm 1 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 1 Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 2 Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 3 Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Tứ kết 4 Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 2 Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 3 Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 1 Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Bán kết 2 Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Chung kết Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports
Trận 1 Kumite đồng đội nữ nhóm 2 08:00 30/11/2022 Nhà thi đấu TDTT Tỉnh Ninh Bình Start List Results Reports