Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Lân sư rồng
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Lân sư rồng
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 7 nội dung thi đấu
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Múa rồng 19:00 10/12/2022 Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Lân địa bửu 19:00 11/12/2022 Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Lân (Sư) nhảy bục 19:00 12/12/2022 Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Lân (Sư) leo cột không hái lộc cá nhân 19:00 13/12/2022 Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Mai hoa thung nam nữ 19:00 14/12/2022 Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Lân (Sư) leo cột không hái lộc đồng đội 19:00 14/12/2022 Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Mai hoa thung nam 19:00 15/12/2022 Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports