Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Bóng đá nam
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng đá nam
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 16 nội dung thi đấu
26/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Thừa Thiên Huế vs Vĩnh Phúc ( Vòng loại) Bóng đá nam 15:00 26/11/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
TP Hà Nội vs TP Hồ Chí Minh (Vòng loại) Bóng đá nam 17:15 26/11/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
27/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam Định vs Đồng Tháp ( Vòng loại) Bóng đá nam 15:00 27/11/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Nghệ An vs An Giang (Vòng loại) Bóng đá nam 17:15 27/11/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
29/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
TP Hồ Chí Minh vs Thừa Thiên - Huế (Vòng loại) Bóng đá nam 15:00 29/11/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vĩnh Phúc vs TP Hà Nội (Vòng loại) Bóng đá nam 17:15 29/11/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
30/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
An Giang vs Nam Định (Vòng loại) Bóng đá nam 15:00 30/11/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng Tháp vs Nghệ An (Vòng loại) Bóng đá nam 17:15 30/11/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
03/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
TP Hồ Chí Minh vs Vĩnh Phúc (Vòng loại) Bóng đá nam 15:00 03/12/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
TP Hà Nội vs Thừa Thiên - Huế (Vòng loại) Bóng đá nam 17:15 03/12/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
04/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
An Giang vs Đồng Tháp ( Vòng loại) Bóng đá nam 15:00 04/12/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Nghệ An vs Nam Định (Vòng loại) Bóng đá nam 17:15 04/12/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
07/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nghệ An vs TP Hồ Chí Minh (Bán kết) Bóng đá nam 17:45 07/12/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Hà Nội & Nam Định (Bán kết) Bóng đá nam 15:00 07/12/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam Định vs TP Hồ Chí Minh (Tranh ba) Bóng đá nam 15:00 10/12/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Hà Nội vs Nghệ An (Chung kết) Bóng đá nam 17:15 10/12/2022 Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports