Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Cầu mây
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Cầu mây
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 90 nội dung thi đấu
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 2: Vĩnh Long - Thanh Hóa Đồng đội bốn nam 08:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 1: TP Hồ Chí Minh - TP Hà Nội Đồng đội bốn nam 08:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 6: Thánh Hóa - Đồng Nai Đội tuyển bốn nam 11:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 9: Công An Nhân Dân - Nghệ An Đồng đội bốn nữ 16:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 7: Sóc Trăng - TP Hồ Chí Minh Đồng đội bốn nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 8: Đồng Tháp - Bắc Giang Đồng đội bốn nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 10: TP Hà Nội - Thừa Thiên Huế Đồng đội bốn nữ 16:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 4: Đồng Nai - Thanh Hóa Đội tuyển bốn nữ 10:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 5: Sóc Trăng - TP Hà Nội Đội tuyển bốn nữ 11:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 3: Công An Nhân Dân - TP Hồ Chí Minh Đội tuyển bốn nữ 10:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 11: Sóc Trăng - TP Hà Nội (Bán kết 1) Đồng đội bốn nam 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 12: Vĩnh Long - Đồng Nai (Bán kết 2) Đồng đội bốn nam 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 18: Yên Bái - TP Hà Nội Đội tuyển bốn nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 19: Sóc Trăng - TP Hồ Chí Minh Đội tuyển bốn nam 15:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 20: Thừa Thiên Huế - Đồng Nai Đội tuyển bốn nam 15:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 17: Nghệ An - Vĩnh Long Đội tuyển bốn nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 21: Sóc Trăng - Đồng Tháp (Bán kết 1) Đồng đội bốn nữ 16:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 22: Nghệ An - TP Hà Nội (Bán kết 2) Đồng đội bốn nữ 16:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 14: Yên Bái - Đồng Tháp Đội tuyển bốn nữ 10:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 15: Bắc Giang - Đồng Nai Đội tuyển bốn nữ 11:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 16: Thừa Thiên Huế - TP Hà Nội Đội tuyển bốn nữ 11:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 13: Nghệ An - Công An Nhân Dân Đội tuyển bốn nữ 10:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 25: TP Hà Nội - Vĩnh Long (Chung kết) Đồng đội bốn nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 30: TP Hà Nội - Nghệ An (Chung kết) Đội tuyển bốn nam 16:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 27: Đồng Nai - Nghệ An (Bán kết 1) Đội tuyển bốn nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 28: TP Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (Bán kết 2) Đội tuyển bốn nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 29: Đồng Tháp - TP Hà Nội (Chung kết) Đồng đội bốn nữ 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 26: Nghệ An - TP Hà Nội (Chung kết) Đội tuyển bốn nữ 10:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 23: Ngệ An - Đồng Tháp (Bán kết 1) Đội tuyển bốn nữ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 24: Đồng Nai - TP Hà Nội (Bán kết 2) Đội tuyển bốn nữ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 31: Vĩnh Long - Thanh Hóa Đồng đội ba nam 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 32: Đồng Nai - TP Hà Nội Đồng đội ba nam 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 40: TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai Đội tuyển ba nam 17:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 39: TP Hà Nội - Sóc Trăng Đội tuyển ba nam 16:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 36: Sóc Trăng - Nghệ An Đồng đội ba nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 37: TP Hà Nội - Đồng Tháp Đồng đội ba nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 38: Công An Nhân Dân - Thừa Thiên Huế Đồng đội ba nữ 16:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 34: Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh Đội tuyển ba nữ 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 35: Yên Bái - Bắc Giang Đội tuyển ba nữ 11:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 33: Thanh Hóa - Đồng Tháp Đội tuyển ba nữ 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 41: TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa (Bán kết 1) Đồng đội ba nam 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 42: TP Hà Nội - Sóc Trăng (Bán kết 2) Đồng đội ba nam 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 48: Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Đội tuyển ba nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 47: Vĩnh Long - Yên Bái Đội tuyển ba nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 49: Bắc Giang - Nghệ An (Bán kết 1) Đồng đội ba nữ 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 50: TP Hà Nội - Công An Nhân Dân (Bán kết 2) Đồng đội ba nữ 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 44: Thừa Thiên Huế - Sóc Trăng Đội tuyển ba nữ 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 45: Công An Nhân Dân - Đồng Nai Đội tuyển ba nữ 11:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 46: Yên Bái - Nghệ An Đội tuyển ba nữ 11:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 43: TP Hà Nội - Đồng Tháp Đội tuyển ba nữ 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 53: TP Hồ Chí Minh - TP Hà Nội (Chung kết) Đồng đội ba nam 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 58: TP Hà Nội - Vĩnh Long (Chung kết) Đội tuyển ba nam 16:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 55: TP Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (Bán kết 1) Đội tuyển ba nam 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 56: Vĩnh Long - Thanh Hóa (Bán kết 2) Đội tuyển ba nam 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 57: Nghệ An - TP Hà Nội (Chung kết) Đồng đội ba nữ 15:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Tận 54: Đồng Tháp - Công An Nhân Dân (Chung kết) Đội tuyển ba nữ 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Tận 51: Đồng Tháp - Sóc Trăng (Bán kết 1) Đội tuyển ba nữ 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Tận 52: Công An Nhân Dân - Nghệ An (Bán kết 2) Đội tuyển ba nữ 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 60: Yên Bái - Vĩnh Long Đồng đội đôi nam 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 61: TP Hà Nội - TP Hồ Chí Minh Đồng đội đôi nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 62: Sóc Trăng - Đồng Nai Đồng đội đôi nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 65: Bắc Giang - Thừa Thiên Huế Đồng đội đôi nữ 16:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 66: Sóc Trăng - Nghệ An Đồng đội đôi nữ 16:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 59: Nghệ An - Yên Bái Đồng đội đôi nữ 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 64: TP Hồ Chí Minh - Công An Nhân Dân Đồng đội đôi nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 63: Đồng Tháp - TP Hà Nội Đồng đội đôi nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 67: Đồng Nai - Nghệ An Đôi nam 17:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 69: TP Hà Nội - Sóc Trăng (Bán kết 2) Đồng đội đôi nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 68: Thanh Hóa - Vĩnh Long (Bán kết 1) Đồng đội đôi nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 77: Nghệ An - TP Hà Nội (Bán kết 1) Đồng đội đôi nữ 16:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 78: Công An Nhân Dân - Bắc Giang (Bán kết 2) Đồng đội đôi nữ 16:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 73: Yên Bái - Sóc Trăng Đôi nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 74: Thừa Thiên Huế - Vĩnh Long Đôi nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 75: Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh Đôi nam 15:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 76: TP Hà Nội - Đồng Nai Đôi nam 15:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 70: TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa Đôi nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 71: Thừa Thiên Huế - Bắc Giang Đôi nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 72: TP Hà Nội - Công An Nhân Dân Đôi nữ 11:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 83: Vĩnh Long - Sóc Trăng (Chung kết) Đồng đội đôi nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 89: Hà Nội - Công An Nhân Dân (Chung kết) Đồng đội đôi nữ 16:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 90: Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh (Chung kết) Đôi nam 17:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 87: Đồng Nai - Yên Bái (Bán kết 1) Đôi nam 15:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 88: Thừa Thiên Huế - TP Hồ Chí Minh (Bán kết 2) Đôi nam 15:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 79: Yên Bái - .TP Hồ Chí Minh Đôi nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 80: Đồng Nai - Nghệ An Đôi nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 81: Đồng Tháp - Bắc Giang Đôi nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 82: Công An Nhân Dân - Sóc Trăng Đôi nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 84: Yên Bái - Nghệ An (Bán kết 1) Đôi nữ 11:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 85: Đồng Tháp - Công An Nhân Dân (Bán kết 2) Đôi nữ 11:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 86: Nghệ An - Công An Nhân Dân (Chung kết) Đôi nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports