Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Taekwondo
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Taekwondo
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 253 nội dung thi đấu
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 23: Đà Nẵng - Khánh Hòa (Chung kết) 57kg nữ 16:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: Cà Mau - Công An Nhân Dân 57kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: TP Hồ Chí Minh - Quang Nam 57kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Lào Cai - Quân Đội 57kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Thanh Hóa - Đà Nẵng 57kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Nghệ An - .Quảng Nam 57kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Thái Nguyên - Khánh Hòa 57kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: Tiền Giang - Sơn La 57kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Hưng Yên - Bình Định 57kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Bình Thuận - Thừa Thiên Huế 57kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: Nghệ An - Quảng Nam (Tứ kết 1) 57kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11: Quân Đội - Đà Nẵng (Tứ kết 2) 57kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12: Khánh Hòa - Sơn La (Tứ kết 3) 57kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13: Bình Định - Thừa Thiên Huế (Tứ kết 4) 57kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17: Nghệ An - Đà Nẵng (Bán kết 1) 57kg nữ 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18: Khánh Hòa - Bình Định (Bán kết 2) 57kg nữ 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 28: TP Hà Nội - Nghệ An (Chung kết) 73kg nữ 16:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14: Cần Thơ - Khánh Hòa 73kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: Bình Dương - Vĩnh Long 73kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Bắc Kạn - Hưng Yên 73kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17: Đà Nẵng - Quảng Nam 73kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18: Đồng Tháp - Bà Rịa Vũng Tàu 73kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21: TP Hà Nội - Khánh Hòa (Tứ kết 1) 73kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22: Vĩnh Long - Hưng Yên (Tứ kết 2) 73kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23: Thanh Hóa - Đà Nẵng (Tứ kết 3) 73kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24: Đồng Tháp - Nghệ An (Tứ kết 4) 73kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26: TP Hà Nội - Hưng Yên (Bán kết 1) 73kg nữ 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 27: Thanh Hóa - Nghệ An (Bán kết 2) 73kg nữ 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13: Đồng Nai - Bình Dương 68kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14: Hải Phòng - Cần Thơ 68kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: Quảng Nam - Bạc Liêu 68kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Vĩnh Long - Tiền Giang 68kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17: Bình Phước - Kon Tum 68kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18: An Giang - TP Hà Nội 68kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19: Lai Châu - Quang Ninh 68kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20: Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh 68kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23: Bình Dương - Cần Thơ (Tứ kết 1) 68kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24: Quang Nam - Vĩnh Long (Tứ kết 2) 68kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25: Bình Phước - TP Hà Nội (Tứ kết 3) 68kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26: Quảng Ninh - Thanh Hóa (Tứ kết 4) 68kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 28: Bình Dương - Vĩnh Long (Bán kết 1) 68kg nam 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 29: Bình Phước - Quảng Ninh (Bán kết 2) 68kg nam 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 30: Bình Dương - Quảng Ninh (Chung kết) 68kg nam 16:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26: Bình Thuận - Đà Nẵng (Chung kết) trên 87kg nam 16:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14: Bà Rịa Vũng Tàu - Bắc Kạn trên 87kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: Kon Tum - Nghệ An trên 87kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Quảng Ninh - Quân Đội trên 87kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19: Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu (Tứ kết 1) trên 87kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20: Hưng Yên - Ninh Thuận (Tứ kết 2) trên 87kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21: Quang Nam - Nghệ An (Tứ kết 3) trên 87kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22: Quân Đội - Đà Nẵng (Tứ kết 4) trên 87kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24: Bình Thuận - Ninh Thuận (Bán kết 1) trên 87kg nam 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25: Nghệ An - Đà Nẵng (Bán kết 2) trên 87kg nam 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20: Đà Nẵng - Hưng Yên (Bán kết 2) 46kg nữ 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25: Quảng Ninh - Đà Nẵng (Chung kết) 46kg nữ 16:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: An Giang - Thừa Thiên Huế 46kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: Bình Định - Bình Dương 46kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19: An Giang - Quảng Ninh (Bán kết 1) 46kg nữ 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13: Bình Thuận - Hưng Yên (Tứ kết 4) 46kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12: Đà Nẵng - Khánh Hòa (Tứ kết 3) 46kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11: TP Hà Nội - Quảng Ninh (Tứ kết 2) 46kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: TP Hà Nội - Tây Ninh 46kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Quảng Ninh - TP Hồ Chí Minh 46kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Cần Thơ - Bình Dương 46kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Vĩnh Long - Đà Nẵng 46kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: Khánh Hòa - Quân Đội 46kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Bình Thuận - Nghệ An 46kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Hưng Yên - Đồng Nai 46kg nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: Cần Thơ - An Giang (Tứ kết 1) 46kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 27: Bình Dương - Khánh Hòa (Chung kết) 54kg nam 16:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: Thanh Hóa - Sơn La 54kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: Tây Ninh - Hưng Yên 54kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Kon Tum - Bạc Liêu 54kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Công An Nhân Dân - Bình Dương 54kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Quân Đội - Bình Phước 54kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Hải Phòng - Khánh Hòa 54kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: TP Hà Nôi - Thái Nguyên 54kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Ninh Thuận - Gia Lai 54kg nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Thanh Hóa - Hưng Yên (Tứ kết 1) 54kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: BLiêu - Bình Dương (Tứ kết 2) 54kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11: Quận Đội - Khánh Hòa (Tứ kết 3) 54kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12: TP Hà Nội - Gia Lai (Tứ kết 4) 54kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21: Thanh Hóa - Bình Dương (Bán kết 1) 54kg nam 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22: Khánh Hòa - TP Hà Nội (Bán kết 2) 54kg nam 15:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 12: Bình Thuận - Lai Châu 49kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22: Bình Định - TP Hà Nội (Tứ kết 3) 49kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23: Cần Thơ - Nghệ An (Tứ kết 4) 49kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25: Đồng Nai - Vĩnh Long (Bán kết 1) 49kg nữ 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26: Bình Định - Nghệ An (Bán kết 2) 49kg nữ 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20: Đồng Nai - Lai Châu (Tứ kết 1) 49kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17: Cần Thơ - Sơn La 49kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Đồng Tháp -TP Hà Nội 49kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: Bình Định -Bình Dương 49kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14: Công An Nhân Dân - Vĩnh Long 49kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13: TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa 49kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 27: Vĩnh Long - Nghệ An (Chung kết) 49kg nữ 16:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21: Thanh Hóa - Vĩnh Long (Tứ kết 2) 49kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24: Sơn La - Thanh Hóa (Chung kết) 67kg nữ 16:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19: Vinh Long - Thanh Hóa (Bán kết 2) 67kg nữ 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: Quân Đội - Bình Dương 67kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: Bình Định - Cần Thơ 67kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Công An Nhân Dân - Quang Nam 67kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Vĩnh Long - Lào Cai 67kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: TP Hồ Chí Minh - Thái Nguyên 67kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Lai Châu - Thừa Thiên Huế 67kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: Thanh Hóa - Tiền Giang 67kg nữ 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Sơn La - Bình Dương (Tứ kết 1) 67kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Bình Định - Quang Nam (Tứ kết 2) 67kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: Vĩnh Long - TP Hồ Chí Minh (Tứ kết 3) 67kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11: Lai Châu - Thanh Hóa (Tứ kết 4) 67kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18: Sơn La - Bình Định (Bán kết 1) 67kg nữ 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19: Khánh Hòa - Đồng Tháp trên 73kg nữ 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20: Đắk Nông - Vĩnh Long trên 73kg nữ 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21: Quảng Ninh - Đà Nẵng trên 73kg nữ 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24: TP Hồ Chí Minh - Đồng Tháp (Tứ kết 1) trên 73kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25: Trà Vinh - Tiền Giang (Tứ kết 2) trên 73kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26: Quảng Nam - Vĩnh Long (Tứ kết 3) trên 73kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 27: Đà Nẵng - TP Hà Nội (Tứ kết 4) trên 73kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 29: TP Hồ Chí Minh - Trà Vinh (Bán kết 1) trên 73kg nữ 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 30: Vĩnh Long - TP Hà Nội (Bán kết 2) trên 73kg nữ 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 31: Trà Vinh - TP Hà Nội (Chung kết) trên 73kg nữ 16:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: Bà Rịa Vũng Tàu - Kon Tum 58kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: Lâm Đồng - Bình Dương 58kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Hưng Yên - Tây Ninh 58kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Bạc Liêu - Bắc Kạn 58kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: An Giang - Vĩnh Long 58kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Công An Nhân Dân - TP Hồ Chí Minh 58kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: Gia Lai - Kon Tum 58kg nam 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Đà Nẵng - Đắk Nông 58kg nam 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Bình Phước - Bình Dương 58kg nam 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: Hưng Yên - Quân Đội 58kg nam 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11: Ninh Thuận - Bạc Liêu 58kg nam 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12: Nghệ An - Thanh Hóa 58kg nam 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13: Quảng Ninh - Hải Phòng 58kg nam 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14: TP Hồ Chí Minh - TP Hà Nội 58kg nam 10:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: Gia Lai - Đà Nẵng (Tứ kết 1) 58kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Bình Dương - Quân Đội (Tứ kết 2) 58kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17: Ninh Thuận - Thanh Hóa (Tứ kết 3) 58kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18: Quảng Ninh - TP Hà Nội (Tứ kết 4) 58kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22: Đà Nẵng - Quân Đội (Bán kết 1) 58kg nam 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23: Ninh Thuận - TP Hà Nội (Bán kết 2) 58kg nam 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 28: Quân Đội - Hà Nội (Chung kết) 58kg nam 16:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: An Giang - Lao Cai 74kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: Tiền Giang - Cần Thơ 74kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Đà Nẵng - Sơn La 74kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Hà Nam - Thanh Hóa 74kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Quang Nam - An Giang 74kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Quân Đội - Bạc Liêu 74kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: Công An Nhân Dân - Hải Phòng 74kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Bình Phước - TP Hà Nội 74kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: TP Hồ Chí Minh - Quảng Ninh 74kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: Quảng Nam - Cần Thơ (Tứ kết 1) 74kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11: Đà Nẵng - Thanh Hóa (Tứ kết 2) 74kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12: Bạc Liêu - Hải Phòng (Tứ kết 3) 74kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13: TP Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (Tứ kết 4) 74kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18: Quảng Nam - Thanh Hóa (Bán kết 1) 74kg nam 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19: Bạc Liêu - TP Hồ Chí Minh (Bán kết 2) 74kg nam 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24: Quang Nam - TP Hồ Chí Minh (Chung kết) 74kg nam 16:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 27: Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh (Chung kết) 87kg nam 16:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14: TP Hà Nội - Quảng Ninh 87kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: An Giang - Kon Tum 87kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Thanh Hoá - TP Hồ Chí Minh 87kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17: Quảng Nam - Cà Mau 87kg nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20: Sơn La - Quảng Ninh (Tứ kết 1) 87kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21: Kon Tum - Đà Nẵng (Tứ kết 2) 87kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22: Bình Dương - TP Hồ Chí Minh (Tứ kết 3) 87kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23: Cà Mau - Đồng Nai (Tứ kết 4) 87kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25: Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh (Bán kết 1) 87kg nam 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26: TP Hồ Chí Minh - Cà Mau (Bán kết 2) 87kg nam 15:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 20: Công An Nhân Dân - Cà Mau (Chung kết) 53kg nữ 16:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Tây Ninh - Lai Châu 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Kon Tum - Bình Thuận 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Hải Phòng - Quảng Nam 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Công An Nhân Dân - Khánh Hòa 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: Bình Dương - Sơn La 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Cần Thơ - TP Hồ Chí Minh 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Tây Ninh - Vĩnh Long 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: TP Hà Nội - Kon Tum 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11: Đà Nẵng - Thanh Hóa 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12: Hưng Yên - Cà Mau 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13: Hải Phòng - Bình Định 53kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14: Công An Nhân - Son La (Tứ kết 1) 53kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh (Tứ kết 2) 53kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Hà Nội - Đà Nẵng (Tứ kết 3) 53kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17: Cà Mau - Bình Định (Tứ kết 4) 53kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18: Công An Nhân Dân - Tây Ninh (Bán kết 1) 53kg nữ 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19: Đà Nẵng - Cà Mau (Bán kết 2) 53kg nữ 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22: Sơn La - Quảng Nam (Chung kết) 62kg nữ 16:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: Công An Nhân Dân - Tiền Giang 62kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Quân Đội - TP Hà Nội 62kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Bình Dương - Trà Vinh 62kg nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: Hưng Yên - Tiền Giang (Tứ kết 1) 62kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12: Quảng Nam - TP Hà Nội (Tứ kết 3) 62kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13: Trà Vinh - Thừa Thiên Huế (Tứ kết 4) 62kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18: Hưng Yên - Sơn La (Bán kết 1) 62kg nữ 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19: Quang Nam - Thừ Thiên Huế (Bán kết 2) 62kg nữ 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17: TP Hồ Chí Minh - TP Hà Nội (Chung kết) 63kg nam 16:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: Kon Tum - TP Hồ Chí Minh 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: Vĩnh Long - Thanh Hóa 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Công An Nhân Dân - Quang Nam 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Gia Lai - Quân Đội 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Lai Châu - Bình Dương 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Đăk Nông - 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: Nghệ An - Hưng Yên 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Hải Phòng - An Giang 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Đà Nẵng - Lào Cai 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: Thanh Hóa - Hà Nội 63kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11: TP Hồ Chí Minh - Quảng Nam (Tứ kết 1) 63kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12: Quân Đội - Bình Dương (Tứ kết 2) 63kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14: Đà Nẵng - Hà Nội (Tứ kết 4) 63kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: TP Hồ Chí Minh - Quân Đội (Bán kết 1) 63kg nam 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Nghệ An - TP Hà Nội (Bán kết 2) 63kg nam 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23: Tiền Giang - TP Hồ Chí Minh (Chung kết) 80kg nam 16:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Hưng Yên - Quân Đội 80kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Đà Nẵng - Quảng Nam 80kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: Bạc Liêu - Bình Dương 80kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Ninh Thuận - Đắk Nông 80kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Nghệ An - Tây Ninh 80kg nam 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14: Tiền Giang - Quân Đội (Tứ kết 1) 80kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: Đà Nẵng - Bình Dương (Tứ kết 2) 80kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Quảng Ninh - Ninh Thuận (Tứ kết 3) 80kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17: Tây Ninh - TP Hồ Chí Minh (Tứ kết 4) 80kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20: Tiền Giang - Đà Nẵng (Bán kết 1) 80kg nam 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21: Quảng Ninh - TP Hồ Chí Minh (Bán kết 2) 80kg nam 15:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Quyền cá nhân nam 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Quyền cá nhân nam 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Quyền cá nhân nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Quyền cá nhân nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Quyền đồng đội nam 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Quyền đồng đội nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Quyền đồng đội nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Quyền đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Quyền đôi nam nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1: Bình Định - Sơn La Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: TP Hà Nội - Nghệ An Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Tiền Giang - Quảng Nam (Tứ kết 1) Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Vĩnh Long - Son La (Tứ kết 2) Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Thừa Thiên Huế - Cần Thơ (Tứ kết 3) Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: TP Hà Nội - Khánh Hòa (Tứ kết 4) Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: Vĩnh Long - Quảng Nam (Bán kết 1) Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Thừa Thiên Huế - TP Hà Nội (Bán kết 2) Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Quang Nam - TP Hà Nội (Chung kết) Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV 15:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: TP Hồ Chí Minh - Quảng Ninh (Chung kết) Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV 15:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1: TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: Thanh Hóa - Quảng Ninh Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Bình Dương - An Giang (Tứ kết 2) Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Quân Đội - TP Hồ Chí Minh (Tứ kết 1) Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Kon Tum - Hưng Yên (Tứ kết 3) Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Quảng Ninh - Bạc Liêu (Tứ kết 4) Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: TP Hồ Chí Minh - Bình Dương (Bán kết 1) Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV 15:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8: Hưng Yên - Quảng Ninh (Bán kết 2) Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV 15:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports