Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Ba môn phối hợp
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Ba môn phối hợp
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 9 nội dung thi đấu
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Triathlon cá nhân nam 06:00 18/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Triathlon cá nhân nữ 06:00 18/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Duathlon cá nhân nữ 06:00 18/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Duathlon cá nhân nam 06:00 19/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Aquathlon cá nhân nam 06:00 19/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Aquathlon cá nhân nữ 06:00 19/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Triathlon tiếp sức hỗn hợp 06:00 20/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Duathlon tiếp sức hỗn hợp 06:00 20/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Aquathlon tiếp sức hỗn hợp 06:00 20/12/2022 Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh Start List Results Reports