Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Bóng bàn
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng bàn
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 202 nội dung thi đấu
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
TP Hồ Chí Minh vs Lâm Đồng Đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Hải Phòng Đồng đội nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Khánh Hòa vs Lâm Đồng Đồng đội nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân đội vs Bình Dương Đồng đội nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Hải Phòng Đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Bình Dương Đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Công an nhân dân Đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Đà Nẵng Đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tiền Giang vs Bình Dương Đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Phòng vs Tây Ninh Đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Lâm Đồng Đồng đội nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công an nhân dân vs Đà Nẵng Đồng đội nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân đội vs Tiền Giang Đồng đội nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Phòng vs Hà Nội Đồng đội nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Lâm Đồng Đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Hải Dương vs Đà Nẵng Đồng đội nam 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Khánh Hòa Đồng đội nam 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai - Quân đội Đồng đội nam 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Quân Đội Đồng đội nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh Đồng đội nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Khánh Hòa vs Đồng Nai Đồng đội nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Công An nhân dân Đồng đội nam 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Đà Nẵng Đồng đội nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Tiền Giang Đồng đội nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Tây Ninh Đồng đội nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Quân Đội Đồng đội nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs TP Hồ Chí Minh Đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Đồng Nai Đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân đội vs Bình Dương Đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Tây Ninh Đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Hải Dương vs Hà Nội (Chung kết) Đồng đội nam 20:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Đà Nẵng (Bán kết) Đồng đội nam 19:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Khánh Hòa vs Hải Dương (Bán kết) Đồng đội nam 19:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Công An Nhân dân (Chung kết) Đồng đội nữ 20:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Hải Dương (Bán kết) Đồng đội nữ 19:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công an nhân dân vs TP.Hồ Chí Minh (Bán kết) Đồng đội nữ 19:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Đồng Nai Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Hải Phòng Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Lâm Đồng vs Đồng Nai Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Tiền Giang Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Hà Nội Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Bình Dương vs Đà Nẵng Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Quân Đội Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Công An nhân dân Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Hà Nội Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Lâm Đồng Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân đội vs Hải Phòng Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân đội vs Hà Nội Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Quân Đội Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Lâm Đồng Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Lâm Đồng Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Phòng vs Bình Dương Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Bình Dương Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Đồng Nai Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tiền Giang vs Đà Nẵng Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Bình Dương vs Đồng Nai Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Bình Dương vs Đồng Nai Đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Công An nhân dân vs Lâm Đồng Đôi nam 08:20 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Phòng vs TP Hồ Chí Minh Đôi nam 08:20 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Quân Đội Đôi nam 08:20 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Bình Dương Đôi nam 08:40 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Hà Nội Đôi nam 08:40 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Bình Dương Đôi nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Lâm Đồng vs Khánh Hòa Đôi nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh Đôi nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Đồng Nai Đôi nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Lâm Đồng Đôi nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Tiền Giang Đôi nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Khánh Hòa vs Hải Dương Đôi nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội Đôi nam 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tây Ninh vs Hà Nội Đôi nữ 08:20 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Bình Dương vs Tiền Giang Đôi nữ 08:20 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Quân Đội Đôi nữ 08:20 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng Đôi nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tây Ninh vs Lâm Đồng Đôi nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Tiền Giang Đôi nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Đồng Nai Đôi nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Lâm Đồng vs Tây Ninh Đôi nữ 14:40 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tiền Giang vs Hải Dương Đôi nữ 14:40 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Đồng Nai Đôi nữ 14:40 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Hà Nội Đôi nữ 14:40 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Công An nhân dân Đôi nữ 09:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tây Ninh vs Đà Nẵng Đôi nữ 08:40 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Bình Dương vs Tiền Giang Đôi nữ 08:40 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Hải Phòng Đôi nữ 08:40 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tiền Giang vs Đồng Nai Đôi nam nữ 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Lâm Đồng Đôi nam nữ 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Hà Nội Đôi nam nữ 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs TP Hồ Chí Minh Đôi nam nữ 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Hà Nội Đôi nam nữ 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hải Dương Đôi nam nữ 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Bình Dương vs Quân Đội Đôi nam nữ 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng Đôi nam nữ 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Lâm Đồng vs Bình Dương Đơn nam 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs TP Hồ Chí Minh Đơn nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Phòng vs Bình Dương Đơn nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs TP Hồ Chí Minh Đơn nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Khánh Hòa vs Hà Nội Đơn nam 15:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Lâm Đồng vs Đồng Nai Đơn nam 15:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Bình Dương vs Khánh Hòa Đơn nam 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Lâm Đồng Đơn nam 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Phòng vs Công An nhân dân Đơn nam 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Đồng Nai Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Khánh Hòa vs Bình Dương Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Tiền Giang Đơn nam 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Khánh Hòa Đơn nam 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Lâm Đồng Đơn nam 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Công An nhân dân Đơn nam 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Đồng Nai Đơn nữ 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Lâm Đồng vs Hà Nội Đơn nữ 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tiển Giang vs Công An nhân dân Đơn nữ 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Bình Dương Đơn nữ 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Lâm Đồng Đơn nữ 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Hải Phòng Đơn nữ 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Đà Nẵng Đơn nữ 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tây Ninh vs Bình Dương Đơn nữ 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Lâm Đồng vs Bình Dương Đơn nữ 08:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Tây Ninh Đơn nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Bình Dương vs Hải Phòng Đơn nữ 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Lâm Đồng Đơn nữ 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Phòng vs Hải Dương Đơn nữ 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân đội vs Hà Nội Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs TP Hồ Chí Minh Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Bình Dương Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Tây Ninh Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tây Ninh vs Tiền Giang Đơn nữ 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Công An nhân dân Đơn nữ 15:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Hải Dương Đơn nữ 15:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Lâm Đồng Đơn nữ 15:00 15/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Hải Dương vs Lâm Đồng Đơn nam 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs TP Hồ Chí Minh Đơn nam 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Công An nhân dân Đơn nam 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Hà Nội Đơn nam 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Khánh Hòa Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Quân đội Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Phòng vs Đồng Nai Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân đội vs Hà Nội Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Bình Dương Đơn nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP. Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng Đơn nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Công An Nhân dân Đơn nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Quân đội Đơn nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Hải Phòng Đơn nam 09:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hải Dương Đơn nam 09:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tiền Giang vs Hà Nội Đơn nam 09:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Lâm Đồng vs Hà Nội Đơn nam 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Hà Nội Đơn nam 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Khánh Hòa vs TP Hồ Chí Minh Đơn nam 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Hà Nội Đơn nam 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs TP Hồ Chí Minh Đơn nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Quân Đội Đơn nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Hải Dương Đơn nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Hải Dương Đơn nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Lâm Đồng vs Hải Dương Đơn nam 09:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Công an Nhân dân Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Hà Nội Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs Hải Dương Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs TP Hồ Chí Minh Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công an Nhân dân vs Tiền Giang Đơn nữ 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Hà Nội Đơn nữ 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs TP Hồ Chí Minh Đơn nữ 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs TP Hồ Chí Minh Đơn nữ 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Quân đội Đơn nữ 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Đồng Nai Đơn nữ 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Tây Ninh Đơn nữ 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Hà Nội Đơn nữ 08:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Hải Dương Đơn nữ 09:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tiền Giang vs TP. Hồ Chí Minh Đơn nữ 09:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Hải Dương Đơn nữ 09:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh Đơn nữ 09:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Quân Đội Đơn nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Đồng Nai vs Tiền Giang Đơn nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Bình Dương Đơn nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân đội vs Hà Nội Đơn nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Đà Nẵng Đơn nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Hà Nội Đơn nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Đồng Nai Đơn nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tiền Giang vs TP. Hồ Chí Minh Đơn nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Quân Đội (Chung kết) Đôi nam 19:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Đà Nẵng (Bán kết) Đôi nam 19:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs Hà Nội (Bán kết) Đôi nam 19:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hải Dương Đôi nữ 19:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Tây Ninh vs Hà Nội (Bán kết) Đôi nữ 19:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP. Hồ Chí Minh vs Hà Nội (Chung kết) Đôi nữ 19:30 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Hà Nội (Chung kết) Đôi nam nữ 19:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Quân Đội (Bán kết) Đôi nam nữ 07:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Quân Đội (Bán kết) Đôi nam nữ 19:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội (Bán kết) Đôi nam nữ 19:00 16/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Hà Nội vs Hà Nội Đơn nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Khánh Hòa vs Hà Nội Đơn nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Hầ Nội Đơn nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Hải Dương Đơn nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Hà Nội (Bán kết 1) Đơn nam 19:00 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs Hải Dương (Bán kết 2) Đơn nam 19:00 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công an nhân dân vs TP.Hồ Chí Minh (Bán kết 2) Đơn nữ 19:00 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs Hải Dương (Bán kết 1) Đơn nữ 19:00 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Công An nhân dân vs Hà Nội Đơn nữ 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Quân Đội vs TP Hồ Chí Minh Đơn nữ 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội Đơn nữ 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hải Dương vs TP Hồ Chí Minh Đơn nữ 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Hà Nội vs Hải Dương (Chung kết) Đơn nam 08:45 18/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Hà Nội vs TP Hồ Chí Minh (Chung kết) Đơn nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports