Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Bóng chuyền
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng chuyền
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 64 nội dung thi đấu
02/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1: Ninh Bình - Bến Tre (Bảng A) Bóng chuyền nam 12:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3: Vĩnh Long - Hà Nội (Bảng B) Bóng chuyền nam 16:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5: Khánh Hòa - Hà Tĩnh (Bảng A) Bóng chuyền nam 20:22 02/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4: Thái Bình - Quân Đội (Bảng D) Bóng chuyền nữ 18:25 02/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2: Vĩnh Phúc - Ninh Bình (Băng C) Bóng chuyền nữ 14:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
03/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 8: TP Hồ Chí Minh - Hà Tĩnh (Bảng A) Bóng chuyền nam 16:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10: Vĩnh Long - Long An (Bảng B) Bóng chuyền nam 20:35 03/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6: Công An Nhân Dân - Quân Đội (Bảng B) Bóng chuyền nam 12:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9: Quảng Ninh - Long An (Bảng D) Bóng chuyền nữ 18:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7: TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa (Bảng C) Bóng chuyền nữ 14:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
04/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 14: Hà Nội - Long An (Bảng B) Bóng chuyền nam 18:20 04/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12: Bến Tre - Khánh Hòa (Bảng A) Bóng chuyền nam 14:05 04/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13: Quân Đội - Bắc Ninh (Bảng D) Bóng chuyền nữ 16:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11: Ninh Bình - Hà Nội (Bảng C) Bóng chuyền nữ 12:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15: TP Hồ Chí Minh - Vĩnh Phúc (Bảng C) Bóng chuyền nữ 20:20 04/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
05/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 17: Ninh Bình - Khánh Hòa (Bảng A) Bóng chuyền nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19: Long An - Quân Đội (Bảng B) Bóng chuyền nam 18:05 05/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20: Quân Đội - Quảng Ninh (Bảng D) Bóng chuyền nữ 20:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16: Long An - Thái Bình (Bảng D) Bóng chuyền nữ 12:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18: Hà Nội - Thanh Hóa (Bảng C) Bóng chuyền nữ 16:10 05/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
06/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 25: Bến Tre - TP Hồ Chí Minh (Bảng A) Bóng chuyền nam 20:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21: Hà Tĩnh - Ninh Bình (Bảng A) Bóng chuyền nam 12:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23: Công An Nhân Dân - Vĩnh Long (Bảng B) Bóng chuyền nam 16:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24: Bắc Ninh - Long An (Bảng D) Bóng chuyền nữ 18:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22: Vĩnh Phúc - Hà Nội (Bảng C) Bóng chuyền nữ 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
07/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 28: TP Hồ Chí Minh - Ninh Bình (Bảng A) Bóng chuyền nam 16:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26: Quân Đội - Vĩnh Long (Bảng B) Bóng chuyền nam 12:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 30: Hà Nội - Công An Nhân Dân (Bảng B) Bóng chuyền nam 20:20 07/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 27: Thanh Hóa - Vĩnh Phúc (Bảng C) Bóng chuyền nữ 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 29: Thái Bình - Bắc Ninh (Bảng D) Bóng chuyền nữ 18:30 07/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
08/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 32: Khánh Hòa - TP Hồ Chí Minh (Bảng A) Bóng chuyền nam 14:15 08/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 34: Long An - Công An Nhân Dân (Bảng B) Bóng chuyền nam 19:18 08/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 35: Thanh Hóa - Ninh Bình (Bảng C) Bóng chuyền nữ 20:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 33: Quảng Ninh - Thái Bình (Bảng D) Bóng chuyền nữ 16:30 08/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 31: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (Bảng C) Bóng chuyền nữ 12:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 37: Hà Tĩnh - Bến Tre (Bảng A) Bóng chuyền nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 39: Quân Đội - Hà Nội (Bảng B) Bóng chuyền nam 18:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 40: Long An - Quân Đội (Bảng D) Bóng chuyền nữ 20:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 38: Ninh Bình - TP Hồ Chí Minh (Bảng C) Bóng chuyền nữ 16:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 36: Bắc Ninh - Quảng Ninh (Bảng D) Bóng chuyền nữ 12:00 10/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 42: Khánh Hòa - Vĩnh Long (Tứ kết 1) Bóng chuyền nam 16:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 44: Quân Đội - Hà Tĩnh (Bán kết 2) Bóng chuyền nam 20:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 41: Thái Bình - Ninh Bình (Tứ kết 1) Bóng chuyền nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 43: Quảng Ninh - Thanh Hóa (Tứ kết 2) Bóng chuyền nữ 18:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 46: Long An - Ninh Bình (Tứ kết 3) Bóng chuyền nam 16:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 48: TP Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (Tứ kết 4) Bóng chuyền nam 20:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 45: Long An - TP Hà Nội (Tứ kết 3) Bóng chuyền nữ 14:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 47: Quân Đội - TP Hồ Chí Minh (Tứ kết 4) Bóng chuyền nữ 18:00 12/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 52: Khánh Hòa - TP Hồ Chí Minh (Bán kết 2) Bóng chuyền nam 20:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 50: Vĩnh Long - TP Hà Nội Bóng chuyền nam 16:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 51: Ninh Bình - Quân Đội (Bán kết 1) Bóng chuyền nữ 18:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 49: Thái Bình - TP Hồ Chí Minh Bóng chuyền nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 56: Ninh Bình - Quân Đội (Bán kết 2) Bóng chuyền nam 20:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 54: Hà Tĩnh - Long An Bóng chuyền nam 16:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 53: Thanh Hóa - TP Hà Nội Bóng chuyền nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 55: Quang Ninh - Long An (Bán kết 2) Bóng chuyền nữ 18:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 58: Vĩnh Long - Long An (Hạng 7, 8) Bóng chuyền nam 16:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 59: TP Hồ Chí Minh - Ninh Bình (Hạng 3, 4) Bóng chuyền nam 20:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 57: TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa (Hạng 7,8) Bóng chuyền nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 60: Quân Đội - Long An (Chung kết) Bóng chuyền nữ 20:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 64: Khánh Hòa - Quân Đội (Chung kết) Bóng chuyền nam 20:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 62: TP Hà Nội - Hà Tĩnh (Hạng 5, 6) Bóng chuyền nam 16:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 63: Ninh Bình - Quảng Ninhn (Hạng 3, 4) Bóng chuyền nữ 18:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 61: Thái Bình - TP Hà Nội ( Hạng 5, 6) Bóng chuyền nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh Start List Results Reports