Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vật
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Vật
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 66 nội dung thi đấu
05/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Vật tự do 50 - 53kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 50 - 53kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 57kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 57kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 61kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 61kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 65kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 65kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 70kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 70kg nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
06/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Vật tự do 74kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 74kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 79kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 79kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 86kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 86kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 92kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 92kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 97kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 97kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 125kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 125kg nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
07/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Vật tự do 44 - 46kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 44 - 46kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 50kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 50kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 53kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 53kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 55kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 55kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 57kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 57kg nữ 08:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
08/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Vật tự do 59kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 59kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 62kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 62kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 65kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 65kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 68kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 68kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 72kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 72kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật tự do 76kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật tự do 76kg nữ 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Vật cổ điển 48 - 50kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 48 - 50kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật cổ điển 55kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 55kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật cổ điển 60kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 60kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật cổ điển 63kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 63kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật cổ điển 67kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 67kg 08:30 10/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết Vật cổ điển 72kg 08:30 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 72kg 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật cổ điển 77kg 08:30 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 77kg 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật cổ điển 82kg 08:30 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 82kg 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật cổ điển 87kg 08:30 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 87kg 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật cổ điển 97kg 08:30 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 97kg 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết Vật cổ điển 130kg 08:30 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Vật cổ điển 130kg 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội Start List Results Reports