Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Một số hình ảnh chung kết đơn nam, đơn nữ và trao giải môn Bóng bàn
Một số hình ảnh chung kết đơn nam, đơn nữ và trao giải môn Bóng bàn
Ngày 18/12, môn Bóng bàn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc…
Một số hình ảnh thi đấu môn Xe đạp đường trưởng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Một số hình ảnh thi đấu môn Xe đạp đường trưởng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Một số hình ảnh thi đấu môn Xe đạp đường trưởng Đại hội Thể thao toàn quốc lần…
Một số hình ảnh môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Một số hình ảnh môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Sáng 14/12, môn Điền kinh bước vào tranh tài các nội dung thi đấu. Dưới đây là…
Một số hình ảnh môn Đẩy gậy Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Một số hình ảnh môn Đẩy gậy Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Một số hình ảnh môn Đẩy gậy Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (Ảnh: Văn…
Hình ảnh các địa điểm thi đấu
Hình ảnh các địa điểm thi đấu
Hình ảnh các địa điểm thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Hình ảnh các trận thi đấu môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Hình ảnh các trận thi đấu môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Hình ảnh các trận thi đấu môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX…
Một số hình ảnh thi đấu môn Billiard-snookers tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Một số hình ảnh thi đấu môn Billiard-snookers tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Một số hình ảnh thi đấu môn Billiard-snookers tại Đại hội Thể thao…
Một số hình ảnh Lễ rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Một số hình ảnh Lễ rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Một số hình ảnh Lễ rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX…