Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Một số hình ảnh thi đấu môn Bi sắt nội dung đôi nam và đôi nữ (Ảnh: Văn Duy)
đôi nam Hà Nội gặp Bạc Liêu
đôi nam Hà Nội gặp Bạc Liêu_1
đôi nam Hà Nội gặp Bạc Liêu_2
đôi nam Hà Nội gặp Bạc Liêu_4
Đôi nam Quảng Bình gặp Đồng Nai
Đôi nam Quảng Bình gặp Đồng Nai_1
Đôi nam Quảng Bình gặp Đồng Nai_2
Đôi nam Quảng Bình gặp Đồng Nai_3
Đội ngũ trọng tài điều hành tại Đại hội
Nội dung đôi nữ B
Nội dung đôi nữ Bình Dương gặp Đồng Nai
Nội dung đôi nữ Bình Dương gặp Đồng Nai_1
Nội dung đôi nữ Bình Dương gặp Đồng Nai_2
Nội dung đôi nữ Bình Dương gặp Đồng Nai_3
Nội dung đôi nữ Bình Dương gặp Đồng Nai_4
Nội dung đôi nữ Bình Dương gặp Đồng Nai_5
Nội dung đôi nữ Bình Dương gặp Đồng Nai_6