Ngày 28 / 02 / 2024
Menu
Một số hình ảnh thi đấu môn Billiard-snookers tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Nội dung Snooker đôi nam
Nội dung Snooker đôi nam_1
Nội dung Snooker đôi nam_2
Nội dung Snooker đôi nam_3
Nội dung vòng loại Pool 9 bóng_1
Nội dung vòng loại Pool 9 bóng_2
Nội dung vòng loại Pool 9 bóng_3
Nội dung vòng loại Pool 9 bóng_4
Nội dung vòng loại Pool 9 bóng_5
Thưởng nóng cho các VĐV giành HCV đoàn Tp.HCM
Trao thưởng nội dung đơn nam 3 băng
Trao thưởng nội dung Pool 10 bóng nữ
Trao thưởng Nội dung Snooker đôi nam