Ngày 28 / 02 / 2024
Menu

TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG

Đoàn Gold Silver Bronze Tổng
TP Hà Nội TP Hà Nội 175 143 157 475
TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 128 119 143 390
Quân Đội Quân Đội 90 82 95 267
Thanh Hóa Thanh Hóa 40 29 63 132
Đà Nẵng Đà Nẵng 34 42 50 126
Đồng Nai Đồng Nai 32 24 35 91
Hải Phòng Hải Phòng 32 18 44 94
Bình Dương Bình Dương 29 22 56 107
An Giang An Giang 24 23 29 76
Công An Nhân Dân Công An Nhân Dân 22 14 36 72
Chi tiết »

Thông báo huy động lực lượng tham dự Lễ Bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

16/12/2022

Để triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ Bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đề nghị các tỉnh, thành, ngành:

- Huy động lực lượng tham dự Lễ Bế mạc Đại hội, với số lượng tối thiểu 10 người/đoàn.

- Cử đại diện tham dự phần trao thưởng tại Lễ Bế mạc Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành và cơ quan quản lý thể thao ngành Công an, Quân đội biết và tham dự Lễ Bế mạc Đại hội.