Ngày 28 / 02 / 2024
Menu

TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG

Đoàn Gold Silver Bronze Tổng
TP Hà Nội TP Hà Nội 175 143 157 475
TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 128 119 143 390
Quân Đội Quân Đội 90 82 95 267
Thanh Hóa Thanh Hóa 40 29 63 132
Đà Nẵng Đà Nẵng 34 42 50 126
Đồng Nai Đồng Nai 32 24 35 91
Hải Phòng Hải Phòng 32 18 44 94
Bình Dương Bình Dương 29 22 56 107
An Giang An Giang 24 23 29 76
Công An Nhân Dân Công An Nhân Dân 22 14 36 72
Chi tiết »

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

19/12/2022

Để phục vụ công tác tổng kết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đề nghị các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức, Ban Tổ chức Đại hội các địa phương tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.