Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn súng 10m súng ngắn hơi cá nhân nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Đình Thành
10m súng ngắn hơi cá nhân nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thùy Trang
10m súng ngắn hơi đồng đội nam Gold Công An Nhân Dân Hoàng Minh Phụng
Gold Công An Nhân Dân Lê Doãn Cường
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Đình Thành
10m súng ngắn hơi đồng đội nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Minh Châu
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thùy Trang
Gold Công An Nhân Dân Trịnh Thu Vinh
10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội Gold Công An Nhân Dân C.AN 1 (Trinh Thu Vinh; Nguyen Dinh Thanh)
25m súng ngắn ổ quay cá nhân nam Gold Công An Nhân Dân Hoàng Minh Phụng
25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam Gold Công An Nhân Dân Hoàng Minh Phụng
Gold Công An Nhân Dân Lê Doãn Cường
Gold Công An Nhân Dân Phan Quốc Anh
25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thùy Trang
Gold Công An Nhân Dân Trịnh Thu Vinh
25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ Gold Công An Nhân Dân Đặng Lê Ngọc Mai
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Minh Châu
Gold Công An Nhân Dân Trịnh Thu Vinh
50m súng ngắn cá nhân nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Đình Thành
Bóng bàn Đơn nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Việt Linh
Đồng đội nữ Gold Công An Nhân Dân Hoàng Trà My
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hương Chi
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Việt Linh
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thùy Kiều My
Gold Công An Nhân Dân Phan Hoàng Tường Giang
Boxing Trên 71kg đến 75kg nam Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thái Nam
Trên 86kg đến 92kg nam Gold Công An Nhân Dân Lương Văn Toán
Cầu lông Đôi nam nữ Gold Công An Nhân Dân Đào Khánh Linh
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Tuấn Anh
Đôi nữ Gold Công An Nhân Dân Đào Khánh Linh
Gold Công An Nhân Dân Đỗ Thị Phương Mai
Cầu mây Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thị Thu Thảo
Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Ngọc
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Đội tuyển ba nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hoài
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc Anh
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Phượng
Gold Công An Nhân Dân Trần Lê Vân Anh
Đồng đội ba nữ Gold Công An Nhân Dân Chu Thị Oanh
Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thị Thu Thảo
Gold Công An Nhân Dân Lê Phương Thúy
Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Ngọc
Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Thùy
Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Vân
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hoài
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hồng Nhung
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc Anh
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Phượng
Gold Công An Nhân Dân Trần Lê Vân Anh
Gold Công An Nhân Dân Trịnh Thị Thương
Gold Công An Nhân Dân Vũ Thị Thu Huyền
Gold Công An Nhân Dân Vũ Thị Vân Anh
Đồng đội đôi nữ Gold Công An Nhân Dân Chu Thị Oanh
Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thị Thu Thảo
Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Ngọc
Gold Công An Nhân Dân Lê Thị Vân
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Hồng Nhung
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc Anh
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Phượng
Gold Công An Nhân Dân Trần Lê Vân Anh
Cờ tướng Cờ truyền thống đồng đội nam Gold Công An Nhân Dân Lê Đoàn Tấn Tài
Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Việt Anh
Gold Công An Nhân Dân Từ Đức Trung
Cử tạ Cử đẩy nam 109kg Gold Công An Nhân Dân Khuất Việt Hoàng
Cử đẩy nam 96kg Gold Công An Nhân Dân Lê Trung Tự
Tổng cử nam 109kg Gold Công An Nhân Dân Khuất Việt Hoàng
Tổng cử nam 96kg Gold Công An Nhân Dân Lê Trung Tự
Đấu kiếm Kiếm chém đồng đội nam Gold Công An Nhân Dân HOÀNG THANH TÙNG
Gold Công An Nhân Dân NGUYỄN CẢNH TOÀN
Gold Công An Nhân Dân NGUYỄN VĂN QUỲNH
Gold Công An Nhân Dân TRƯƠNG HUY HOÀNG
Kiếm chém đồng đội nữ Gold Công An Nhân Dân LÊ THỊ NHUNG
Gold Công An Nhân Dân LƯU THỊ THANH NHÀN
Gold Công An Nhân Dân NGUYỄN THỊ THANH LAM
Gold Công An Nhân Dân NGUYỄN TRÚC ANH
Kiếm liễu cá nhân nam Gold Công An Nhân Dân PHẠM QUỐC TÀI
Kiếm liễu cá nhân nữ Gold Công An Nhân Dân LƯU THỊ THANH NHÀN
Kiếm liễu đồng đội nam Gold Công An Nhân Dân LƯU HỒNG SƠN
Gold Công An Nhân Dân NGUYỄN QUỐC OAI
Gold Công An Nhân Dân NGUYỄN VĂN ĐẮC
Gold Công An Nhân Dân PHẠM QUỐC TÀI
Điền kinh 100m nam Gold Công An Nhân Dân Ngần Ngọc Nghĩa
Tiếp sức 4x100m nam Gold Công An Nhân Dân Đặng Hoàng Ánh
Gold Công An Nhân Dân Lãnh Văn Cương
Gold Công An Nhân Dân Lê Trung Kiên
Gold Công An Nhân Dân Ngần Ngọc Nghĩa
Judo +78kg nữ Gold Công An Nhân Dân Hà Thị Nga
-48kg nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thùy Trang
-66kg nam Gold Công An Nhân Dân Phan Vũ Nam
Jujitsu Fighting 57kg nữ Gold Công An Nhân Dân LÊ THỊ THU THẢO
Newaza - Gi +94kg nam Gold Công An Nhân Dân LÊ MINH NHỰT
Newaza - NoGi 52kg nữ Gold Công An Nhân Dân TẠ THUỲ MINH NHI
Karate Kata cá nhân nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Ngọc Trâm
Kumite -55kg nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Hải
Kumite -67kg nam Gold Công An Nhân Dân Đặng Hồng Sơn
Muay 51kg-54kg nữ Gold Công An Nhân Dân NGÔ THỊ HOA
57kg-60kg nam Gold Công An Nhân Dân ĐÀO ĐẠI HẢI
67kg- 71kg nam Gold Công An Nhân Dân NGUYỄN VĂN YÊN
71kg-75kg nam Gold Công An Nhân Dân NGUYỄN VĂN TOÀN
75kg-81kg nam Gold Công An Nhân Dân NGUYỄN HOÀNG LONG
Pencak Silat 70kg nam Gold Công An Nhân Dân Lê Văn Duy
95kg nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Trí
Tunggal nam Gold Công An Nhân Dân Phạm Hải Tiến
Taekwondo 53kg nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Kim Ngân
Thể hình Đến 52kg nữ Gold Công An Nhân Dân Lê Thanh Phương
Đến 90kg nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Lê Hoàng Long
Fitness nữ trên 165cm Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thị Bích Ly
Vật Vật cổ điển 130kg Gold Công An Nhân Dân VŨ VĂN HẢO
Vật cổ điển 48 - 50kg Gold Công An Nhân Dân TRẦN BÁ HOÀNG
Vật cổ điển 87kg Gold Công An Nhân Dân LÊ VĂN HẢI
Vật cổ điển 97kg Gold Công An Nhân Dân LÊ TRẦN NAM
Vật dân tộc Đến 51kg Gold Công An Nhân Dân Dương Văn Chiến
Trên 54 đến 57kg Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Văn Đoàn
Trên 81 đến 84kg Gold Công An Nhân Dân Hồ Sỹ Hải
Võ cổ truyền Biểu diễn Quyền nam: Lão Hổ Thượng Sơn + Độc Lư Thương Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Xuân Hiển
Trên 56kg đến 60kg nữ Gold Công An Nhân Dân Đinh Thị Dinh
Trên 65kg đến 70kg nam Gold Công An Nhân Dân Ngô Đức Mạnh
Trên 65kg đến 70kg nữ Gold Công An Nhân Dân Hoàng Thị Huyền Trang
Trên 70kg đến 75kg nam Gold Công An Nhân Dân Trần Kông Thành
Trên 70kg đến 75kg nữ Gold Công An Nhân Dân Lê Ánh Thư
Trên 80kg đến 85kg nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Minh Hiếu
Vovinam Trên 70 kg đến 75 kg nam Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Mạnh Cường
Wushu 70kg nữ Gold Công An Nhân Dân Ngô Thị Huyền My
75kg nữ Gold Công An Nhân Dân Nguyễn Thu Thảo
Nam côn nữ Gold Công An Nhân Dân Dương Hương Thảo