Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Ba môn phối hợp Duathlon cá nhân nam Gold Bắc Giang Phạm Tiến Sản
Cầu lông Đôi nam nữ Gold Bắc Giang Phạm Văn Hải
Gold Bắc Giang Thân Vân Anh
Đôi nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Ngọc Lan
Gold Bắc Giang Thân Vân Anh
Đơn nữ Gold Bắc Giang Trần Thị Phương Thuý
Đồng đội nam Gold Bắc Giang Giáp Hoàng Bách
Gold Bắc Giang Nguyễn Hoàng Thái Sơn
Gold Bắc Giang Nguyễn Mạnh Cường
Gold Bắc Giang Phạm Văn Hải
Gold Bắc Giang Trần Quốc Khánh
Gold Bắc Giang Vũ Tuấn Anh
Đồng đội nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Ngọc Lan
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Sen
Gold Bắc Giang Thân Vân Anh
Gold Bắc Giang Trần Phương Thảo
Gold Bắc Giang Trần Thị Phương Thuý
Cầu mây Đồng đội ba nữ Gold Bắc Giang Giáp Thanh Xuân
Gold Bắc Giang Giáp Thị Phương Nhung
Gold Bắc Giang Giáp Thị Thanh Huyền
Gold Bắc Giang Giáp Thị Thu Hòa
Gold Bắc Giang Nguyễn Thái Linh
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Hải Yến
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Nhiên
Gold Bắc Giang Phạm Thảo Anh
Gold Bắc Giang Phạm Thị Thoa
Gold Bắc Giang Trịnh Thị Ngọc Huyền
Gold Bắc Giang Trịnh Thị Ngọc Huyền
Đồng đội đôi nữ Gold Bắc Giang Giáp Thanh Xuân
Gold Bắc Giang Giáp Thị Phương Nhung
Gold Bắc Giang Giáp Thị Thanh Huyền
Gold Bắc Giang Giáp Thị Thu Hòa
Gold Bắc Giang Nguyễn Thái Linh
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Hải Yến
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Nhiên
Gold Bắc Giang Phạm Thị Thoa
Gold Bắc Giang Trịnh Thị Ngọc Huyền
Cờ tướng Cờ truyền thống đồng đội nam Gold Bắc Giang Nguyễn Thăng Long
Gold Bắc Giang Nguyễn Thăng Long
Gold Bắc Giang Vũ Hồng Sơn
Cờ vua Cờ ASEAN cá nhân Gold Bắc Giang Nguyễn Quang Trung
Cờ chớp đồng đội nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Mai Hưng
Gold Bắc Giang Võ Thị Kim Phụng
Cờ nhanh đồng đội nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Mai Hưng
Gold Bắc Giang Võ Thị Kim Phụng
Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Mai Hưng
Gold Bắc Giang Võ Thị Kim Phụng
Đá cầu Đôi nam nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Uyên
Gold Bắc Giang Phùng Mạnh Tú
Đội tuyển nam Gold Bắc Giang Đặng Hồng Hiệp
Gold Bắc Giang Diêm Đăng Huy
Gold Bắc Giang Hà Thanh An
Gold Bắc Giang Hoàng Viết Tiệp
Gold Bắc Giang Nguyễn Bảo Trung
Gold Bắc Giang Phùng Mạnh Tú
Đơn nam Gold Bắc Giang Diêm Đăng Huy
Đồng đội nam Gold Bắc Giang Bùi Đại Báo
Gold Bắc Giang Đặng Hồng Hiệp
Gold Bắc Giang Diêm Đăng Huy
Gold Bắc Giang Đinh Văn Đức
Gold Bắc Giang Hoàng Viết Tiệp
Gold Bắc Giang Nguyễn Anh Tuấn
Gold Bắc Giang Nguyễn Bảo Trung
Gold Bắc Giang Phùng Mạnh Tú
Đẩy gậy Đến 51kg nữ Gold Bắc Giang Hoàng Thị Thư
Đến 54kg nam Gold Bắc Giang Ngô Văn Nhật
Trên 51 đến 54kg nữ Gold Bắc Giang Vi Thị Ánh
Trên 54 đến 57kg nam Gold Bắc Giang Hoàng Văn Quỳnh
Trên 57 đến 60kg nam Gold Bắc Giang Triệu Dư Hưng
Trên 57 đến 60kg nữ Gold Bắc Giang Bàn Thị Huyền Trang
Trên 63 đến 66kg nữ Gold Bắc Giang Hà Thị Dung
Trên 66 đến 69kg nam Gold Bắc Giang Trắng Văn Cường
Điền kinh 10.000m nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh
1500m nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh
3000m CNV nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh
5000m nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh
Jujitsu Fighting 57kg nữ Gold Bắc Giang HÀ THỊ ÁNH UYÊN
Newaza - Gi +94kg nam Gold Bắc Giang MẠC QUANG HUY
Kéo co 480kg nữ Gold Bắc Giang Bàn Thị Vi
Gold Bắc Giang Đàm Thị Bắc
Gold Bắc Giang Hoàng Thị Giang
Gold Bắc Giang Hoàng Thị Hải Vân
Gold Bắc Giang Ngô Vũ Thị Hải Oanh
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Anh
Gold Bắc Giang Nông Thị Nguyện
Gold Bắc Giang Phạm Thị Ngọc Trâm
Gold Bắc Giang Phạm Thị Thanh Hoa
Gold Bắc Giang Trần Thị Điềm
Gold Bắc Giang Triệu Bàn Tuyết Nhi
Gold Bắc Giang Triệu Thị Hiền
510kg hỗn hợp nam nữ Gold Bắc Giang Bàn Thị Vi
Gold Bắc Giang Đàm Thị Bắc
Gold Bắc Giang Đàm Văn Thiện
Gold Bắc Giang Dương Ngọc Lâm
Gold Bắc Giang Giáp Văn Vinh
Gold Bắc Giang Hoàng Thành Sơn
Gold Bắc Giang Hoàng Thị Giang
Gold Bắc Giang Hoàng Thị Hải Vân
520kg nam Gold Bắc Giang Đàm Văn Thiện
Gold Bắc Giang Dương Ngọc Lâm
Gold Bắc Giang Giáp Văn Vinh
Gold Bắc Giang Hoàng Thành Sơn
Gold Bắc Giang Nguyễn Anh Tiến
Gold Bắc Giang Nguyễn Văn Thắng
Gold Bắc Giang Tô Minh Vương
Gold Bắc Giang Triệu Quý Du
Gold Bắc Giang Triệu Tiến Quân
Gold Bắc Giang Triệu Văn Hiếu
Gold Bắc Giang Vi Văn Đức
Gold Bắc Giang Vi Văn Dũng
520kg nữ Gold Bắc Giang Bàn Thị Vi
Gold Bắc Giang Đàm Thị Bắc
Gold Bắc Giang Hoàng Thị Giang
Gold Bắc Giang Hoàng Thị Hải Vân
Gold Bắc Giang Ngô Vũ Thị Hải Oanh
Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Anh
Gold Bắc Giang Nông Thị Nguyện
Gold Bắc Giang Phạm Thị Ngọc Trâm
Gold Bắc Giang Phạm Thị Thanh Hoa
Gold Bắc Giang Trần Thị Điềm
Gold Bắc Giang Triệu Bàn Tuyết Nhi
Gold Bắc Giang Triệu Thị Hiền
530kg hỗn hợp nam nữ Gold Bắc Giang Trần Thị Điềm
Gold Bắc Giang Triệu Bàn Tuyết Nhi
Gold Bắc Giang Triệu Quý Du
Gold Bắc Giang Triệu Thị Hiền
Gold Bắc Giang Triệu Tiến Quân
Gold Bắc Giang Triệu Văn Hiếu
Gold Bắc Giang Vi Văn Đức
Gold Bắc Giang Vi Văn Dũng
Vật Vật cổ điển 48 - 50kg Gold Bắc Giang ĐỖ VĂN KIÊN
Vật cổ điển 55kg Gold Bắc Giang BÙI ĐĂNG TÙNG
Vật tự do 44 - 46kg nữ Gold Bắc Giang DIÊM THỊ HOÀ
Vật dân tộc Trên 51 đến 54kg Gold Bắc Giang Nguyễn Văn Tuyên
Trên 57 đến 60kg Gold Bắc Giang Hà Anh Hải
Trên 66 đến 69kg Gold Bắc Giang Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Trên 69 đến 72kg Gold Bắc Giang Tô Minh Hậu
Wushu 56kg nữ Gold Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Thủy