Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bi sắt Bộ ba nam Gold Bạc Liêu BẠC LIÊU (Lam Hồng Phan Giang)
Đơn nam Gold Bạc Liêu Trần Thạch Lam
Kỹ thuật nam Gold Bạc Liêu Danh Sà Phanl
Canoeing 1000m C2 nam Gold Bạc Liêu Nguyễn Quốc Toãn
Gold Bạc Liêu Trần Thành
1000m K1 nam Gold Bạc Liêu Phan Văn Lộc
200m C2 nam Gold Bạc Liêu Nguyễn Quốc Toãn
Gold Bạc Liêu Nguyễn Thành Đề
200m C4 nam Gold Bạc Liêu Danh Điền
Gold Bạc Liêu Nguyễn Quốc Toãn
Gold Bạc Liêu Nguyễn Thành Đề
Gold Bạc Liêu Trần Thành
200m K4 nam Gold Bạc Liêu Lê Ngân Lượng
Gold Bạc Liêu Lý Văn Nhân
Gold Bạc Liêu Phan Văn Lộc
Gold Bạc Liêu Trương Minh Thiện
500m C2 nam Gold Bạc Liêu Nguyễn Quốc Toãn
Gold Bạc Liêu Trần Thành
Cử tạ Cử đẩy nam 89kg Gold Bạc Liêu Nguyễn Quốc Toàn
Cử đẩy nữ 49kg Gold Bạc Liêu Nguyễn Bích Trâm
Cử giật nam 89kg Gold Bạc Liêu Nguyễn Quốc Toàn
Tổng cử nam 89kg Gold Bạc Liêu Nguyễn Quốc Toàn
Tổng cử nữ 49kg Gold Bạc Liêu Nguyễn Bích Trâm
Điền kinh 10 môn Phối hợp Gold Bạc Liêu Lương Minh Sang
Đẩy tạ nữ Gold Bạc Liêu Liêu Thị Hồng Phương
Judo +100kg nam Gold Bạc Liêu Lý Huỳnh Long
-45kg nữ Gold Bạc Liêu Nguyễn Đỗ Thanh Trúc
Kime No Kata Gold Bạc Liêu Nguyễn Minh Lực
Gold Bạc Liêu Phạm Gia Long
Kodokan Goshin Jutsu Gold Bạc Liêu Dương Trung Hiếu
Gold Bạc Liêu Phương Nhựt Lâm
Jujitsu Newaza - Gi 56kg nam Gold Bạc Liêu LÝ MINH ĐƯƠNG
Newaza - Gi +94kg nam Gold Bạc Liêu TRƯƠNG HỒNG PHÁT
Newaza - NoGi 45kg nữ Gold Bạc Liêu NGUYỄN ANH THƯ
Newaza - NoGi 56kg nam Gold Bạc Liêu DƯƠNG HẢI ANH
Kurash +100kg nam Gold Bạc Liêu Phạm Chí Tài
-100kg nam Gold Bạc Liêu Nguyễn Huy Hoàng
-42kg nữ Gold Bạc Liêu Nguyễn Thảo Duy
-50kg nam Gold Bạc Liêu Lâm Sô Na
-57kg nữ Gold Bạc Liêu Nguyễn Thị Thu Nguyên
-63kg nữ Gold Bạc Liêu Lý Ngô Đồng
-78kg nữ Gold Bạc Liêu Trương Thị Thanh Thảo
-81kg nam Gold Bạc Liêu Sơn Hoàng Dũng
-90kg nam Gold Bạc Liêu Trần Thương
Rowing LW2x nữ Gold Bạc Liêu Hồ Thị Duy
Gold Bạc Liêu Phạm Thúy My
LW4X nữ Gold Bạc Liêu Hồ Thị Duy
Gold Bạc Liêu Nguyễn Ngọc Huyền
Gold Bạc Liêu Sơn Thị Ngọc Thư
Gold Bạc Liêu Trần Ngọc Huy
Taekwondo 74kg nam Gold Bạc Liêu Nguyễn Quốc Trọng