Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Trên 48kg đến 50kg nữ Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Hồi
Trên 51kg đến 54kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Đình Tùng
Trên 52kg đến 54kg nữ Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Yến
Trên 54kg đến 57kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Đương
Trên 54kg đến 57kg nữ Gold Bắc Ninh Vương Thị Vỹ
Trên 57kg đến 60kg nam Gold Bắc Ninh Phạm Đức Đoàn
Trên 60kg đến 63.5kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Hà Minh
Trên 80kg đến 86kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Cường
Trên 92kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Dương
Cử tạ Cử đẩy nam 55kg Gold Bắc Ninh Đỗ Tú Tùng
Cử đẩy nữ 64kg Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Thúy
Cử giật nam 55kg Gold Bắc Ninh Đỗ Tú Tùng
Cử giật nữ 64kg Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Thúy
Tổng cử nam 55kg Gold Bắc Ninh Đỗ Tú Tùng
Tổng cử nữ 64kg Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Thúy
Đấu kiếm Kiếm ba cạnh đồng đội nữ Gold Bắc Ninh NGUYỄN HÀ NGUYÊN
Gold Bắc Ninh NGUYỄN THỊ QUYÊN
Gold Bắc Ninh PHƯƠNG NGỌC ÁNH
Gold Bắc Ninh TRƯƠNG THỊ HỒNG THẮM
Kiếm chém cá nhân nam Gold Bắc Ninh NGÔ XUÂN THÀNH
Kiếm chém đồng đội nam Gold Bắc Ninh LÊ BÁ LONG
Gold Bắc Ninh NGÔ XUÂN THÀNH
Gold Bắc Ninh NGUYỄN TRUNG KIÊN
Gold Bắc Ninh NGUYỄN TUẤN ANH KIỆT
Kiếm chém đồng đội nữ Gold Bắc Ninh LÊ THỊ THỊNH
Gold Bắc Ninh PHAN THỊ YẾN NHI
Gold Bắc Ninh PHƯƠNG NGỌC ÁNH
Gold Bắc Ninh TRƯƠNG THỊ HỒNG THẮM
Đẩy gậy Trên 57 đến 60kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Bắc
Trên 60 đến 63kg nam Gold Bắc Ninh Hầu Seo Xóa
Trên 69 đến 72kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Xuân Vũ
Judo -42kg nữ Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Nhạn
-48kg nữ Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Trang
Đồng đội nữ nhỏ Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Nhạn
Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Thơm
Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Trang
Kime No Kata Gold Bắc Ninh Đàm Duy Kỳ
Gold Bắc Ninh Nguyễn Công Hà
Karate Kata cá nhân nam Gold Bắc Ninh Ngô Trung Chính
Kumite -44kg nữ Gold Bắc Ninh Nguyễn Phương Thảo
Kumite -55kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Đăng Chiến
Kumite -67kg nam Gold Bắc Ninh Ngô Văn Hưng
Kumite -71kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Nhật
Kickboxing Lowkick -57kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Đình Thái
Lowkick -57kg nữ Gold Bắc Ninh Đoàn Thị Loan
Lowkick -63.5kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Thế Hưởng
Kurash +78kg nữ Gold Bắc Ninh Đào Chung Nguyên
-50kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Minh Hoàn
-66kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Quang Vinh
-78kg nữ Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Thanh Thủy
Pencak Silat 85kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Duy Tuyến
Vật Vật cổ điển 130kg Gold Bắc Ninh HÁN VĂN DŨNG
Vật cổ điển 48 - 50kg Gold Bắc Ninh NGUYỄN TRỌNG NAM
Vật cổ điển 55kg Gold Bắc Ninh NGUYỄN TRỌNG QUANG
Vật cổ điển 60kg Gold Bắc Ninh NGÔ VĂN NAM
Vật cổ điển 63kg Gold Bắc Ninh NGUYỄN ĐĂNG LƯỢNG
Vật cổ điển 72kg Gold Bắc Ninh VŨ ĐÌNH QUANG
Vật cổ điển 77kg Gold Bắc Ninh NGUYỄN THẾ HOÀNG ANH
Vật cổ điển 82kg Gold Bắc Ninh TRẦN HOÀI NAM
Vật cổ điển 87kg Gold Bắc Ninh NGUYỄN THẾ HIẾU
Vật tự do 125kg nam Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Bảo
Vật tự do 50kg nữ Gold Bắc Ninh ĐỖ NGỌC LINH
Vật tự do 65kg nữ Gold Bắc Ninh Trần Thị Ánh
Vật tự do 70kg nam Gold Bắc Ninh Trần Thế Vương
Vật dân tộc Trên 66 đến 69kg Gold Bắc Ninh Đào Như Tấn
Trên 69 đến 72kg Gold Bắc Ninh Nguyễn Văn Quyền
Wushu 48kg nữ Gold Bắc Ninh Trần Thị Tươi
52kg nữ Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Giang
60kg nữ Gold Bắc Ninh Nguyễn Thị Ngọc Hiển