Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Trên 92kg nam Gold Cà Mau Huỳnh Bảo Quốc
Canoeing 200m K1 nam Gold Cà Mau Trần Quốc Việt
500m K1 nam Gold Cà Mau Trần Quốc Việt
Điền kinh Nhảy 3 bước nam Gold Cà Mau Phạm Nhật Duy
Nhảy cao nam Gold Cà Mau Nguyễn Quốc Thình
Jujitsu Fighting 69kg nam Gold Cà Mau VŨ SĨ TẤN
Fighting 77kg nam Gold Cà Mau VÒNG PHÚ
Newaza - Gi 62kg nam Gold Cà Mau NGUYỄN ANH MINH
Newaza - Gi 85kg nam Gold Cà Mau ĐÀO NGUYỄN ĐỨC TUẤN
Kickboxing Lowkick -69kg nữ Gold Cà Mau Nguyễn Thị Hồng Hà
Taekwondo 53kg nữ Gold Cà Mau Nguyễn Yến Nhi
87kg nam Gold Cà Mau Nguyễn Chí Thế
Quyền đôi nam nữ Gold Cà Mau Trương Phạm Phương Khanh
Gold Cà Mau Võ Quang Vinh
Quyền đồng đội nữ Gold Cà Mau Nguyễn Thị Hảo Tâm
Gold Cà Mau Trương Phạm Phương Khanh
Gold Cà Mau Trương Thị Kim Duyên
Thể hình Đến 75kg nam Gold Cà Mau Lâm Thái Dương
Đến 80kg nam Gold Cà Mau Y Bluk Niê
Vật Vật cổ điển 55kg Gold Cà Mau NGUYỄN BÁ QUYỀN
Vật cổ điển 60kg Gold Cà Mau NGÔ CAO SƠN
Vật cổ điển 63kg Gold Cà Mau LÊ ĐẮC TRUNG
Vật cổ điển 67kg Gold Cà Mau NGUYỄN MINH HIẾU
Vật cổ điển 82kg Gold Cà Mau LÊ ĐẮC THÁI