Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Ba môn phối hợp Aquathlon tiếp sức hỗn hợp Gold Cần Thơ Bùi Hữu Hiệu
Gold Cần Thơ Huỳnh Nguyễn Nghi
Gold Cần Thơ Ngô Minh Nhanh
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Thu Trang
Triathlon cá nhân nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Kim Cương
Triathlon tiếp sức hỗn hợp Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Kim Cương
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Thu Trang
Gold Cần Thơ Phạm Công Trứ
Gold Cần Thơ Phan Duy Khang
Bóng chuyền bãi biển Bóng chuyền bãi biển nữ Gold Cần Thơ CHÂU NGỌC LAN
Gold Cần Thơ ĐINH THỊ MỸ NGÀ
Gold Cần Thơ MAI THỊ HOA
Gold Cần Thơ NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH
Bóng rổ Bóng rổ 3x3 nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Thủy Tiên
Gold Cần Thơ Phan Thị Minh Thư
Gold Cần Thơ Trần Thị Yến Vân
Bóng rổ 5x5 nữ Gold Cần Thơ Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Gold Cần Thơ Lâm Thị Ma Ly
Gold Cần Thơ Lâm Thị Ngọc Lành
Gold Cần Thơ Lê Thị Diễm Hương
Gold Cần Thơ Lý Thị Thanh Nhã
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Hân
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Lan Anh
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Mỷ Huyền
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Thủy Tiên
Gold Cần Thơ Phan Thị Minh Thư
Gold Cần Thơ Trần Thị Yến Vân
Bowling Đôi nữ(dầu dài) Gold Cần Thơ Cần Thơ 1 (Nguyễn Thúy Uyên; Trịnh Tuyết Mai)
Đồng đội 3 nữ (dầu ngắn) Gold Cần Thơ Hà Diệu Hương
Gold Cần Thơ Nguyễn Thúy Uyên
Gold Cần Thơ Trịnh Tuyết Mai
Đồng đội 4 nữ (dầu ngắn) Gold Cần Thơ Hà Diệu Hương
Gold Cần Thơ Nguyễn Thúy Uyên
Gold Cần Thơ Trịnh Tuyết Mai
Gold Cần Thơ Từ Phương Mai
Đồng đội 5 nữ (dầu dài) Gold Cần Thơ Hà Diệu Hương
Gold Cần Thơ Huỳnh Phạm Thanh Phương
Gold Cần Thơ Nguyễn Thúy Uyên
Gold Cần Thơ Trần Thị Minh Diệp
Gold Cần Thơ Trịnh Tuyết Mai
Master nữ Gold Cần Thơ Trịnh Tuyết Mai
Toàn năng nữ Gold Cần Thơ Hà Diệu Hương
Boxing Trên 44kg đến 46kg nam Gold Cần Thơ Sẳm Minh Phát
Trên 45kg đến 48kg nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Thu Nhi
Trên 48kg đến 50kg nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Thắm
Trên 50kg đến 52kg nữ Gold Cần Thơ Tiết Nguyễn Xuân Thịnh
Canoeing 200m C1 nam Gold Cần Thơ Bùi Thanh Phẩm
Cờ vua Cờ chớp đôi nam nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Gold Cần Thơ Phạm Lê Thảo Nguyên
Cờ nhanh đôi nam nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Gold Cần Thơ Phạm Lê Thảo Nguyên
Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Ngọc Trường Sơn
Gold Cần Thơ Phạm Lê Thảo Nguyên
Judo +78kg nữ Gold Cần Thơ Dương Thanh Thanh
-100kg nam Gold Cần Thơ Huỳnh Trọng Nhân
-45kg nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Bé Bi
-78kg nữ Gold Cần Thơ Quách Tuyết Hương
Jujitsu Fighting 48kg nữ Gold Cần Thơ THẠCH DIỆU HUYỀN
Karate Kumite -44kg nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Kumite -47kg nữ Gold Cần Thơ Lâm Thị Thanh Nhàn
Kumite -50kg nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Bích Loan
Kumite -80kg nam Gold Cần Thơ Đỗ Thanh Nhân
Kumite đồng đội nữ nhóm 1 Gold Cần Thơ Bùi Thị Ngọc Hân
Gold Cần Thơ Lâm Thị Thanh Nhàn
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Bích Loan
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Kickboxing Lowkick -48kg nam Gold Cần Thơ Nguyễn Quang Xuân
Lân sư rồng Lân (Sư) leo cột không hái lộc cá nhân Gold Cần Thơ Đinh Công Đà
Gold Cần Thơ Đinh Công Đậm
Gold Cần Thơ Hồng Văn Thủ
Gold Cần Thơ Lê Yến Quyên
Gold Cần Thơ Nguyễn Thành Ân
Gold Cần Thơ Phan Nhật Hào
Gold Cần Thơ Trần Ngọc Đặng
Gold Cần Thơ Trần Tiến Đạt
Lân (Sư) leo cột không hái lộc đồng đội Gold Cần Thơ Đinh Công Đà
Gold Cần Thơ Đinh Công Đậm
Gold Cần Thơ Hồng Văn Thủ
Gold Cần Thơ Huỳnh Văn Đức
Gold Cần Thơ Lê Yến Quyên
Gold Cần Thơ Lưu Thị Kim Thương
Gold Cần Thơ Nguyễn Thành Ân
Gold Cần Thơ Nguyễn Thành Ân
Gold Cần Thơ Trần Ngọc Đặng
Gold Cần Thơ Trần Tiến Đạt
Mai hoa thung nam nữ Gold Cần Thơ Đinh Công Đà
Gold Cần Thơ Hồng Văn Thủ
Gold Cần Thơ Huỳnh Văn Đức
Gold Cần Thơ Lê Yến Quyên
Gold Cần Thơ Lưu Thị Kim Thương
Gold Cần Thơ Phan Nhật Hào
Gold Cần Thơ Trần Ngọc Đặng
Gold Cần Thơ Trần Tiến Đạt
Taekwondo Quyền cá nhân nam Gold Cần Thơ Huỳnh Vĩ Nghi
Quyền đồng đội nam Gold Cần Thơ Huỳnh Vĩ Nghi
Gold Cần Thơ Trần Tiến Khoa
Gold Cần Thơ Võ Minh Huyền
Thể dục Dụng cụ Cầu thăng bằng nữ Gold Cần Thơ Huỳnh Thiên Lý
Nhảy chống nữ Gold Cần Thơ Huỳnh Thiên Lý
Toàn năng nữ Gold Cần Thơ Huỳnh Thiên Lý
Xà lệch nữ Gold Cần Thơ Huỳnh Thiên Lý
Thể hình Đến 70kg nam Gold Cần Thơ Nguyễn Anh Thông
Vovinam Đòn chân tấn công nam Gold Cần Thơ Đoàn Hoàng Thâm
Gold Cần Thơ Lâm Ý Mỹ
Gold Cần Thơ Lê Toàn Trung
Gold Cần Thơ Trần Tấn Lập
Đơn luyện tay không nữ: Viên phương quyền Gold Cần Thơ Huỳnh Thị Minh Thơ
Đơn luyện vũ khí nam: Tứ tượng côn pháp Gold Cần Thơ Vương Minh Khang
Quyền đồng đội nữ: Long hổ quyền Gold Cần Thơ Huỳnh Thị Minh Thơ
Gold Cần Thơ Lâm Thị Thuỳ Mỵ
Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ
Song luyện tay không nam: Song luyện vật 2 Gold Cần Thơ Bùi Hùng Cường
Gold Cần Thơ Lâm Trí Linh
Song luyện tay không nữ: Song luyện 3 Gold Cần Thơ Lâm Thị Thuỳ Mỵ
Gold Cần Thơ Phan Thị Bích Ngọc
Trên 55 kg đến 60 kg nam Gold Cần Thơ Đoàn Hoàng Thâm
Trên 61 kg đến 65 kg nữ Gold Cần Thơ Nguyễn Thị Như Ý