Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Đẩy gậy Trên 51 đến 54kg nữ Gold Đắk Nông H Rik Niê
Trên 60 đến 63kg nữ Gold Đắk Nông H Bay BKRông
Kickboxing Fullcontact -60kg nữ Gold Đắk Nông Đặng Quỳnh Bích
Võ cổ truyền Trên 60kg đến 65kg nữ Gold Đắk Nông Lê Ngọc Hương Giang
Trên 65kg đến 70kg nam Gold Đắk Nông Vũ Trường Giang