Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Cung 3 dây 30m nữ Gold Đắk Lắk TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 
Cung 3 dây 50m nữ Gold Đắk Lắk NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU
Cung 3 dây 70m nữ Gold Đắk Lắk TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 
Gold Đắk Lắk NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU
Cung 3 dây cá nhân nữ Gold Đắk Lắk NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU
Cung 3 dây đôi nam nữ Gold Đắk Lắk LÊ THỊ NGỌC ÁNH 
Gold Đắk Lắk THÁI HỒNG QUÂN 
Cung 3 dây đồng đội nữ Gold Đắk Lắk LÊ PHẠM VÂN ANH
Gold Đắk Lắk LÊ THỊ NGỌC ÁNH 
Gold Đắk Lắk NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU
Gold Đắk Lắk TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 
Bắn súng 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nữ Gold Đắk Lắk Phạm Thị Thanh Hiền
Boxing Trên 48kg đến 50kg nữ Gold Đắk Lắk Nguyễn Châu Kiều Chi
Trên 54kg đến 57kg nữ Gold Đắk Lắk Nguyễn Thị Kim Yến
Trên 71kg đến 75kg nam Gold Đắk Lắk Nguyễn Thanh Giang
Trên 75kg đến 80kg nam Gold Đắk Lắk Trương Đình Hoàng
Trên 86kg đến 92kg nam Gold Đắk Lắk Lê Hữu Đức
Cử tạ Cử đẩy nữ 55kg Gold Đắk Lắk Võ Thị Quỳnh Như
Cử đẩy nữ 76kg Gold Đắk Lắk Marona Sácly
Cử giật nam 96kg Gold Đắk Lắk Y Trang Buôn Krông
Cử giật nữ 55kg Gold Đắk Lắk Võ Thị Quỳnh Như
Cử giật nữ 76kg Gold Đắk Lắk Marona Sácly
Tổng cử nữ 55kg Gold Đắk Lắk Võ Thị Quỳnh Như
Tổng cử nữ 76kg Gold Đắk Lắk Marona Sácly
Đẩy gậy Đến 54kg nam Gold Đắk Lắk Y Sê Wôn Mlô
Trên 51 đến 54kg nữ Gold Đắk Lắk H Hyon Mlô
Trên 54 đến 57kg nam Gold Đắk Lắk Đinh Ích Cao
Trên 57 đến 60kg nam Gold Đắk Lắk Triệu Xuân Thìn
Trên 63 đến 66kg nam Gold Đắk Lắk Y Đen ÊUng
Futsal Futsal nam Gold Đắk Lắk Bùi Việt Hồng
Gold Đắk Lắk Cao Văn Kiên
Gold Đắk Lắk Đỗ Quốc Dũng
Gold Đắk Lắk Dương Quang Nhật
Gold Đắk Lắk Hồ Duy Hải
Gold Đắk Lắk Huỳnh Huy Hảo
Gold Đắk Lắk Ngô Văn Hưng
Gold Đắk Lắk Nguyễn Đức Ty
Gold Đắk Lắk Nguyễn Hoàng Long
Gold Đắk Lắk Nguyễn Hữu Phước
Gold Đắk Lắk Nguyễn Văn Sơn
Gold Đắk Lắk Nguyễn Viết Thông
Gold Đắk Lắk Trần Quốc Hiệp
Gold Đắk Lắk Y Chức Hmok
Karate Kumite -60kg nam Gold Đắk Lắk Trương Nho Thức
Kéo co 480kg nữ Gold Đắk Lắk H DUEL NIÊ DKĂM
Gold Đắk Lắk H LAI MLÔ
Gold Đắk Lắk H LUIT HDRUÊ
Gold Đắk Lắk H NGAO NIÊ
Gold Đắk Lắk H NGHIĂL Ê BAN
Gold Đắk Lắk H NHEM NIÊ
Gold Đắk Lắk H NIÊ Ê BAN
Gold Đắk Lắk H RŨ Ê BAN
Gold Đắk Lắk H SIÊM ADRƠNG
Gold Đắk Lắk H YEN ÊUNG
Gold Đắk Lắk NIÊ THỊ HƯƠNG
Gold Đắk Lắk TRẦN XUÂN DIỄM
550kg hỗn hợp nam nữ Gold Đắk Lắk H NGHIĂL Ê BAN
Gold Đắk Lắk H NHEM NIÊ
Gold Đắk Lắk H NIÊ Ê BAN
Gold Đắk Lắk H RŨ Ê BAN
Gold Đắk Lắk H SIÊM ADRƠNG
Gold Đắk Lắk Y NGOAN MLÔ
Gold Đắk Lắk Y RAI MLÔ
Gold Đắk Lắk Y RUBI HDRUỄ
560kg nam Gold Đắk Lắk BÙI VĂN HẬU
Gold Đắk Lắk CHU VĂN KHÁ
Gold Đắk Lắk Y ÁNH M BUÔN
Gold Đắk Lắk Y CHINH NIÊ
Gold Đắk Lắk Y ĐỨC MLÔ
Gold Đắk Lắk Y NGOAN MLÔ
Gold Đắk Lắk Y RAI MLÔ
Gold Đắk Lắk Y RUBI HDRUỄ
600kg nam Gold Đắk Lắk BÙI VĂN HẬU
Gold Đắk Lắk CHU VĂN KHÁ
Gold Đắk Lắk Y ÁNH M BUÔN
Gold Đắk Lắk Y CHINH NIÊ
Gold Đắk Lắk Y ĐỨC MLÔ
Gold Đắk Lắk Y NGOAN MLÔ
Gold Đắk Lắk Y RAI MLÔ
Gold Đắk Lắk Y RUBI HDRUỄ
Kickboxing Fullcontact -63.5kg nam Gold Đắk Lắk Bùi Văn Mạnh
Fullcontact -67kg nam Gold Đắk Lắk Nguyễn Hoàng
Lowkick -63.5kg nam Gold Đắk Lắk Nguyễn Hoàng
Rowing M2- nam Gold Đắk Lắk Nguyễn Phạm Huy
Gold Đắk Lắk Nguyễn Văn Anh Quốc
Thể hình Trên 52kg nữ Gold Đắk Lắk Trần Khánh Trang
Võ cổ truyền Trên 52kg đến 56kg nữ Gold Đắk Lắk Nguyễn Thị Hiền