Ngày 28 / 02 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Ba môn phối hợp Aquathlon cá nhân nam Gold Đà Nẵng Hoàng Văn Hải
Bi sắt Kỹ thuật nữ Gold Đà Nẵng Vũ Thị Thuỳ Linh
Billiards & Snooker Carom 1 băng nam Gold Đà Nẵng Phạm Duy Thanh
Carom 3 băng nam Gold Đà Nẵng Đào Văn Ly
English Billiards đôi nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Thanh Bình
Gold Đà Nẵng Phan Thanh Phong
English Billiards nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Thanh Bình
Pool 9-ball đôi nam Gold Đà Nẵng Đỗ Hoàng Quân
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Phong
Snooker 6 bi đỏ nam Gold Đà Nẵng Đàm Quang Hải
Bơi 100m bướm nam Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Nguyễn Viết Tường
100m tự do nam Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
1500m tự do nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Hữu Kim Sơn
200m bướm nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Viết Tường
200m bướm nữ Gold Đà Nẵng Lê Thị Thùy Trang
200m tự do nam Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
400m tự do nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Hữu Kim Sơn
4x100m tiếp sức hỗn hợp nam Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hữu Kim Sơn
Gold Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Triển
Gold Đà Nẵng Nguyễn Viết Tường
4x100m tiếp sức tự do nam Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hữu Kim Sơn
Gold Đà Nẵng Nguyễn Quốc Khải Hoàn
Gold Đà Nẵng Nguyễn Viết Tường
4x100m tiếp sức tự do phối hợp nam nữ Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Lê Thị Thùy Trang
Gold Đà Nẵng Nguyễn Viết Tường
Gold Đà Nẵng Tôn Nữ Mỹ Ngọc
4x200m tiếp sức tự do nam Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hữu Kim Sơn
Gold Đà Nẵng Nguyễn Quốc Khải Hoàn
Gold Đà Nẵng Nguyễn Viết Tường
50m tự do nam Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
800M Tiếp sức hỗn hợp Gold Đà Nẵng Hoàng Quý Phước
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hữu Kim Sơn
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Hương Giang
Gold Đà Nẵng Tôn Nữ Mỹ Ngọc
800m tự do nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Hữu Kim Sơn
Bóng bàn Đôi nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Thành Nam
Gold Đà Nẵng Võ Hữu Quốc
Đồng đội nam Gold Đà Nẵng Lê Minh Khang
Gold Đà Nẵng Lê Văn Đức
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thành Nam
Gold Đà Nẵng Võ Hữu Quốc
Bóng ném Bóng ném nam Gold Đà Nẵng Đặng Văn Ý
Gold Đà Nẵng Đinh Văn Phúc
Gold Đà Nẵng Đoàn Đức Huy
Gold Đà Nẵng Huỳnh Quân
Gold Đà Nẵng Lê Sinh Phúc Thọ
Gold Đà Nẵng Mai Trương Huy Hoàng
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hữu Thành
Gold Đà Nẵng Nguyễn Quốc Long
Gold Đà Nẵng Phan Văn Phước
Gold Đà Nẵng Trần Lê Như Nghĩa
Gold Đà Nẵng Viêm Đình Tuấn Anh
Bóng ném bãi biển Bóng ném bãi biển nam Gold Đà Nẵng Đặng Văn Ý
Gold Đà Nẵng Đinh Văn Phúc
Gold Đà Nẵng Đoàn Đức Huy
Gold Đà Nẵng Huỳnh Quân
Gold Đà Nẵng Lê Sinh Phúc Thọ
Gold Đà Nẵng Mai Trương Huy Hoàng
Gold Đà Nẵng Nguyễn Hữu Thành
Gold Đà Nẵng Nguyễn Quốc Long
Gold Đà Nẵng Phan Văn Phước
Gold Đà Nẵng Trần Lê Như Nghĩa
Bowling Đôi nam (dầu dài) Gold Đà Nẵng Đà Nẵng 1 (Bùi Anh Tùng ; Phạm Hoàng Phúc)
Boxing Trên 42kg đến 45kg nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Huyền
Trên 54kg đến 57kg nam Gold Đà Nẵng Bùi Công Danh Lợi
Trên 57kg đến 60kg nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Giới
Canoeing 1000m C2 nam Gold Đà Nẵng Hiên Năm
Gold Đà Nẵng Trần Tường Khang
1000m C4 nam Gold Đà Nẵng Hiên Năm
Gold Đà Nẵng Trần Thanh Cường
Gold Đà Nẵng Trần Tường Khang
Gold Đà Nẵng Trương Văn Bảo Linh
1000m K4 nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Tiến
Gold Đà Nẵng Tăng Văn Hàn Quốc
Gold Đà Nẵng Tăng Văn Pháp
Gold Đà Nẵng Võ Duy Thành
200m C4 nam Gold Đà Nẵng Hiên Năm
Gold Đà Nẵng Trần Thanh Cường
Gold Đà Nẵng Trần Tường Khang
Gold Đà Nẵng Trương Văn Bảo Linh
200m C4 nữ Gold Đà Nẵng Đinh Thị Như Quỳnh
Gold Đà Nẵng Hồ Thị Ly
Gold Đà Nẵng Hồ Thị Ne
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Minh Hương
200m K2 nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Tiến
Gold Đà Nẵng Võ Duy Thành
200m K4 nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Tiến
Gold Đà Nẵng Tăng Văn Hàn Quốc
Gold Đà Nẵng Tăng Văn Pháp
Gold Đà Nẵng Võ Duy Thành
500m C4 nam Gold Đà Nẵng Hiên Năm
Gold Đà Nẵng Trần Thanh Cường
Gold Đà Nẵng Trần Tường Duy
Gold Đà Nẵng Ykhoer Niê
500m K2 nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Tiến
Gold Đà Nẵng Võ Duy Thành
500m K4 nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Quốc Huy
Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Tiến
Gold Đà Nẵng Tăng Văn Pháp
Gold Đà Nẵng Võ Duy Thành
Cầu lông Đôi nam nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Vũ Hùng
Gold Đà Nẵng Trần Thị Trúc Chi
Cờ tướng Cờ nhanh đồng đội nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Khánh Ngọc
Gold Đà Nẵng Tôn Thất Nhật Tân
Gold Đà Nẵng Võ Văn Hoàng Tùng
Cờ vua Cờ chớp đồng đội nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Thành
Gold Đà Nẵng Trần Quốc Phú
Cờ nhanh đôi nam nữ Gold Đà Nẵng Hoàng Cảnh Huấn
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Phương Thảo
Cử tạ Cử đẩy nam 102kg Gold Đà Nẵng Trần Văn Hóa
Cử đẩy nam 109kg Gold Đà Nẵng Nguyễn Anh Quân Bảo
Cử đẩy nữ +87kg Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Vân
Cử đẩy nữ 81kg Gold Đà Nẵng Dương Thị Phương
Cử giật nam 102kg Gold Đà Nẵng Lê Công Vũ
Cử giật nam 109kg Gold Đà Nẵng Hồ Hoàng Nhật Phong
Gold Đà Nẵng Nguyễn Anh Quân Bảo
Cử giật nam 55kg Gold Đà Nẵng Trần Lê Quốc Toàn
Cử giật nam 81kg Gold Đà Nẵng Ngô Thanh Bình
Cử giật nam 96kg Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Đức
Cử giật nữ 81kg Gold Đà Nẵng Dương Thị Phương
Tổng cử nam 102kg Gold Đà Nẵng Lê Công Vũ
Gold Đà Nẵng Trần Văn Hóa
Tổng cử nam 109kg Gold Đà Nẵng Nguyễn Anh Quân Bảo
Tổng cử nam 96kg Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Đức
Tổng cử nữ 81kg Gold Đà Nẵng Dương Thị Phương
Đá cầu Đôi nữ Gold Đà Nẵng Đỗ Thị Tố Uyên
Gold Đà Nẵng Trương Nguyễn Mai Phương
Đồng đội đôi nam nữ phối hợp Gold Đà Nẵng Đỗ Quang Anh
Gold Đà Nẵng Đỗ Thị Tố Uyên
Gold Đà Nẵng Lương Thị Lan Phương
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thanh Nhật Huy
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Vân
Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Chính Nghĩa
Gold Đà Nẵng Trương Nguyễn Mai Phương
Đồng đội nữ Gold Đà Nẵng Đỗ Thị Tố Uyên
Gold Đà Nẵng Lại Thị Huyền Trang
Gold Đà Nẵng Lê Nguyễn Hồng Hạnh
Gold Đà Nẵng Lê Nguyễn Hồng Hạnh
Gold Đà Nẵng Lương Nguyễn Phúc Diễm
Gold Đà Nẵng Lương Thị Lan Phương
Gold Đà Nẵng Nguyễn Lê Diễm Trinh
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Vân
Gold Đà Nẵng Trương Nguyễn Mai Phương
Điền kinh đi bộ 20km nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Thành Ngưng
Gold Đà Nẵng Huỳnh Ngọc Trai
đi bộ 20km nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phúc
Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Vân
Ném búa nam Gold Đà Nẵng Đỗ Tấn Trưởng
Ném búa nữ Gold Đà Nẵng Mai Thị Yến
Nhảy 3 bước nữ Gold Đà Nẵng Trần Thị Loan
Nhảy sào nam Gold Đà Nẵng Trần Bá Linh
Nhảy sào nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Phạm Hoài Yên
Gold Đà Nẵng Đặng Nguyễn Tố Trinh
Nhảy xa nữ Gold Đà Nẵng Trần Thị Loan
Judo -81kg nam Gold Đà Nẵng Bùi Quang Cường
Jujitsu Fighting 63kg nữ Gold Đà Nẵng NGUYỄN THẢO NGÂN
Newaza - Gi +70kg nữ Gold Đà Nẵng TRẦN THỊ KHÁNH LINH
Newaza - Gi 85kg nam Gold Đà Nẵng LÊ DUY THÀNH
Newaza - NoGi 52kg nữ Gold Đà Nẵng DƯƠNG THỊ THANH MINH
Karate Kumite +84kg nam Gold Đà Nẵng Trần Lê Tấn Đạt
Kickboxing Fullcontact -63.5kg nam Gold Đà Nẵng Lương Ngọc Hạnh
Fullcontact -67kg nam Gold Đà Nẵng Đinh Văn Thái
Lowkick -45kg nam Gold Đà Nẵng Đinh Văn Sai
Lowkick -46kg nữ Gold Đà Nẵng Võ Thị Trinh
Lặn Chân vịt đôi 50m nam Gold Đà Nẵng NGUYỄN NGỌC TRAI
Khí tài 400m nữ Gold Đà Nẵng NGUYỄN THỊ HẰNG
Khí tài 800m nam Gold Đà Nẵng TRẦN CÔNG TÚ
Khí tài 800m nữ Gold Đà Nẵng NGUYỄN THỊ HẰNG
Lặn vòi hơi chân vịt 100m nam Gold Đà Nẵng NGUYỄN DUY ANH
Lặn vòi hơi chân vịt 200m nữ Gold Đà Nẵng NGUYỄN HOÀI THƯƠNG
Gold Đà Nẵng NGUYỄN THỊ HẰNG
Tiếp sức nam nữ phối hợp vòi hơi chân vịt 4 x 50m Gold Đà Nẵng ĐÀ NẴNG
Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 100m nữ Gold Đà Nẵng ĐÀ NẴNG
Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 200m nam Gold Đà Nẵng ĐÀ NẴNG
Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 200m nữ Gold Đà Nẵng ĐÀ NẴNG
Lân sư rồng Mai hoa thung nam nữ Gold Đà Nẵng Đỗ Đức Hiếu
Gold Đà Nẵng Hà Văn An
Gold Đà Nẵng Mạc Thị Kim Thi
Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Đức Phúc
Gold Đà Nẵng Nguyễn Văn Kha
Gold Đà Nẵng Phan Thành Tài
Gold Đà Nẵng Trần Nguyễn Gia Huy
Gold Đà Nẵng Văn Thị Quỳnh Như
Pencak Silat 110kg nam Gold Đà Nẵng Lê Văn Toàn
75kg nam Gold Đà Nẵng Hoàng Văn Trường
50kg nam Gold Đà Nẵng Hoàng Đình Ngọc
Rowing LM2- nam Gold Đà Nẵng Phạm Chung
Gold Đà Nẵng Võ Như Sang
LM4- nam Gold Đà Nẵng Bùi Quang Huy
Gold Đà Nẵng Đỗ Công Sang
Gold Đà Nẵng Phạm Chung
Gold Đà Nẵng Võ Như Sang
LM4X nam Gold Đà Nẵng Bùi Phúc Thảo
Gold Đà Nẵng Bùi Quang Huy
Gold Đà Nẵng Đỗ Công Sang
Gold Đà Nẵng Nguyễn Khánh Lập
M2- nam Gold Đà Nẵng Đặng Minh Huy
Gold Đà Nẵng Lê Đức Thọ
M2x nam Gold Đà Nẵng Đặng Minh Huy
Gold Đà Nẵng Huỳnh Thanh Nghĩa
M4- nam Gold Đà Nẵng Bùi Quang Huy
Gold Đà Nẵng Huỳnh Thanh Nghĩa
Gold Đà Nẵng Phạm Chung
Gold Đà Nẵng Võ Như Sang
W1x nữ Gold Đà Nẵng Phạm Thị Huệ
W2- nữ Gold Đà Nẵng Phạm Thị Huệ
Gold Đà Nẵng Trần Thị Kiệt
W2x nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Lâm Kiều Diễm
Gold Đà Nẵng Phạm Thị Huệ
Taekwondo 46kg nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Ái Quỳnh
53kg nữ Gold Đà Nẵng Trương Thị Nhớ
57kg nữ Gold Đà Nẵng Trần Thị Ánh Tuyết
58kg nam Gold Đà Nẵng Phan Văn Quốc
80kg nam Gold Đà Nẵng Phạm Minh Thiện
87kg nam Gold Đà Nẵng Phan Phú Quý
trên 87kg nam Gold Đà Nẵng Trần Ngọc Hiếu
Thể hình Đến 46kg nữ Gold Đà Nẵng Đặng Thị Bích Phương
Đến 60kg nam Gold Đà Nẵng Nguyễn Viết Phú
Võ cổ truyền Trên 48kg đến 52kg nữ Gold Đà Nẵng Phan Thị Dung
Trên 55kg đến 60kg nam Gold Đà Nẵng Trần Quang Vũ
Trên 60kg đến 65kg nam Gold Đà Nẵng Huỳnh Văn Cường
Trên 70kg đến 75kg nữ Gold Đà Nẵng Nguyễn Thị Tân An
Wushu 52kg nam Gold Đà Nẵng Đinh Văn Hà
Thái cực kiếm Trần gia nam Gold Đà Nẵng Phạm Nguyễn Hoài Nam
Thái cực quyền nam Gold Đà Nẵng Phạm Nguyễn Hoài Nam
Thái cực quyền Trần gia nam Gold Đà Nẵng Phạm Nguyễn Hoài Nam