Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Cung 3 dây 50m nam Gold Đồng Tháp HUỲNH NGỌC LÂM
Cung 3 dây toàn năng nam Gold Đồng Tháp HUỲNH NGỌC LÂM
Bi sắt Bộ ba 2 nữ 1 nam. Gold Đồng Tháp ĐỒNG THÁP (Duyên Kiều Hoàng)
Đôi nam nữ Gold Đồng Tháp ĐỒNG THÁP 1 (Nguyễn Văn Hoàng; Cao Thanh Lan Anh)
Đôi nữ Gold Đồng Tháp ĐỒNG THÁP1(Nguyễn T Cẩm Duyên; Nguyễn T Thúy Kiều)
Gold Đồng Tháp ĐỒNG THÁP 2 (Nguyễn T Ngọc Bích; Lê T Kim Ngân)
Kỹ thuật nam Gold Đồng Tháp Nguyễn Trọng Nhân
Canoeing 1000m K2 nam Gold Đồng Tháp Nguyễn Hữu Tài
Gold Đồng Tháp Nguyễn Văn Bình
500m K4 nam Gold Đồng Tháp Nguyễn Duy Khanh
Gold Đồng Tháp Nguyễn Hữu Tài
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thanh Thái Nguyên
Gold Đồng Tháp Nguyễn Văn Bình
Cầu mây Đôi nữ Gold Đồng Tháp Đặng Ngọc Yến Nhi
Gold Đồng Tháp Lê Khánh Quyên
Gold Đồng Tháp Trần Thị Ngọc Yến
Đội tuyển ba nữ Gold Đồng Tháp Đặng Thị Mỹ Linh
Gold Đồng Tháp Đặng Thị Ngọc Trân
Gold Đồng Tháp Lê Thị Bích Ngọc
Gold Đồng Tháp Lê Thị Tú Trinh
Gold Đồng Tháp Trần Thị Ngọc Yến
Đội tuyển bốn nữ Gold Đồng Tháp Đặng Ngọc Yến Nhi
Gold Đồng Tháp Đặng Thị Mỹ Linh
Gold Đồng Tháp Đặng Thị Ngọc Trân
Gold Đồng Tháp Huỳnh Thị Thanh Thảo
Gold Đồng Tháp Lê Thị Bích Ngọc
Gold Đồng Tháp Trần Thị Ngọc Yến
Đồng đội bốn nữ Gold Đồng Tháp Đặng Ngọc Yến Nhi
Gold Đồng Tháp Đặng Thị Mỹ Linh
Gold Đồng Tháp Đặng Thị Ngọc Trân
Gold Đồng Tháp Huỳnh Thị Thanh Thảo
Gold Đồng Tháp Lê Bé Ngoan
Gold Đồng Tháp Lê Khánh Quyên
Gold Đồng Tháp Lê Thị Bích Ngọc
Gold Đồng Tháp Lê Thị Huỳnh Quyên
Gold Đồng Tháp Lê Thị Tú Trinh
Gold Đồng Tháp Trần Thị Ngọc Yến
Cờ vua Cờ chớp đồng đội nữ Gold Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Gold Đồng Tháp Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ Gold Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Gold Đồng Tháp Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Cử tạ Cử đẩy nữ 81kg Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Huyền
Cử giật nữ +87kg Gold Đồng Tháp Huỳnh Thị Nho
Tổng cử nữ +87kg Gold Đồng Tháp Huỳnh Thị Nho
Tổng cử nữ 81kg Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Huyền
Đá cầu Đôi nam Gold Đồng Tháp Hồ Phước Sang
Gold Đồng Tháp Phạm Hửu Lộc
Gold Đồng Tháp Trần Thanh Điền
Gold Đồng Tháp Trương Huỳnh Quốc Cường
Đôi nam nữ Gold Đồng Tháp Phạm Thị Tố Nguyên
Gold Đồng Tháp Trần Thanh Điền
Đôi nữ Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Hồng Xuân
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Tú Anh
Đội tuyển nam Gold Đồng Tháp Bùi Ngọc Hưởng
Gold Đồng Tháp Lê Quốc Huy
Gold Đồng Tháp Ngô Minh Hiền
Gold Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Hưng
Gold Đồng Tháp Phạm Hửu Lộc
Gold Đồng Tháp Trương Huỳnh Quốc Cường
Đội tuyển nữ Gold Đồng Tháp Đinh Thị Kim Ái
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Bích Trăm
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Hồng Xuân
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Lan Anh
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Tú Anh
Gold Đồng Tháp Trương Thị Cẩm Giang
Đơn nam Gold Đồng Tháp Hồ Phước Sang
Đơn nữ Gold Đồng Tháp Phạm Thị Tố Nguyên
Đồng đội nam Gold Đồng Tháp Bùi Ngọc Hưởng
Gold Đồng Tháp Hồ Phước Sang
Gold Đồng Tháp Ngô Minh Hiền
Gold Đồng Tháp Nguyễn Minh Tâm
Gold Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Hưng
Gold Đồng Tháp Phạm Hửu Lộc
Gold Đồng Tháp Trần Lê Toàn Thắng
Gold Đồng Tháp Trần Thanh Điền
Gold Đồng Tháp Trương Huỳnh Quốc Cường
Judo -100kg nam Gold Đồng Tháp Phạm Thế Minh Hiếu
-57kg nữ Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Bích Ngọc
-63kg nữ Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Ngọc Nhung
-70kg nữ Gold Đồng Tháp Lê Huỳnh Tường Vi
Đồng đội nam lớn Gold Đồng Tháp Nguyễn Quang Trưởng
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thanh Phong
Gold Đồng Tháp Phạm Tấn Lực
Đồng đội nữ lớn Gold Đồng Tháp Lê Huỳnh Tường Vi
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Bích Ngọc
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Karate Kata cá nhân nam Gold Đồng Tháp Nguyễn Hữu Lộc
Kata cá nhân nữ Gold Đồng Tháp Vũ Thị Mỹ Nhiên
Kumite -67kg nam Gold Đồng Tháp Huỳnh Văn Dương
Kumite -68kg nữ Gold Đồng Tháp Trang Cẩm Lành
Kumite -84kg nam Gold Đồng Tháp Phạm Minh Nhựt
Kumite đồng đội nữ nhóm 2 Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Huỳnh Hương
Gold Đồng Tháp Phan Lê Anh Thi
Gold Đồng Tháp Phan Ngọc Thảo Nguyên
Gold Đồng Tháp Trang Cẩm Lành
Kurash +78kg nữ Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Như Ý
-45kg nữ Gold Đồng Tháp Võ Thị Thùy Dương
-48kg nữ Gold Đồng Tháp Huỳnh Ngọc Hằng
-55kg nam Gold Đồng Tháp Cao Minh Nghĩa
-63kg nữ Gold Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Diễm Trinh
-66kg nam Gold Đồng Tháp Nguyễn Văn Hảo
-70kg nữ Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Hồng Gấm
-78kg nữ Gold Đồng Tháp Phạm Thị Trúc Lan
Vovinam Trên 65 kg đến 69 kg nữ Gold Đồng Tháp Bùi Thị Thảo Ngân
Xe đạp 155Km Xuất phát đồng hành đồng đội nam Gold Đồng Tháp Lê Hải Đăng
Gold Đồng Tháp Nguyễn Nhật Nam
Gold Đồng Tháp Nguyễn Quốc Bảo
Gold Đồng Tháp Phạm Quốc Cường
Gold Đồng Tháp Phan Hoàng Thái
Gold Đồng Tháp Trần Nguyễn Minh Trí
155Km Xuất phát đồng hành nam Gold Đồng Tháp Nguyễn Quốc Bảo
3km cá nhân tính giờ cự ly ngắn nữ Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Bé Hồng
4km đồng đội tính giờ cự ly ngắn nam Gold Đồng Tháp Nguyễn Nhật Nam
Gold Đồng Tháp Phạm Quốc Cường
Gold Đồng Tháp Phan Hoàng Thái
Gold Đồng Tháp Trần Nguyễn Minh Trí
500m cá nhân tốc độ nam Gold Đồng Tháp Trần Tuấn Kiệt
50km đồng đội tính giờ nữ Gold Đồng Tháp Chế Thị Ngọc Lụa
Gold Đồng Tháp Nguyễn Thị Bé Hồng
Gold Đồng Tháp Thạch Thị Ngọc Thảo
Gold Đồng Tháp Trần Thị Kim Anh
80km đồng đội tính giờ nam Gold Đồng Tháp Nguyễn Quốc Bảo
Gold Đồng Tháp Nguyễn Quốc Bảo
Gold Đồng Tháp Phạm Quốc Cường
Gold Đồng Tháp Trần Nguyễn Minh Trí
Tính điểm nam Gold Đồng Tháp Phan Hoàng Thái