Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Ba môn phối hợp Aquathlon cá nhân nữ Gold Hậu Giang Nguyễn Thị Trà My
Gold Hậu Giang Nguyễn Hoàng Dung
Aquathlon tiếp sức hỗn hợp Gold Hậu Giang Lê Nhật Tài
Gold Hậu Giang Nguyễn Hoàng Dung
Gold Hậu Giang Nguyễn Thị Trà My
Gold Hậu Giang Trần Khánh Duy
Duathlon cá nhân nam Gold Hậu Giang Nguyễn Anh Trí
Duathlon cá nhân nữ Gold Hậu Giang Nguyễn Thị Phương Trinh
Duathlon tiếp sức hỗn hợp Gold Hậu Giang Lê Nhật Tài
Gold Hậu Giang Nguyễn Thị Phương Trinh
Gold Hậu Giang Nguyễn Thị Phương Trinh
Gold Hậu Giang Nguyễn Thị Trà My
Triathlon cá nhân nam Gold Hậu Giang Lê Nhật Tài
Triathlon cá nhân nữ Gold Hậu Giang Nguyễn Thị Trà My
Canoeing 500m K2 nam Gold Hậu Giang Thạch Thành Sang
Gold Hậu Giang Trần Minh Quân
Điền kinh Nhảy cao nữ Gold Hậu Giang Phạm Thị Diểm
Judo -60kg nam Gold Hậu Giang Danh Hảo
Juno Kata Gold Hậu Giang Dương Nhã Di
Gold Hậu Giang Nguyễn Quỳnh Hương
Katame No Kata Gold Hậu Giang Nguyễn Tường Vy
Gold Hậu Giang Vũ Ngọc Gia Huy
Kime No Kata Gold Hậu Giang Nguyễn Luận Thanh Khang
Gold Hậu Giang Phạm Quang Hòa
Nage No Kata Gold Hậu Giang Huỳnh Văn Khả
Gold Hậu Giang Nguyễn Công Trung Nam
Jujitsu Fighting +63kg nữ Gold Hậu Giang TRẦN THUÝ DUY
Newaza - NoGi +94kg nam Gold Hậu Giang NGUYỄN ĐĂNG THUẬN
Newaza - NoGi 69kg nam Gold Hậu Giang NGUYỄN THẾ ANH
Karate Kumite -71kg nam Gold Hậu Giang Nguyễn Văn Chương
Kickboxing Fullcontact -64kg nữ Gold Hậu Giang Hồ Ngọc Lụa
Lowkick -54kg nữ Gold Hậu Giang Nguyễn Thị Chiều
Vovinam Đòn chân tấn công nam Gold Hậu Giang Lê Minh Tân
Gold Hậu Giang Trần A Phi
Gold Hậu Giang Trần Quốc Trưởng
Gold Hậu Giang Trương Phú Quý
Đơn luyện tay không nữ: Long hổ quyền Gold Hậu Giang Huỳnh Thị Diệu Thảo
Đơn luyện tay không nữ: Viên phương quyền Gold Hậu Giang Huỳnh Thị Diệu Thảo