Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Đẩy gậy Trên 60 đến 63kg nam Gold Hòa Bình Bùi Văn Minh
Trên 66 đến 69kg nữ Gold Hòa Bình Bùi Thị Sỉu
Kéo co 520kg nữ Gold Hòa Bình Bùi Thị Ái
Gold Hòa Bình Bùi Thị Bình
Gold Hòa Bình Bùi Thị Đích
Gold Hòa Bình Bùi Thị Ngoan
Gold Hòa Bình Bùi Thị Niêm
Gold Hòa Bình Bùi Thị Sạnh
Gold Hòa Bình Bùi Thị Tập
Gold Hòa Bình Bùi Thị Thêm
Gold Hòa Bình Bùi Thị Thu
Gold Hòa Bình Bùi Thị Xâm
550kg hỗn hợp nam nữ Gold Hòa Bình Bùi Thị Ái
Gold Hòa Bình Bùi Thị Bình
Gold Hòa Bình Bùi Thị Đích
Gold Hòa Bình Bùi Thị Ngoan
Gold Hòa Bình Bùi Văn Giáp
Gold Hòa Bình Bùi Văn Nam
Gold Hòa Bình Bùi Văn Thịnh
Gold Hòa Bình Đinh Thanh Văn
560kg nam Gold Hòa Bình Bùi Văn Giáp
Gold Hòa Bình Bùi Văn Nam
Gold Hòa Bình Bùi Văn Thịnh
Gold Hòa Bình Đinh Thanh Văn
Gold Hòa Bình Đinh Văn Bàn
Gold Hòa Bình Đinh Văn Bằn
Gold Hòa Bình Đinh Văn Lường
Gold Hòa Bình Lương Xuân Khánh
560kg nữ Gold Hòa Bình Bùi Thị Ái
Gold Hòa Bình Bùi Thị Bình
Gold Hòa Bình Bùi Thị Đích
Gold Hòa Bình Bùi Thị Ngoan
Gold Hòa Bình Bùi Thị Niêm
Gold Hòa Bình Bùi Thị Sạnh
Gold Hòa Bình Bùi Thị Tập
Gold Hòa Bình Bùi Thị Thêm
Xe đạp 3x5km tiếp sức băng đồng nam (XCR) Gold Hòa Bình Bùi Văn Hiếu
Gold Hòa Bình Bùi Văn Nhất
Gold Hòa Bình Đinh Văn Linh
5km cá nhân tính giờ băng đồng nam (XCT) Gold Hòa Bình Đinh Văn Linh
cá nhân băng đồng Olympic nam (XCO) Gold Hòa Bình Đinh Văn Linh
đồng đội băng đồng Olympic nam (XCO) Gold Hòa Bình Bùi Văn Nhất
Gold Hòa Bình Đinh Văn Linh