Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Ba môn phối hợp Aquathlon cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Đình Duân
Gold TP Hồ Chí Minh Trịnh Vũ Anh Huy
Aquathlon cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Tuyến
Aquathlon tiếp sức hỗn hợp Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Tuyến
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thúy Vi
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Tấn Phát
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Đình Duân
Triathlon cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Quang Nhật
Gold TP Hồ Chí Minh Trịnh Vũ Anh Huy
Triathlon cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Túc Ngân
Triathlon tiếp sức hỗn hợp Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Quang Nhật
Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Túc Ngân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Tuyến
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Tấn Phát
Bắn cung Cung 1 dây cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THANH BÌNH
Cung 1 dây đôi nam nữ Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN NGỌC THỤY VY
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THANH BÌNH
Cung 3 dây 30m nam Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN NGỌC DŨNG
Cung 3 dây 50m nam Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN NGỌC DŨNG
Bắn súng 10m súng ngắn hơi cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Phan Công Minh
10m súng ngắn hơi đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Lại Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Xuân Chuyên
10m súng ngắn hơi đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hường
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Kim Như
Gold TP Hồ Chí Minh Triệu Thị Hoa Hồng
10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội Gold TP Hồ Chí Minh HCM1 (Trieu Thi Hoa Hong; Lai Cong Minh)
10m súng trường hơi cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trường An
10m súng trường hơi cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Mộng Tuyền
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Hoàng Gia Bảo
10m súng trường hơi đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tâm Quang
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trường An
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Quang Vinh
10m súng trường hơi đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Mộng Tuyền
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hà Tuấn Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Hoàng Gia Bảo
10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Mộng Tuyền
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tâm Quang
25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Phan Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Xuân Chuyên
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Công Hiếu
25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hường
Gold TP Hồ Chí Minh Triệu Thị Hoa Hồng
25m súng ngắn tiêu chuẩn cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Trần Công Hiếu
25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Vũ
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Xuân Chuyên
Đĩa bay Skeet nam (50) Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Nam
Double Trap đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Sơn
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Nam
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Quang Tâm
Trap đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Sơn
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Nam
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Quang Tâm
Trap hỗn hợp đồng đội Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Nam
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Ngọc Châu
Bi sắt Bộ ba 2 nam 1 nữ Gold TP Hồ Chí Minh TP. HỒ CHÍ MINH (Thịnh Vĩnh Phượng)
Đôi nam Gold TP Hồ Chí Minh TP. HỒ CHÍ MINH 2 (Nguyễn Văn Phòng; Thạch Riêng)
Đơn nam Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Nhựt
Billiards & Snooker Carom 1 băng nam Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Cảnh Phúc
English Billiards đôi nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Lê Anh Tuấn
English Billiards nam Gold TP Hồ Chí Minh Trần Lê Anh Tuấn
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Văn Anh
Pool 10-ball nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khánh Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Dương Quốc Hoàng
Pool 10-ball nữ Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Ngọc Huyền
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bích Trâm
Pool 9-ball nam Gold TP Hồ Chí Minh Tất Duy Kiên
Gold TP Hồ Chí Minh Dương Quốc Hoàng
Snooker 6 bi đỏ đôi nam Gold TP Hồ Chí Minh Kiều Thiên Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nhật Thanh
Bơi 100m ếch nam Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
100m ếch nữ Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
100m ngửa nam Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
100m ngửa nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
100m tự do nam Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
200m ếch nữ Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
200m hỗn hợp nữ Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
200m ngửa nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
400M Tiếp sức hỗn hợp nam nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
4x100m tiếp sức hỗn hợp nam Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Gia Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Sỹ Nhật
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khả Nhi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Ánh
4x100m tiếp sức tự do nam Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Gia Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Việt Vũ
4x100m tiếp sức tự do nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khả Nhi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Ánh
4x100m tiếp sức tự do phối hợp nam nữ Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Gia Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
4x200m tiếp sức tự do nam Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Gia Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Đỗ Gia Khang
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Việt Vũ
4x200m tiếp sức tự do nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khả Nhi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Ánh
50m bướm nam Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
50m ếch nam Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
50m ếch nữ Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Anh
50m ngửa nam Gold TP Hồ Chí Minh Trần Duy Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
50m ngửa nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
50m tự do nam Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
50m tự do nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Diệp Phương Trâm
800M Tiếp sức hỗn hợp Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Gia Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Lương Jérémie Loic Nino
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khả Nhi
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Phương Ánh
Bóng bàn Đôi nam nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Đình Duy
Gold TP Hồ Chí Minh Mai Hoàng Mỹ Trang
Đôi nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bạch Thanh Thư
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khoa Diệu Khánh
Đơn nữ Gold TP Hồ Chí Minh Mai Hoàng Mỹ Trang
Đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Mai Hoàng Mỹ Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Mai Tú Uyên
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bạch Thanh Thư
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Khoa Diệu Khánh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Yến Nhi
Bóng chuyền Bóng chuyền nam Gold TP Hồ Chí Minh CHÂU THANH PHÚ
Gold TP Hồ Chí Minh CHẾ QỐC VÔ LÍT
Gold TP Hồ Chí Minh ĐINH VĂN TÚ
Gold TP Hồ Chí Minh HUỲNH QUỐC SỰ
Gold TP Hồ Chí Minh LÊ QUANG KHÁNH
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THANH HẢI
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN HẠNH
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN HỌC
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYẾN VĂN SANG
Gold TP Hồ Chí Minh SƠN HUỲNH TRÍ
Gold TP Hồ Chí Minh TRẦN HỒ MINH HIẾU
Gold TP Hồ Chí Minh TRẦN HOÀI PHƯƠNG
Gold TP Hồ Chí Minh TRƯƠNG QUANG ANH TUẤN
Gold TP Hồ Chí Minh TRƯƠNG THẾ KHẢI
Bóng chuyền bãi biển Bóng chuyền bãi biển nam Gold TP Hồ Chí Minh LÝ VĂN QUỐC
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN BÁ TRƯỜNG ĐĂNG
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN LÂM TỚI
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN NGỌC QUÝ
Bóng chuyền bãi biển nữ Gold TP Hồ Chí Minh LÊ THỊ BÍCH VI
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN
Gold TP Hồ Chí Minh TRẦN CẨM THI
Gold TP Hồ Chí Minh TRƯƠNG DƯƠNG THỊ MỸ HUYỀN
Bóng đá nam Bóng đá nam Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Văn Bình
Gold TP Hồ Chí Minh Dương Vĩnh Khang
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Công Hậu
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Cảnh Gia Huy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguỵ Minh Nghĩa
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đại Mạnh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Trường
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Huỳnh Thịnh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tú
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Hiếu
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Nhân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Mạnh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Võ Chí Cường
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Minh Phát
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Tuấn
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Quốc Vinh
Gold TP Hồ Chí Minh Thạch Tùng
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Minh Thảo
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thành Nhân
Bóng đá nữ Bóng đá nữ Gold TP Hồ Chí Minh Cù Thị Huỳnh Như
Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thúy Kiều
Gold TP Hồ Chí Minh Đoàn Thị Ngọc Phượng(GK)
Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Kim Quê
Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Nương
Gold TP Hồ Chí Minh K’ Thủa
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Tươi
Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Thị Hồng Nhung
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thanh Như
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thùy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Loan
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Yên
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thảo Mai
Gold TP Hồ Chí Minh Ngyễn Thị Huỳnh Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Thị Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Quách Thu Em
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Nguyễn Bảo Châu
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Kim Thanh(GK)
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Phương Thảo
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thu
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thu Thảo
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thùy Trang
Bóng ném Bóng ném nam Gold TP Hồ Chí Minh DƯƠNG TRẦM TUẤN THANH
Gold TP Hồ Chí Minh LÊ MINH THUẬN
Gold TP Hồ Chí Minh LIÊU GIA KIỆN
Gold TP Hồ Chí Minh LỮ TRẦN TOÀN PHONG
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN ANH DUY
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN DUY KHANG
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN NGỌC HẢI TRIỀU
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN TÁ TRỰC
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN TIẾN NGỌC QUÝ
Gold TP Hồ Chí Minh PHẠM NGUYỄN ANH TÍN
Gold TP Hồ Chí Minh TRẦN LÊ MINH
Gold TP Hồ Chí Minh TRẦN THANH THUẬN
Gold TP Hồ Chí Minh TRẦN THIỆN TÂM
Gold TP Hồ Chí Minh TRẦN XUÂN LỘC
Gold TP Hồ Chí Minh TỪ THANH QUANG
Gold TP Hồ Chí Minh VÕ VƯƠNG TRỌNG
Bóng ném nữ Gold TP Hồ Chí Minh CHÂU NGỌC THÙY DUNG
Gold TP Hồ Chí Minh CHÂU TỊNH PHÂN
Gold TP Hồ Chí Minh ĐỖ THỊ TÚ HẢO
Gold TP Hồ Chí Minh HUỲNH GIA MỸ
Gold TP Hồ Chí Minh LƯ NGỌC TRINH
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN KIM OANH
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN NGỌC THẢO VY
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ KIM THƯ
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ NHUNG
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ XƯƠNG
Gold TP Hồ Chí Minh PHẠM THỊ MỸ HẰNG
Gold TP Hồ Chí Minh PHAN VÂN ANH
Gold TP Hồ Chí Minh SALY HA
Gold TP Hồ Chí Minh TRẦN THỊ SEN
Bóng ném bãi biển Bóng ném bãi biển nam Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Văn Tiến
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Kỳ
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Nam Tiến
Gold TP Hồ Chí Minh Kim Xuân Tiến
Gold TP Hồ Chí Minh La Văn Lớn
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Văn Bính
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Tâm
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Tú
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tùng
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Vương Trọng
Bóng ném bãi biển nữ Gold TP Hồ Chí Minh CHÂU NGỌC THÙY DUNG
Gold TP Hồ Chí Minh LƯ NGỌC TRINH
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN KIM OANH
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ KIM THƯ
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ NHUNG
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ PHÙNG LINH
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ XƯƠNG
Gold TP Hồ Chí Minh PHẠM THỊ MỸ HẰNG
Gold TP Hồ Chí Minh PHAN VÂN ANH
Bóng rổ Bóng rổ 3x3 nam Gold TP Hồ Chí Minh Lai Xương Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hiếu Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Ngọc Tú
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Đăng Khoa
Bóng rổ 3x3 nữ Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Kim Nhạn
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Ngoan
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tiểu Duy
Bóng rổ 5x5 nam Gold TP Hồ Chí Minh Antony Sundberg
Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Anh Khoa
Gold TP Hồ Chí Minh Dư Minh An
Gold TP Hồ Chí Minh Lai Xương Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Công Tuấn Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Hiếu Thành
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Khắc Đăng Khoa
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Ngọc Tú
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Tuấn
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Tuấn
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Hiền Tài
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Đăng Khoa
Gold TP Hồ Chí Minh Triệu Hán Minh
Bóng rổ 5x5 nữ Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Kim Nhạn
Gold TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Huyền Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Hà Thanh Ngân
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Ngoan
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Bích
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tiểu Duy
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Diễm Trân
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Tha Bay
Gold TP Hồ Chí Minh Văn Thu Thảo
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Thị Ngọc Hậu
Bowling Đôi nam (dầu dài) Gold TP Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh 1 (Nguyễn Minh Sang; Lý Liệt)
Đơn nam (dầu ngắn) Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Sang
Đồng đội 3 nam (dầu ngắn) Gold TP Hồ Chí Minh TP.HCM (Bảo Kỳ; Sử Bình; Minh Sang)
Master nam Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Bảo Kỳ
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Sang
Toàn năng nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Sang
Boxing Trên 46kg đến 48kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thanh
Trên 48kg đến 51kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Tất Hoàng Thanh
Trên 50kg đến 52kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Thi
Trên 54kg đến 57kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Hảo
Trên 63.5kg đến 67kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Chung
Trên 67kg đến 71kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Quốc Huy
Trên 80kg đến 86kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Lại Tiến Thịnh
Canoeing 1000m C1 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Quân
1000m C4 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Quân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Luân Thường
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trãi
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Văn Tiến
1000m K4 nam Gold TP Hồ Chí Minh Lý Văn Phát
Gold TP Hồ Chí Minh Lý Văn Tài
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Danh
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thanh Toàn
200m C1 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trãi
200m C2 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Luân Thường
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Huy
200m C4 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Quân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Luân Thường
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Sơn
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Huy
200m K1 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Tuấn
200m K2 nam Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cao Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Tuấn
200m K4 nam Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cao Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Thanh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Lâm
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Đức Doanh
500m C1 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trãi
500m C2 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trãi
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Văn Tiến
500m C4 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Quân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Luân Thường
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Khánh
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quốc Huy
500m K1 nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Tuấn
Cầu lông Đôi nam Gold TP Hồ Chí Minh Bảo Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Dương Bảo Đức
Đôi nữ Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Anh Thư
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Trang
Đơn nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Đăng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Minh
Đơn nữ Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Anh Thư
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Trang
Đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Bảo Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Dương Bảo Đức
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ảnh Gia Huy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hồng Phúc
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Đăng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiên Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Phúc Thịnh
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Nguyễn Chi Tùng
Gold TP Hồ Chí Minh Trương Thanh Long
Đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Mỹ Tiên
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Ngọc Vân
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Anh Thư
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Thị Trang
Cầu mây Đôi nam Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Bảo Huy
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phúc Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Danh
Đội tuyển ba nam Gold TP Hồ Chí Minh Cao Xuân Thanh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Thuận
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đỉnh Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nhân Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Xuân Thiện
Đội tuyển bốn nam Gold TP Hồ Chí Minh Cao Xuân Thanh
Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Bảo Huy
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phúc Phương
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Thuận
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Danh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thắng
Đồng đội ba nam Gold TP Hồ Chí Minh Cao Xuân Thanh
Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Bảo Huy
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Khánh Đăng
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Thuận
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đỉnh Khôi
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Danh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thắng
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nhân Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đào
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Minh Tân
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Xuân Thiện
Cờ tướng Cờ chớp cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Quốc Đạt
Cờ chớp đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang
Gold TP Hồ Chí Minh Trềnh A Sáng
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Quốc Đạt
Cờ nhanh cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang
Cờ nhanh đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Vũ Quốc Đạt
Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang
Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Đàm Thị Thùy Dung
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Yến
Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Công Minh
Gold TP Hồ Chí Minh Phan Trọng Tín
Cờ vua Cờ chớp cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Hoàng Sơn
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Cờ chớp cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Bạch Ngọc Thùy Dương
Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Bảo Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Anh
Cờ chớp đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Lê Minh Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Phạm Thiên Phúc
Cờ nhanh cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Trần Quốc Dũng
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Chương
Cờ nhanh cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Anh
Gold TP Hồ Chí Minh Bạch Ngọc Thùy Dương
Cờ nhanh đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Lê Minh Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Phạm Thiên Phúc
Cờ nhanh đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Thủy Tiên
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh An
Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Chương
Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Bảo Trâm
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh An
Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ Gold TP Hồ Chí Minh Đào Thiên Hải
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Kiều Thiên Kim
Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Lê Minh Hoàng
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Phạm Thiên Phúc
Cử tạ Cử đẩy nam 109kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Quang
Cử đẩy nam 61kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Anh Tuấn
Cử đẩy nam 67kg Gold TP Hồ Chí Minh Lý Quang Vinh
Cử đẩy nam 73kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu
Cử đẩy nam 89kg Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Tấn Tài
Cử đẩy nữ +87kg Gold TP Hồ Chí Minh Phasiro
Cử đẩy nữ 45kg Gold TP Hồ Chí Minh Khổng Mỹ Phượng
Cử đẩy nữ 49kg Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Mỹ Dung
Cử giật nam 109kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Quang
Cử giật nam 61kg Gold TP Hồ Chí Minh Thạch Kim Tuấn
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Anh Tuấn
Cử giật nam 73kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu
Cử giật nam 89kg Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Tấn Tài
Cử giật nữ +87kg Gold TP Hồ Chí Minh Phasiro
Cử giật nữ 45kg Gold TP Hồ Chí Minh Khổng Mỹ Phượng
Cử giật nữ 49kg Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Mỹ Dung
Tổng cử nam 109kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Quang
Tổng cử nam 55kg Gold TP Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Quốc Bảo
Tổng cử nam 61kg Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Anh Tuấn
Tổng cử nam 67kg Gold TP Hồ Chí Minh Lý Quang Vinh
Tổng cử nam 89kg Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Tấn Tài
Tổng cử nữ +87kg Gold TP Hồ Chí Minh Phasiro
Tổng cử nữ 45kg Gold TP Hồ Chí Minh Khổng Mỹ Phượng
Tổng cử nữ 49kg Gold TP Hồ Chí Minh Trần Thị Mỹ Dung
Đá cầu Đội tuyển nữ Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Mỹ Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Minh Thuận
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Mỹ Mỹ
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phạm Hoàng Oanh
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lan
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Thị Lan Nhi
Đơn nam Gold TP Hồ Chí Minh Hà Như Hùng
Đơn nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Hoàng Thanh Ngân
Đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh Đàm Cảnh Đạt
Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Thành Cương
Gold TP Hồ Chí Minh Du Quế Lộc
Gold TP Hồ Chí Minh Hà Như Hùng
Gold TP Hồ Chí Minh Lạc Chí Đức
Gold TP Hồ Chí Minh Lý Thượng Trung
Gold TP Hồ Chí Minh Trần Kiến Quang
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Minh Hiếu Thuận
Đồng đội nữ Gold TP Hồ Chí Minh Đặng Mỹ Ngọc
Gold TP Hồ Chí Minh Hồ Hân Bình
Gold TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Minh Thuận
Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Mỹ Mỹ
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Phạm Hoàng Oanh
Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Hoàng Thanh Ngân
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Phương Liên
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lan
Gold TP Hồ Chí Minh Võ Thị Lan Nhi
Đấu kiếm Kiếm ba cạnh cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN TIẾN NHẬT
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN PHƯỚC ĐẾN
Gold TP Hồ Chí Minh HOÀNG NHẬT NAM
Gold TP Hồ Chí Minh TRƯƠNG TRẦN NHẬT MINH
Kiếm ba cạnh đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh HOÀNG NHẬT NAM
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN PHƯỚC ĐẾN
Gold TP Hồ Chí Minh NGUYỄN TIẾN NHẬT
Gold TP Hồ Chí Minh TRƯƠNG TRẦN NHẬT MINH
Kiếm liễu cá nhân nam Gold TP Hồ Chí Minh CAO MINH DUYỆT
Kiếm liễu đồng đội nam Gold TP Hồ Chí Minh CAO MINH DUYỆT
Gold TP Hồ Chí Minh LÊ THÀNH TÀI
Gold TP Hồ Chí Minh TRỊNH TRUNG KIÊN
Gold TP Hồ Chí Minh VŨ TẤN HIỆP
Đẩy gậy Đến 51kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thúy Vy
Trên 54 đến 57kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Tăng Quốc Hải
Trên 54 đến 57kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Diễm My
Trên 57 đến 60kg nam Gold TP Hồ Chí Minh Tăng Tấn Nguyên
Trên 63 đến 66kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Ngọc Phương Thùy
Trên 66 đến 69kg nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhất
Điền kinh 100m nam Gold TP Hồ Chí Minh Lê Quyền Lợi
110m rào nam Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Duy Khanh
Đẩy tạ nam Gold TP Hồ Chí Minh Phan Thanh Bình
Đẩy tạ nữ Gold TP Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Mỹ
Ném đĩa nam Gold TP Hồ Chí Minh Phan Thanh Bình
Gold TP Hồ Chí Minh Đỗ Thành Pháp
Ném đĩa nữ Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Cẩm Dung
Nhảy cao nữ Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Vy
Gold TP Hồ Chí Minh Phạm Quỳnh Giang
Tiếp sức 4x100m hỗn hợp Nam nữ Gold TP Hồ Chí Minh TP. HỒ CHÍ MINH
Tiếp sức 4x100m nữ Gold TP Hồ Chí Minh Đoàn Thị Thùy Trang
Gold TP Hồ Chí Minh Hà Thị Thu
Gold TP Hồ Chí Minh Lê Thị Mộng Tuyền
Gold TP Hồ Chí Minh Lưu Kim Phụng
Futsal Futsal nam Gold TP Hồ Chí Minh Hồ Văn Ý
Gold TP Hồ Chí Minh Khổng Đình Hùng
Gold TP Hồ Chí Minh Lâm Tấn Phát
Gold TP Hồ Chí Minh Mai Xuân Hiệp
Gold TP Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Sơn
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Duy
Gold TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Huy