Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Cung 3 dây 60m nữ Gold Hải Dương NGUYỄN LINH CHI
Cung 3 dây cá nhân nam Gold Hải Dương PHẠM TRẦN HOÀNG
Cung 3 dây toàn năng nam Gold Hải Dương PHẠM TRẦN HOÀNG
Bắn súng 50m súng ngắn cá nhân nam Gold Hải Dương Trần Quốc Cường
50m súng ngắn đồng đội nam Gold Hải Dương Nguyễn Hoài Sơn
Gold Hải Dương Nguyễn Tuấn Hải
Gold Hải Dương Trần Quốc Cường
50m súng trường 3 tư thế cá nhân nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Quân
50m súng trường 3 tư thế đồng đội nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Hằng
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Hoà
Gold Hải Dương Nguyễn Thúy Hiền
50m súng trường nằm cá nhân nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Quân
50m súng trường nằm đồng đội nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Quân
Gold Hải Dương Phan Hữu Đức
Gold Hải Dương Vũ Khánh Hải
Skeet đồng đội nam Gold Hải Dương Đoàn Văn Sáu
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Tùng
Gold Hải Dương Trần Văn Doanh
Bóng bàn Đôi nữ Gold Hải Dương Đinh Thị Hằng
Gold Hải Dương Đinh Thị Huệ
Đơn nam Gold Hải Dương Nguyễn Đức Tuân
Gold Hải Dương Đoàn Bá Tuấn Anh
Đơn nữ Gold Hải Dương Bùi Ngọc Lan
Đồng đội nam Gold Hải Dương Bùi Hữu Huy
Gold Hải Dương Đoàn Bá Tuấn Anh
Gold Hải Dương Nguyễn Đức Tuân
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Ngọc
Gold Hải Dương Vũ Quang Hiền
Đồng đội nữ Gold Hải Dương Bùi Ngọc Lan
Gold Hải Dương Bùi Thị Bảo Vy
Gold Hải Dương Đinh Thị Hằng
Gold Hải Dương Đinh Thị Huệ
Gold Hải Dương Trần Minh Ánh
Canoeing 1000m C1 nam Gold Hải Dương Phạm Hồng Quân
1000m C2 nam Gold Hải Dương Châu Đại Dương
Gold Hải Dương Phạm Hồng Quân
1000m C4 nam Gold Hải Dương Nguyễn Văn Cường
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Viết
Gold Hải Dương Vũ Đình Linh
Gold Hải Dương Vũ Văn Hiếu
200m K1 nam Gold Hải Dương Sơn Văn Cương
500m C1 nam Gold Hải Dương Phạm Hồng Quân
Cử tạ Cử đẩy nam +109kg Gold Hải Dương Nguyễn Trung Hiếu
Cử đẩy nam 102kg Gold Hải Dương Trần Đình Thắng
Cử đẩy nữ 59kg Gold Hải Dương Đinh Thị Phạm Hải Dương
Cử đẩy nữ 71kg Gold Hải Dương Trần Thị Thùy Dương
Cử giật nam +109kg Gold Hải Dương Nguyễn Trung Hiếu
Cử giật nam 102kg Gold Hải Dương Trần Đình Thắng
Cử giật nữ 59kg Gold Hải Dương Đinh Thị Phạm Hải Dương
Cử giật nữ 71kg Gold Hải Dương Trần Thị Thùy Dương
Tổng cử nam +109kg Gold Hải Dương Nguyễn Trung Hiếu
Tổng cử nam 102kg Gold Hải Dương Trần Đình Thắng
Tổng cử nữ 59kg Gold Hải Dương Đinh Thị Phạm Hải Dương
Tổng cử nữ 71kg Gold Hải Dương Trần Thị Thùy Dương
Đấu kiếm Kiếm ba cạnh đồng đội nữ Gold Hải Dương BÙI PHƯƠNG LOAN
Gold Hải Dương NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Gold Hải Dương PHẠM THỊ NGỌC CHÂM
Gold Hải Dương VŨ THỊ THU LINH
Kiếm liễu cá nhân nữ Gold Hải Dương LÊ THỊ BÍCH
Gold Hải Dương PHẠM THỊ NGỌC LUYÊN
Kiếm liễu đồng đội nữ Gold Hải Dương BÙI THỊ MAI HƯƠNG
Gold Hải Dương LÊ THỊ BÍCH
Gold Hải Dương NGUYỄN THỊ HOAN
Gold Hải Dương PHẠM THỊ NGỌC LUYÊN
Điền kinh 10 môn Phối hợp Gold Hải Dương Lê Văn Hân
Nhảy sào nam Gold Hải Dương Lê Văn Hân
Gold Hải Dương Nguyễn Văn Huệ
Karate Kumite -44kg nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
Kumite -55kg nữ Gold Hải Dương Phạm Thuỳ Trang
Kumite -61kg nữ Gold Hải Dương Trần Thị Lương
Lặn Chân vịt đôi 100m nữ Gold Hải Dương LÊ THỊ THANH VÂN
Chân vịt đôi 200m nữ Gold Hải Dương LÊ THỊ THANH VÂN
Chân vịt đôi 400m nữ Gold Hải Dương LÊ THỊ THANH VÂN
Chân vịt đôi 50m nữ Gold Hải Dương LÊ THỊ THANH VÂN
Gold Hải Dương PHẠM THỊ THU
Khí tài 100m nữ Gold Hải Dương PHẠM THỊ THU
Lặn vòi hơi chân vịt 100m nữ Gold Hải Dương PHẠM THỊ THU
Lặn vòi hơi chân vịt 50m nữ Gold Hải Dương PHẠM THỊ THU
Tiếp sức nam nữ phối hợp chân vịt đôi 4 x 50m Gold Hải Dương HAI DUONG
Pencak Silat 75kg nam Gold Hải Dương Trần Đình Nam
75kg nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Thinh
90kg nam Gold Hải Dương Lê Sĩ Kiên
60kg nữ Gold Hải Dương Vũ Thị Trang
Quần vợt Đồng đội nữ Gold Hải Dương Bùi Thị Hiên
Gold Hải Dương Đặng Thị Hạnh
Gold Hải Dương Lê Thị Đào
Gold Hải Dương Nguyễn Thị Mai Hương
Gold Hải Dương Nguyễn Xuân Lúc
Rowing LM1x nam Gold Hải Dương Bùi Văn Hoàn
LM2x nam Gold Hải Dương Nguyễn Hữu Thành
Gold Hải Dương Nhữ Đình Nam
LM4- nam Gold Hải Dương Nguyễn Đình Hiếu
Gold Hải Dương Phạm Xuân Trượng
Gold Hải Dương Triệu Hoàng Long
Gold Hải Dương Vũ Xuân Huy
LM4X nam Gold Hải Dương Bùi Văn Hoàn
Gold Hải Dương Nguyễn Hữu Thành
Gold Hải Dương Nhữ Đình Nam
Gold Hải Dương Trần Huy Tiệp
LW1x nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Giang
M4X nam Gold Hải Dương Bùi Văn Hoàn
Gold Hải Dương Nguyễn Hữu Thành
Gold Hải Dương Nhữ Đình Nam
Gold Hải Dương Trần Huy Tiệp
W1x nữ Gold Hải Dương Nguyễn Thị Giang
Thể dục Aerobic Đôi nam nữ - Senior Gold Hải Dương Đinh Thanh Huyền
Gold Hải Dương Đinh Thanh Kiên
Nhóm 5 người - Junior Gold Hải Dương Hoàng Phi Hùng
Gold Hải Dương Nguyễn Thanh Trúc
Gold Hải Dương Nguyễn Thanh Tùng
Gold Hải Dương Vũ Thị Khánh Hòa
Gold Hải Dương Vũ Thị Thanh Hiền
Wushu 75kg nam Gold Hải Dương Phạm Quang Trung
85kg nam Gold Hải Dương Nguyễn Mạnh Cường