Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Canoeing 1000m K4 nữ Gold Hà Nam Đinh Thị Yến Nhi
Gold Hà Nam Đỗ Thị Sen
Gold Hà Nam Nguyễn Thanh Nhàn
Gold Hà Nam Nguyễn Thu Hương
Jujitsu Newaza - Gi 57kg nữ Gold Hà Nam TRẦN HÔNG ÂN
Newaza - Gi 63kg nữ Gold Hà Nam NGUYỄN THỊ MINH VƯỢNG
Newaza - NoGi 57kg nữ Gold Hà Nam LÊ THỊ THƯƠNG
Newaza - NoGi 62kg nam Gold Hà Nam BẠCH VĂN NGHĨA
Newaza - NoGi 63kg nữ Gold Hà Nam NGÔ THỊ QUỲNH
Vật Vật tự do 44 - 46kg nữ Gold Hà Nam NGUYỄN THỊ HUYỀN
Vật tự do 53kg nữ Gold Hà Nam BÙI THỊ ĐÀO
Vật tự do 68kg nữ Gold Hà Nam Trần Thị Hoa
Vật tự do 72kg nữ Gold Hà Nam Nguyễn Thị Linh
Vật dân tộc Trên 60 đến 63kg Gold Hà Nam Lại Anh Tuấn
Trên 78 đến 81kg Gold Hà Nam Nguyễn Quang Hiển