Ngày 28 / 02 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Cung 1 dây 30m nam Gold TP Hà Nội NGUYỄN ĐẠT MẠNH
Cung 1 dây 30m nữ Gold TP Hà Nội TRẦN THỊ TRÀ MY
Gold TP Hà Nội LỘC THỊ ĐÀO
Cung 1 dây 50m nam Gold TP Hà Nội NGUYỄN ĐẠT MẠNH
Cung 1 dây 50m nữ Gold TP Hà Nội TRẦN THỊ TRÀ MY
Gold TP Hà Nội TRIỆU HUYỀN ĐIỆP
Cung 1 dây 60m nữ Gold TP Hà Nội TRIỆU HUYỀN ĐIỆP
Gold TP Hà Nội ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT
Cung 1 dây 70m nam Gold TP Hà Nội NGUYỄN ĐẠT MẠNH
Gold TP Hà Nội CHU ĐỨC ANH
Cung 1 dây 70m nữ Gold TP Hà Nội NGUYỄN LINH CHI
Gold TP Hà Nội TRẦN THỊ TRÀ MY
Cung 1 dây 90m nam Gold TP Hà Nội DƯƠNG ĐẠI VĨ
Cung 1 dây cá nhân nam Gold TP Hà Nội NGUYỄN ĐẠT MẠNH
Cung 1 dây cá nhân nữ Gold TP Hà Nội LỘC THỊ ĐÀO
Gold TP Hà Nội HOÀNG PHƯƠNG THẢO
Gold TP Hà Nội TRIỆU HUYỀN ĐIỆP
Cung 1 dây đôi nam nữ Gold TP Hà Nội LỘC THỊ ĐÀO
Gold TP Hà Nội NGUYỄN ĐẠT MẠNH
Cung 1 dây đồng đội nam Gold TP Hà Nội CHU ĐỨC ANH
Gold TP Hà Nội DƯƠNG ĐẠI VĨ
Gold TP Hà Nội NGUYỄN ĐẠT MẠNH
Gold TP Hà Nội NGUYỄN THÀNH MẠNH
Cung 1 dây đồng đội nữ Gold TP Hà Nội HOÀNG PHƯƠNG THẢO
Gold TP Hà Nội LỘC THỊ ĐÀO
Gold TP Hà Nội TRẦN THỊ TRÀ MY
Gold TP Hà Nội TRIỆU HUYỀN ĐIỆP
Cung 1 dây toàn năng nam Gold TP Hà Nội NGUYỄN ĐẠT MẠNH
Cung 1 dây toàn năng nữ Gold TP Hà Nội HOÀNG PHƯƠNG THẢO
Gold TP Hà Nội TRIỆU HUYỀN ĐIỆP
Cung 3 dây 30m nam Gold TP Hà Nội DƯƠNG DUY BẢO
Cung 3 dây 70m nam Gold TP Hà Nội DƯƠNG DUY BẢO
Cung 3 dây cá nhân nam Gold TP Hà Nội DƯƠNG DUY BẢO
Gold TP Hà Nội NGUYỄN TIẾN CƯƠNG
Cung 3 dây cá nhân nữ Gold TP Hà Nội VÒONG PHƯƠNG THẢO
Cung 3 dây đôi nam nữ Gold TP Hà Nội NGUYỄN TIẾN CƯƠNG
Gold TP Hà Nội VÒONG PHƯƠNG THẢO
Bắn súng 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ Gold TP Hà Nội Bùi Thúy Thu Thủy
10m súng trường hơi cá nhân nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tâm
10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân nam Gold TP Hà Nội Ngô Hữu Vương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Công Dậu
10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân nữ Gold TP Hà Nội Đặng Hồng Hà
10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nam Gold TP Hà Nội Ngô Hữu Vương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Công Dậu
Gold TP Hà Nội Trần Hoàng Vũ
10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Đặng Hồng Hà
Gold TP Hà Nội Đỗ Thuỳ Linh
Gold TP Hà Nội Lê Thảo Ngọc
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nam Gold TP Hà Nội Ngô Hữu Vương
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nữ Gold TP Hà Nội Đặng Hồng Hà
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nam Gold TP Hà Nội Ngô Hữu Vương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Công Dậu
Gold TP Hà Nội Trần Hoàng Vũ
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Đặng Hồng Hà
Gold TP Hà Nội Đỗ Thuỳ Linh
Gold TP Hà Nội Lê Thảo Ngọc
10m súng trường hơi đồng đội nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tâm
Gold TP Hà Nội Phạm Ngọc Thanh
Gold TP Hà Nội Phùng Việt Dũng
25m súng ngắn tiêu chuẩn cá nhân nam Gold TP Hà Nội Kiều Thanh Tú
25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam Gold TP Hà Nội Bùi Quang Nam
Gold TP Hà Nội Kiều Thanh Tú
Gold TP Hà Nội Phạm Anh Đạt
50m súng trường 3 tư thế cá nhân nam Gold TP Hà Nội Phùng Việt Dũng
50m súng trường 3 tư thế cá nhân nữ Gold TP Hà Nội Dương Thị Chúc
50m súng trường 3 tư thế đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Dương Thị Chúc
Gold TP Hà Nội Dương Thị Luyến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Xuân
50m súng trường nằm cá nhân nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Phương Anh
50m súng trường nằm đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Dương Thị Chúc
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Phương Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Xuân
Đĩa bay Skeet nữ(50) Gold TP Hà Nội Lã Phi Yến
Gold TP Hà Nội Đinh Thị Hồng Thúy
Đĩa bay Trap nam (50) Gold TP Hà Nội Lê Nghĩa
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Điệp
Đĩa bay Trap nữ (50) Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Tuất
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Ly
Double Trap cá nhân nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Điệp
Gold TP Hà Nội Lê Nghĩa
Double Trap cá nhân nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Tuất
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Ly
Double Trap đồng đội nam Gold TP Hà Nội Lê Nghĩa
Gold TP Hà Nội Lê Thành Kông
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Điệp
Double Trap đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Tuất
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Ly
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai
Skeet đồng đội nam Gold TP Hà Nội Lã Minh Kiệt
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Điệp
Gold TP Hà Nội Phùng Tuấn Anh
Skeet đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Đinh Thị Hồng Thúy
Gold TP Hà Nội Lã Phi Yến
Gold TP Hà Nội Vũ Hoàng Yến Hoa
Skeet hỗn hợp đồng đội Gold TP Hà Nội HAN (Đinh Thị Hồng Thúy; Phùng Tuấn Anh)
Trap đồng đội nam Gold TP Hà Nội Lê Nghĩa
Gold TP Hà Nội Lê Thành Kông
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Điệp
Trap đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Tuất
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hải Ly
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Mai
Trap hỗn hợp đồng đội Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Tuất
Gold TP Hà Nội Lê Nghĩa
Bi sắt Bộ ba 2 nam 1 nữ Gold TP Hà Nội HÀ NỘI (Dũng Tân Thi)
Bộ ba 2 nữ 1 nam. Gold TP Hà Nội HÀ NỘI (Thanh Dung Lan)
Bộ ba nam Gold TP Hà Nội HÀ NỘI (Tuấn Huy Vũ Tân)
Bộ ba nữ Gold TP Hà Nội HÀ NỘI (Hiền Lan Loan Dung)
Đơn nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thi
Kỹ thuật nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hiền
Billiards & Snooker English Billiards đôi nam Gold TP Hà Nội Hồ Đức Thiện
Gold TP Hà Nội Nguyễn Trung Kiên
English Billiards nam Gold TP Hà Nội Hồ Đức Thiện
Pool 10-ball nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn
Gold TP Hà Nội Lường Đức Thiện
Pool 10-ball nữ Gold TP Hà Nội Bùi Xuân Vàng
Gold TP Hà Nội Đoàn Thị Ngọc Lệ
Pool 9- ball nữ Gold TP Hà Nội Đoàn Thị Ngọc Lệ
Gold TP Hà Nội Bùi Xuân Vàng
Pool 9-ball đôi nam Gold TP Hà Nội Đỗ Thế Kiên
Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn
Pool 9-ball nam Gold TP Hà Nội Đỗ Thế Kiên
Snooker 6 bi đỏ đôi nam Gold TP Hà Nội Phạm Hoài Nguyên
Gold TP Hà Nội Thái Văn Nam
Snooker 6 bi đỏ nam Gold TP Hà Nội Phạm Hoài Nam
Gold TP Hà Nội Phạm Hoài Nguyên
Bơi 100m ngửa nam Gold TP Hà Nội Cao Văn Dũng
200m ếch nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng
200m hỗn hợp nam Gold TP Hà Nội Cao Văn Dũng
200m ngửa nam Gold TP Hà Nội Cao Văn Dũng
400m hỗn hợp nam Gold TP Hà Nội Cao Văn Dũng
Bóng bàn Đôi nam Gold TP Hà Nội Đinh Anh Hoàng
Gold TP Hà Nội Lê Đinh Đức
Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tú
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Huấn
Đôi nam nữ Gold TP Hà Nội Lê Đinh Đức
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Nga
Gold TP Hà Nội Đinh Anh Hoàng
Gold TP Hà Nội Trần Mai Ngọc
Đôi nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Nga
Gold TP Hà Nội Trần Mai Ngọc
Đơn nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tú
Gold TP Hà Nội Đinh Anh Hoàng
Đơn nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Nga
Đồng đội nam Gold TP Hà Nội Đinh Anh Hoàng
Gold TP Hà Nội Lê Đinh Đức
Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tú
Gold TP Hà Nội Nguyễn Trung Kiên
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Huấn
Đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Hạnh Ngân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Nga
Gold TP Hà Nội Nguyễn Tú Chi
Gold TP Hà Nội Trần Mai Ngọc
Bóng đá nam Bóng đá nam Gold TP Hà Nội Bùi Long Nhật
Gold TP Hà Nội Lê Trí Phong
Gold TP Hà Nội Lê Văn Hà
Gold TP Hà Nội Ngô Đức Hoàng
Gold TP Hà Nội Ngô Sỹ Chinh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Tú
Gold TP Hà Nội Nguyễn Đắc Vinh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Đức Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Duy Dũng
Gold TP Hà Nội Nguyễn Giản Tân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hà Anh Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Nam Trường
Gold TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Đức
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thái Học
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thế Anh Tâm
Gold TP Hà Nội Nguyễn Trung Thành
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Sơn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Tài
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Tùng
Gold TP Hà Nội Phan Lạc Dương
Gold TP Hà Nội Quan Văn Chuẩn
Gold TP Hà Nội Trần Văn Thắng
Gold TP Hà Nội Vũ Tiến Long
Gold TP Hà Nội Vũ Văn Sơn
Bóng đá nữ Bóng đá nữ Gold TP Hà Nội Biện Thị Hằng
Gold TP Hà Nội Bùi Thị Trang
Gold TP Hà Nội Bùi Thúy An
Gold TP Hà Nội Đào Thị Kiều Oanh(GK)
Gold TP Hà Nội Hồ Thị Quỳnh
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Loan
Gold TP Hà Nội Ngân Thị Vạn Sự
Gold TP Hà Nội Nguyễn Kiều Diễm
Gold TP Hà Nội Nguyễn Kim Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thanh Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Loan (GK)
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Nhã
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thảo Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tú Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Vân Anh
Gold TP Hà Nội Phạm Hải Yến
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Lan Anh
Gold TP Hà Nội Thái Thị Thảo
Gold TP Hà Nội Trần Thị Hải Linh
Gold TP Hà Nội Trần Thị Phương
Gold TP Hà Nội Trần Thị Thương
Gold TP Hà Nội Vũ Thị Hoa
Bóng ném Bóng ném nam Gold TP Hà Nội Đỗ Tiến Đạt
Gold TP Hà Nội Hồ Hoàng Dũng
Gold TP Hà Nội Hồ Trọng Quý
Gold TP Hà Nội Khang Gia Bảo
Gold TP Hà Nội Lê Đình Đạt
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Thanh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Minh Đức
Gold TP Hà Nội Nguyễn Phúc Long
Gold TP Hà Nội Nguyễn Quang Đạt
Gold TP Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Trọng
Gold TP Hà Nội Phạm Văn Quyền
Gold TP Hà Nội Phùng Công Sinh
Gold TP Hà Nội Trần Xuân Nhạc
Gold TP Hà Nội Triệu Vân Long
Gold TP Hà Nội Vũ Chí Linh
Bóng ném nữ Gold TP Hà Nội Đàm Thị Khuyên
Gold TP Hà Nội Đàm Thị Thanh Huyền
Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Huyền Trang
Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Như Quỳnh
Gold TP Hà Nội Hà Thị Hạnh
Gold TP Hà Nội Hà Thị Thu Huệ
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Lan Anh
Gold TP Hà Nội Mai Thị Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thanh Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Khánh Linh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Loan
Gold TP Hà Nội Phùng Thị Linh Trang
Gold TP Hà Nội Trần Hải Yến
Bóng ném bãi biển Bóng ném bãi biển nam Gold TP Hà Nội Hồ Trọng Quý
Gold TP Hà Nội Lê Đình Đạt
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Thanh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Phúc Long
Gold TP Hà Nội Nguyễn Quang Đạt
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Trọng
Gold TP Hà Nội Phạm Văn Quyền
Gold TP Hà Nội Trần Xuân Nhạc
Gold TP Hà Nội Triệu Vân Long
Gold TP Hà Nội Vũ Chí Linh
Bóng ném bãi biển nữ Gold TP Hà Nội Đàm Thị Khuyên
Gold TP Hà Nội Đàm Thị Thanh Huyền
Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Huyền Trang
Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Như Quỳnh
Gold TP Hà Nội Hà Thị Hạnh
Gold TP Hà Nội Mai Thị Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thanh Huyền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Gold TP Hà Nội Phùng Thị Linh Trang
Bóng rổ Bóng rổ 3x3 nam Gold TP Hà Nội Đặng Thái Hưng
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng
Gold TP Hà Nội Tô Ngọc Khánh
Gold TP Hà Nội Trần Minh Hiếu
Bóng rổ 3x3 nữ Gold TP Hà Nội Bùi Thu Hằng
Gold TP Hà Nội Đặng Thị Thúy Hằng
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Thảo
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hà
Bóng rổ 5x5 nam Gold TP Hà Nội Bùi Thái Hà
Gold TP Hà Nội Đặng Thái Hưng
Gold TP Hà Nội Đinh Toàn Quốc
Gold TP Hà Nội Hoàng Thế Hiển
Gold TP Hà Nội Nguyễn Đường Quang Anh
Gold TP Hà Nội Nguyễn Minh Chung
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thành Đạt
Gold TP Hà Nội Phạm Đức Kiên
Gold TP Hà Nội Phan Trọng Tài
Gold TP Hà Nội Tô Ngọc Khánh
Gold TP Hà Nội Trần Minh Hiếu
Gold TP Hà Nội Trương Hoàng Trung
Bóng rổ 5x5 nữ Gold TP Hà Nội Bùi Thu Hằng
Gold TP Hà Nội Đặng Thị Thúy Hằng
Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Thùy Linh
Gold TP Hà Nội Hoàng Thị Thảo
Gold TP Hà Nội Khiều Vũ Khương Uyên
Gold TP Hà Nội Lê Thị Thùy Linh
Gold TP Hà Nội Lưu Thị Khánh Huyền
Gold TP Hà Nội Lưu Thị Khánh Huyền
Gold TP Hà Nội Mầu Thị Như Quỳnh
Gold TP Hà Nội Trần Thị Thảo Hương
Gold TP Hà Nội Vũ Ngọc Mai
Gold TP Hà Nội Vũ Thị Tú Uyên
Gold TP Hà Nội Vũ Thy Phượng
Bowling Đôi nữ(dầu dài) Gold TP Hà Nội Hà Nội 1 (N.T. Huyền Thảo; Trương T. Thanh Huyền)
Đơn nam (dầu ngắn) Gold TP Hà Nội Vũ Huy Tiến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Đức
Đơn nữ (dầu ngắn) Gold TP Hà Nội Trương Thị Thanh Huyền
Đồng đội 3 nam (dầu ngắn) Gold TP Hà Nội Hà Nội (Vũ Huy Tiến; N.Anh Đức; Phạm Thái Bình)
Đồng đội 3 nữ (dầu ngắn) Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Thảo
Gold TP Hà Nội Tăng Mỹ Phụng
Gold TP Hà Nội Trương Thị Thanh Huyền
Đồng đội 4 nam (dầu ngắn) Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Đức
Gold TP Hà Nội Phạm Thái Bình
Gold TP Hà Nội Vũ Hữu Chiến
Gold TP Hà Nội Vũ Huy Tiến
Đồng đội 4 nữ (dầu ngắn) Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Thảo
Gold TP Hà Nội Tăng Mỹ Phụng
Gold TP Hà Nội Trương Thị Thanh Huyền
Đồng đội 5 nam (dầu dài) Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Đức
Gold TP Hà Nội Phạm Thái Bình
Gold TP Hà Nội Trần Minh Bình
Gold TP Hà Nội Vũ Hữu Chiến
Gold TP Hà Nội Vũ Huy Tiến
Đồng đội 5 nữ (dầu dài) Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Thảo
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thu Hằng
Gold TP Hà Nội Tăng Mỹ Phụng
Gold TP Hà Nội Trương Thị Thanh Huyền
Master nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Đức
Toàn năng nam Gold TP Hà Nội Vũ Huy Tiến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Anh Đức
Toàn năng nữ Gold TP Hà Nội Trương Thị Thanh Huyền
Boxing Trên 42kg đến 45kg nữ Gold TP Hà Nội Vương Thị Hường
Trên 44kg đến 46kg nam Gold TP Hà Nội Phạm Công Hưng
Trên 45kg đến 48kg nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hương Giang
Trên 48kg đến 50kg nữ Gold TP Hà Nội Lê Thị Oanh
Trên 48kg đến 51kg nam Gold TP Hà Nội Lương Trung Nguyên
Trên 50kg đến 52kg nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Tâm
Trên 51kg đến 54kg nam Gold TP Hà Nội Trần Văn An
Trên 52kg đến 54kg nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thanh Thành Thơm
Trên 57kg đến 60kg nam Gold TP Hà Nội Đào Văn Quân
Trên 57kg đến 60kg nữ Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Thuý
Trên 60kg đến 63kg nữ Gold TP Hà Nội Đỗ Thị Linh Chi
Trên 63.5kg đến 67kg nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Đức Ngọc
Trên 63kg đến 66kg nữ Gold TP Hà Nội Hà Thị Linh
Trên 66kg đến 70kg nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thu Trang
Trên 70kg đến 75kg nữ Gold TP Hà Nội Lưu Diễm Quỳnh
Trên 75kg đến 81kg nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Hương
Trên 81kg nữ Gold TP Hà Nội Cà Thị Huyền
Canoeing 1000m C1 nữ Gold TP Hà Nội Ma Thị Thương
1000m K4 nữ Gold TP Hà Nội Hoàng Như Huyền
Gold TP Hà Nội Ngô Thị Thu Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Khằm
Gold TP Hà Nội Rần Thị Quỳnh
200m C1 nam Gold TP Hà Nội Phạm Lương Tú
200m C1 nữ Gold TP Hà Nội Ma Thị Thương
200m K4 nữ Gold TP Hà Nội Hoàng Như Huyền
Gold TP Hà Nội Ngô Thị Thu Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Khằm
Gold TP Hà Nội Rần Thị Quỳnh
500m C1 nữ Gold TP Hà Nội Ma Thị Thương
500m C4 nam Gold TP Hà Nội Bùi Quang Huy
Gold TP Hà Nội Dương Văn Ngời
Gold TP Hà Nội Nguyễn Tùng Dương
Gold TP Hà Nội Trịnh Văn Toản
500m K2 nữ Gold TP Hà Nội Hoàng Như Huyền
Gold TP Hà Nội Ngô Thị Thu Hiền
500m K4 nữ Gold TP Hà Nội Hoàng Như Huyền
Gold TP Hà Nội Ngô Thị Thu Hiền
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Khằm
Gold TP Hà Nội Rần Thị Quỳnh
Cầu lông Đôi nam Gold TP Hà Nội Đỗ Tuấn Đức
Gold TP Hà Nội Phạm Hồng Nam
Đôi nam nữ Gold TP Hà Nội Đỗ Tuấn Đức
Gold TP Hà Nội Phạm Như Thảo
Đơn nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Tiến Tuấn
Đồng đội nam Gold TP Hà Nội Đỗ Tuấn Đức
Gold TP Hà Nội Lê Văn Tú
Gold TP Hà Nội Nguyễn Chí Đức
Gold TP Hà Nội Nguyễn Đình Chiến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Tiến Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Mai
Gold TP Hà Nội Phạm Hồng Nam
Gold TP Hà Nội Vũ Hải Đăng
Cầu mây Đội tuyển ba nam Gold TP Hà Nội Đầu Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Nguyễn Công Tiến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Lân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Xuân Trường
Gold TP Hà Nội Vương Minh Châu
Đội tuyển bốn nam Gold TP Hà Nội Chu Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Đầu Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Đỗ Mạnh Tuấn
Gold TP Hà Nội Mai Minh Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Lân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Lý
Đội tuyển bốn nữ Gold TP Hà Nội Giáp Thị Hiển
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Yến
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Hằng
Gold TP Hà Nội Trần Thị Hồng Nhung
Gold TP Hà Nội Trần Thị Việt Mỹ
Đồng đội ba nam Gold TP Hà Nội Cấn Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Chu Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Đầu Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Đỗ Mạnh Tuấn
Gold TP Hà Nội Mai Minh Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Công Tiến
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Lân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Lý
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Nhàn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Tài
Gold TP Hà Nội Nguyễn Xuân Trường
Gold TP Hà Nội Vương Minh Châu
Đồng đội ba nữ Gold TP Hà Nội Bùi Thị Hiếu
Gold TP Hà Nội Dương Thị Xuyên
Gold TP Hà Nội Giáp Thị Hiển
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Khánh Ly
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Yến
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Hằng
Gold TP Hà Nội Tạ Mai Quỳnh
Gold TP Hà Nội Trần Thị Hồng Nhung
Gold TP Hà Nội Trần Thị Mai Hương
Gold TP Hà Nội Trần Thị Thu Hoài
Gold TP Hà Nội Trần Thị Việt Mỹ
Đồng đội bốn nam Gold TP Hà Nội Cấn Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Chu Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Đầu Văn Hoàng
Gold TP Hà Nội Đỗ Lai Huy
Gold TP Hà Nội Đỗ Mạnh Tuấn
Gold TP Hà Nội Mai Minh Tuấn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Lân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Lý
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Nhàn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Tài
Gold TP Hà Nội Nguyễn Xuân Trường
Gold TP Hà Nội Vương Minh Châu
Đồng đội bốn nữ Gold TP Hà Nội Dương Thị Xuyên
Gold TP Hà Nội Giáp Thị Hiển
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Khánh Ly
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Yến
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Hằng
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Lệ Quyên
Gold TP Hà Nội Tạ Mai Quỳnh
Gold TP Hà Nội Trần Thị Hồng Nhung
Gold TP Hà Nội Trần Thị Thu Hằng
Gold TP Hà Nội Trần Thị Thu Hoài
Gold TP Hà Nội Trần Thị Việt Mỹ
Đồng đội đôi nam Gold TP Hà Nội Chu Thanh Nam
Gold TP Hà Nội Đỗ Lai Huy
Gold TP Hà Nội Đỗ Mạnh Tuấn
Gold TP Hà Nội Lâm Văn Vĩ
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hoàng Lân
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Lý
Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Nhàn
Gold TP Hà Nội Nguyễn Xuân Trường
Gold TP Hà Nội Vương Minh Châu
Đồng đội đôi nữ Gold TP Hà Nội Dương Thị Xuyên
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Trang
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Yến
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Hằng
Gold TP Hà Nội Phạm Thị Lệ Quyên
Gold TP Hà Nội Trần Thị Hằng
Gold TP Hà Nội Trần Thị Hồng Nhung
Gold TP Hà Nội Trần Thị Mai Hương
Gold TP Hà Nội Trần Thị Việt Mỹ
Cờ tướng Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Phi Liêm
Gold TP Hà Nội Phạm Thu Hà
Cờ truyền thống đồng đội nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Thành Công
Gold TP Hà Nội Phạm Quốc Hưng
Gold TP Hà Nội Vũ Ngọc Long
Cờ vua Cờ ASEAN cá nhân Gold TP Hà Nội Nguyễn Huỳnh Minh Thiên
Cờ chớp cá nhân nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Huy
Gold TP Hà Nội Lê Tuấn Minh
Cờ chớp cá nhân nữ Gold TP Hà Nội Lê Thanh Tú
Cờ chớp đôi nam nữ Gold TP Hà Nội Ngô Đức Trí
Gold TP Hà Nội Nguyễn Hồng Nhung
Cờ chớp đồng đội nam Gold TP Hà Nội Trần Minh Thắng
Gold TP Hà Nội Trần Tuấn Minh
Cờ nhanh cá nhân nam Gold TP Hà Nội Lê Tuấn Minh
Gold TP Hà Nội Ngô Đức Trí
Cờ nhanh cá nhân nữ Gold TP Hà Nội Nguyễn Hồng Nhung
Cờ nhanh đồng đội nam Gold TP Hà Nội Nguyễn Văn Huy
Gold TP Hà Nội Trần Tuấn Minh
Cờ nhanh đồng đội nữ Gold TP Hà Nội Kiều Bích Thủy
Gold TP Hà Nội Nguyễn Thị Minh Thư
Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam Gold TP Hà Nội Trần Minh Thắng
Gold TP Hà Nội Bành Gia Huy