Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn súng Đĩa bay Trap nam (50) Gold Hà Tĩnh Dương Anh Trung
Double Trap cá nhân nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Toàn
Double Trap đồng đội nam Gold Hà Tĩnh Dương Anh Trung
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Chí Hùng
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Toàn
Double Trap đồng đội nữ Gold Hà Tĩnh Dương Thị Cẩm Ly
Gold Hà Tĩnh Lê Phúc Anh Thư
Gold Hà Tĩnh Trần Thị Thiên Hương
Skeet đồng đội nữ Gold Hà Tĩnh Dương Thị Cẩm Ly
Gold Hà Tĩnh Lê Phúc Anh Thư
Gold Hà Tĩnh Trần Thị Thiên Hương
Skeet hỗn hợp đồng đội Gold Hà Tĩnh HAT (Trần Thị Thiên Hương;; Nguyễn Văn Toàn)
Trap đồng đội nam Gold Hà Tĩnh Dương Anh Trung
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Chí Hùng
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Toàn
Điền kinh 3000m CNV nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Trung Cường
Gold Hà Tĩnh Lê Tiến Long
3000m CNV nữ Gold Hà Tĩnh Lê Thị Thanh Nga
Gold Hà Tĩnh Lê Thị Thanh Nga
400m nam Gold Hà Tĩnh Trần Đình Sơn
400m nữ Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Ngọc
5000m nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Trung Cường
Tiếp sức 4x400m hỗn hợp Nam nữ Gold Hà Tĩnh Chu Thị Huệ
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hảo
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Ngọc
Gold Hà Tĩnh Trần Đình Sơn
Tiếp sức 4x400m nam Gold Hà Tĩnh HÀ TĨNH
Tiếp sức 4x800m nam Gold Hà Tĩnh Lê Tiến Long
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Trung Cường
Gold Hà Tĩnh Trần Đình Vị
Gold Hà Tĩnh Trần Nhật Sang
Karate Kumite -55kg nữ Gold Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm
Kumite -61kg nữ Gold Hà Tĩnh Trần Thị Quỳnh Anh
Kumite -68kg nữ Gold Hà Tĩnh Hồ Thị Thu Hiền
Kumite -75kg nam Gold Hà Tĩnh Thái Văn Ngọc
Kumite đồng đội nữ nhóm 1 Gold Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Gold Hà Tĩnh Thiều Thị Thu
Gold Hà Tĩnh Trần Thị Huyền Trang
Kumite đồng đội nữ nhóm 2 Gold Hà Tĩnh Hồ Thị Thu Hiền
Gold Hà Tĩnh Kiều Thị Quỳnh Như
Gold Hà Tĩnh Lê Thị Diệu
Gold Hà Tĩnh Trần Thị Quỳnh Anh
Muay 71kg-75kg nam Gold Hà Tĩnh NGUYỄN CÔNG CƯỜNG
75kg-81kg nam Gold Hà Tĩnh HOA VĂN THÀNH
Pencak Silat 75kg nam Gold Hà Tĩnh Trần Thanh Hải
85kg nam Gold Hà Tĩnh Trần Xuân Tuấn
Rowing LM1x nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hà
LW2- nữ Gold Hà Tĩnh Dư Thị Bông
Gold Hà Tĩnh Lê Thị Phương
M1x nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hiếu
M2x nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hà
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hiếu
M4X nam Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hà
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hiếu
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Viết Thục
Gold Hà Tĩnh Trần Trung Quân
W2- nữ Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Gold Hà Tĩnh Trần Thị Thảo
W4- nữ Gold Hà Tĩnh Dư Thị Bông
Gold Hà Tĩnh Lê Thị Phương
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Gold Hà Tĩnh Trần Thị Thảo
W4X nữ Gold Hà Tĩnh Dư Thị Bông
Gold Hà Tĩnh Lê Thị Phương
Gold Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Gold Hà Tĩnh Trần Thị Thảo