Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bơi 100m ngửa nữ Gold Long An Trần Thị Hồng Gấm
1500m tự do nữ Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
200m bướm nữ Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
200m ếch nữ Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
200m tự do nữ Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
400m hỗn hợp nữ Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
400m tự do nữ Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ Gold Long An Lê Thị Thiên Kim
Gold Long An Trần Thị Hồng Cẩm
Gold Long An Trần Thị Hồng Gấm
Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
4x100m tiếp sức tự do nữ Gold Long An Lê Thị Thiên Kim
Gold Long An Trần Thị Hồng Cẩm
Gold Long An Trần Thị Hồng Gấm
Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
4x200m tiếp sức tự do nữ Gold Long An Lê Thị Thiên Kim
Gold Long An Trần Thị Hồng Cẩm
Gold Long An Trần Thị Hồng Gấm
Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
50m ếch nữ Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
800m tự do nữ Gold Long An Võ Thị Mỹ Tiên
Bóng chuyền Bóng chuyền nữ Gold Long An ĐẶNG THỊ KIM THANH
Gold Long An ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN
Gold Long An ĐOÀN THỊ MỸ TIÊN
Gold Long An HUỲNH THỊ QUẾ NHI
Gold Long An LÊ NHƯ ANH
Gold Long An NGUYỄN KHÁNH ĐANG
Gold Long An NGUYỄN LAN VY
Gold Long An NGUYỄN NGỌC MỸ TIÊN
Gold Long An NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC
Gold Long An NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Gold Long An PHAN KHÁNH VY
Gold Long An TRẦN THỊ QUÍ UYÊN
Gold Long An TRÀN THỊ THANH THÚY
Gold Long An VÕ THỊ KIM THOA
Điền kinh 100m nữ Gold Long An Trần Thị Nhi Yến
200m nữ Gold Long An Trần Thị Nhi Yến
Ném lao nam Gold Long An Nguyễn Hoài Văn
Vật Vật tự do 70kg nam Gold Long An Đoàn Nam Đế
Vật tự do 86kg nam Gold Long An Trần Tuấn Khanh
Vật tự do 92kg nam Gold Long An Nguyễn Quốc Cường