Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Boxing Trên 63kg đến 66kg nữ Gold Lâm Đồng Lê Hương Duyên
Cầu lông Đôi nam Gold Lâm Đồng Nguyễn Đình Hoàng
Gold Lâm Đồng Trần Đình Mạnh
Gold Lâm Đồng Dương Trung Đức
Gold Lâm Đồng Nguyễn Xuân Hưng
Đồng đội nam Gold Lâm Đồng Đồng Quang Huy
Gold Lâm Đồng Dương Trung Đức
Gold Lâm Đồng Nguyễn Đình Hoàng
Gold Lâm Đồng Nguyễn Xuân Hưng
Gold Lâm Đồng Trần Đình Mạnh
Cờ vua Cờ chớp đồng đội nam Gold Lâm Đồng Cao Sang
Gold Lâm Đồng Lê Hữu Thái
Cờ nhanh đồng đội nam Gold Lâm Đồng Cao Sang
Gold Lâm Đồng Lê Hữu Thái
Cử tạ Cử đẩy nam 55kg Gold Lâm Đồng K'Dương
Cử đẩy nam 61kg Gold Lâm Đồng Nguyễn Thành Đô
Cử đẩy nam 81kg Gold Lâm Đồng Đỗ Văn Hải
Cử giật nam 61kg Gold Lâm Đồng Nguyễn Thành Đô
Tổng cử nam 61kg Gold Lâm Đồng Nguyễn Thành Đô
Đẩy gậy Đến 54kg nam Gold Lâm Đồng Hoàng Dương Đức
Trên 54 đến 57kg nam Gold Lâm Đồng Hà Đức Tuấn
Trên 63 đến 66kg nam Gold Lâm Đồng K Đạt
Trên 66 đến 69kg nam Gold Lâm Đồng Sa Anh Tuấn
Kickboxing Fullcontact -60kg nam Gold Lâm Đồng Nguyễn Trọng Hồng Hoàng
Thể hình Đến 49kg nữ Gold Lâm Đồng Huỳnh Thanh Thúy
Đến 75kg nam Gold Lâm Đồng Lê Viết Hồng Tứ
Đến 85kg nam Gold Lâm Đồng Hồ Văn Tuân
Vật Vật cổ điển 48 - 50kg Gold Lâm Đồng NGÔ XUÂN MƯỜI
Vật cổ điển 67kg Gold Lâm Đồng ĐỖ ĐÌNH HƯỜNG
Vật dân tộc Đến 51kg Gold Lâm Đồng Nguyễn Đình Khương
Trên 51 đến 54kg Gold Lâm Đồng Nguyễn Anh Giang
Võ cổ truyền Biểu diễn Quyền nữ: Hùng Kê Quyền + Song Tuyết Kiếm Gold Lâm Đồng Vũ Anh Thư
Trên 50kg đến 55kg nam Gold Lâm Đồng Dơng Gur Ha Siêng
Trên 65kg đến 70kg nữ Gold Lâm Đồng Lương Thị Tuyết Vân