Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bi sắt Đôi nam nữ Gold Nghệ An NGHỆ AN 2 (Lê Hồng Phước; Đinh Thị Quyên)
Kỹ thuật nữ Gold Nghệ An Nguyễn Thị Phương
Bóng đá nam Bóng đá nam Gold Nghệ An Chu Văn Tấn
Gold Nghệ An Đặng Quang Tú
Gold Nghệ An Đinh Xuân Tiến
Gold Nghệ An Hồ Khắc Lượng
Gold Nghệ An Hồ Văn Cường
Gold Nghệ An Lê Khánh Toàn
Gold Nghệ An Lê Văn Quý
Gold Nghệ An Lê Văn Thành
Gold Nghệ An Ngô Văn Lương
Gold Nghệ An Nguyễn Minh Đức
Gold Nghệ An Nguyễn Văn Bách
Gold Nghệ An Nguyễn Văn Việt
Gold Nghệ An Nguyễn Xuân Bình
Gold Nghệ An Phạm Đức Mạnh
Gold Nghệ An Phan Bá Quyền
Gold Nghệ An Phan Xuân Đại
Gold Nghệ An Trần Mạnh Quỳnh
Gold Nghệ An Trần Nam Hải
Gold Nghệ An Trần Ngọc Dũng
Gold Nghệ An Trần Quốc Thành
Gold Nghệ An Võ Tiến Thắng
Gold Nghệ An Vương Văn Huy
Boxing Trên 44kg đến 46kg nam Gold Nghệ An Dương Xuân Trọng
Trên 57kg đến 60kg nam Gold Nghệ An Võ Xuân Hải
Cầu mây Đôi nữ Gold Nghệ An Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hòa
Gold Nghệ An Nguyễn Thị My
Đội tuyển ba nữ Gold Nghệ An Cao Thị Hải Yến
Gold Nghệ An Hồ Thị Mai Phương
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hòa
Gold Nghệ An Nguyễn Thị My
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Như Huỳnh
Đội tuyển bốn nam Gold Nghệ An Tạ Danh Bách
Gold Nghệ An Trần Đặng Duy Anh
Gold Nghệ An Trần Đức Mạnh
Gold Nghệ An Võ Duy Việt
Gold Nghệ An Vương Đức Huy
Đội tuyển bốn nữ Gold Nghệ An Hồ Thị Mai Phương
Gold Nghệ An Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hòa
Gold Nghệ An Nguyễn Thị My
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Quyên
Gold Nghệ An Trần Hồng Nhung
Đồng đội ba nữ Gold Nghệ An Cao Thị Hải Yến
Gold Nghệ An Đào Thị Kim Oanh
Gold Nghệ An Hồ Thị Mai Phương
Gold Nghệ An Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hòa
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Mơ
Gold Nghệ An Nguyễn Thị My
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Nga
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Như Huỳnh
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Quyên
Gold Nghệ An Phạm Thị Nguyệt
Gold Nghệ An Trương Thanh Thảo
Đồng đội bốn nữ Gold Nghệ An Bùi Thị Ánh
Gold Nghệ An Đào Thị Kim Oanh
Gold Nghệ An Hồ Thị Mai Phương
Gold Nghệ An Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hòa
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Mơ
Gold Nghệ An Nguyễn Thị My
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Nga
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Quyên
Gold Nghệ An Phạm Thị Nguyệt
Gold Nghệ An Trần Hồng Nhung
Gold Nghệ An Trương Thanh Thảo
Đồng đội đôi nữ Gold Nghệ An Đào Thị Kim Oanh
Gold Nghệ An Hồ Thị Mai Phương
Gold Nghệ An Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hòa
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Mơ
Gold Nghệ An Nguyễn Thị My
Gold Nghệ An Nguyễn Thị Quyên
Gold Nghệ An Trần Hồng Nhung
Gold Nghệ An Trương Thanh Thảo
Cử tạ Cử đẩy nữ 64kg Gold Nghệ An Đinh Thị Thúy
Cử đẩy nữ 71kg Gold Nghệ An Phạm Thị Hồng Thanh
Cử giật nữ 71kg Gold Nghệ An Phạm Thị Hồng Thanh
Tổng cử nữ 71kg Gold Nghệ An Phạm Thị Hồng Thanh
Đá cầu Đơn nam Gold Nghệ An Lê Công Tài
Đẩy gậy Trên 60 đến 63kg nữ Gold Nghệ An Trần Thị Thắng
Trên 69 đến 72kg nam Gold Nghệ An Moong Văn Kỳ
Điền kinh 100m nữ Gold Nghệ An Kha Thanh Trúc
200m nam Gold Nghệ An Nguyễn Đình Vũ
200m nữ Gold Nghệ An Kha Thanh Trúc
400m rào nữ Gold Nghệ An Lô Thị Thúy Hương
Tiếp sức 4x400m nữ Gold Nghệ An NGHỆ AN
Golf Đồng đội nam Gold Nghệ An Nguyễn Hữu Quyết
Gold Nghệ An Nguyễn Minh Tuấn
Gold Nghệ An Trần Lưu Sơn
Jujitsu Fighting 69kg nam Gold Nghệ An PHAN TUẤN ANH
Newaza - NoGi 56kg nam Gold Nghệ An ĐINH VĂN NHƯ
Karate Kata cá nhân nam Gold Nghệ An Nguyễn Đại Đồng
Kumite +84kg nam Gold Nghệ An Nguyễn Viết Ngọc Hiệp
Kéo co 510kg hỗn hợp nam nữ Gold Nghệ An Đặng Phạm Uyên Nhi
Gold Nghệ An Đinh Trần Bảo Ngọc
Gold Nghệ An Hồ Thị Tuyết Nhi
Gold Nghệ An Huỳnh Thanh Vũ
Gold Nghệ An Lê Võ Hoàng Kha
Gold Nghệ An Nguyễn Văn Linh
Gold Nghệ An Trần Viết An Khương
Gold Nghệ An Võ Mạnh Hùng
Kickboxing Fullcontact -67kg nam Gold Nghệ An Lại Xuân Thọ
Lowkick -54kg nam Gold Nghệ An Phan Trọng Quý
Lowkick -57kg nữ Gold Nghệ An Nguyễn Thị Mai
Lowkick -71kg nam Gold Nghệ An Bùi Duy Chí Thành
Lặn Lặn vòi hơi chân vịt 1500m nam Gold Nghệ An NGUYỄN TRỌNG DŨNG
Lặn vòi hơi chân vịt 200m nam Gold Nghệ An NGUYỄN TRỌNG DŨNG
Lặn vòi hơi chân vịt 400m nam Gold Nghệ An NGUYỄN TRỌNG DŨNG
Muay 67kg-71kg nữ Gold Nghệ An VANG THỊ QUỲNH NHƯ
Pencak Silat 50kg nữ Gold Nghệ An Chu Thị Phương Thảo
60kg nam Gold Nghệ An Dương Trạch Giang
70kg nam Gold Nghệ An Nguyễn Văn Huỳnh
Taekwondo 49kg nữ Gold Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hoài
57kg nữ Gold Nghệ An Nguyễn Thị Uyên
63kg nam Gold Nghệ An Trần An Được
73kg nữ Gold Nghệ An Nguyễn Thị Kim Anh
trên 87kg nam Gold Nghệ An Nguyễn Văn Đại
Vật dân tộc Trên 54 đến 57kg Gold Nghệ An Nguyễn Kim Bảo
Trên 60 đến 63kg Gold Nghệ An Trần Đức Tiến
Trên 69 đến 72kg Gold Nghệ An Nguyễn Bá Lực
Trên 72 đến 75kg Gold Nghệ An Nguyễn Tất Lộc
Võ cổ truyền Biểu diễn Quyền nữ: Lão Mai Quyền + Siêu Xung Thiên Gold Nghệ An Nguyễn Thị Thu An
Trên 48kg đến 52kg nữ Gold Nghệ An Trần Thị Cẩm Viên
Trên 55kg đến 60kg nam Gold Nghệ An Nguyễn Trung Chiến
Từ 44kg đến 48 kg nữ Gold Nghệ An Nguyễn Thị Hoài Nhi
Vovinam Trên 69 kg đến 72 kg nữ Gold Nghệ An Cao Thuỳ Tiên
Trên 75 kg đến 80 kg nam Gold Nghệ An Nguyễn Hải Lâm