Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Điền kinh 1500m nữ Gold Nam Định Bùi Thị Ngân
400m nữ Gold Nam Định Nguyễn Thị Huyền
400m rào nữ Gold Nam Định Nguyễn Thị Huyền
Gold Nam Định Nguyễn Thị Thu Hà
800m nữ Gold Nam Định Bùi Thị Ngân
Gold Nam Định Nguyễn Thị Thu Hà
Gold Nam Định Đinh Thị Bích
Nhảy xa nam Gold Nam Định Phạm Văn Lâm
Tiếp sức 4x400m nữ Gold Nam Định NAM ĐỊNH
Tiếp sức 4x800m nữ Gold Nam Định Bùi Thị Ngân
Gold Nam Định Đinh Thị Bích
Gold Nam Định Nguyễn Thị Thu Hà
Gold Nam Định Trần Thị Duyên
Jujitsu Fighting 48kg nữ Gold Nam Định PHẠM THỊ HẰNG
Fighting 77kg nam Gold Nam Định TƠ ĐĂNG MINH
Newaza - Gi 62kg nam Gold Nam Định NGUYỄN HỮU KHANG
Newaza - NoGi 45kg nữ Gold Nam Định LỤC LỆ GIANG
Kickboxing Fullcontact -54kg nam Gold Nam Định Trần Văn Sỹ
Lặn Chân vịt đôi 100m nữ Gold Nam Định NGUYỄN THỊ THẢO
Chân vịt đôi 200m nữ Gold Nam Định NGUYỄN THỊ THẢO
Chân vịt đôi 400m nữ Gold Nam Định NGUYỄN THỊ THẢO
Chân vịt đôi 50m nữ Gold Nam Định NGUYỄN THỊ THẢO
Lặn vòi hơi chân vịt 50m nữ Gold Nam Định NGUYỄN THỊ THẢO
Nhảy cầu Cầu cứng đôi nam Gold Nam Định Nguyễn Văn Hoàng
Gold Nam Định Vũ Văn Trung
Cầu cứng đôi nữ Gold Nam Định Lê Bảo Thy
Gold Nam Định Vũ Hà Vy
Cầu mềm 3m đôi nam Gold Nam Định Đinh Trí Toàn
Gold Nam Định Nguyễn Văn Hoàng
Cầu mềm 3m đôi nữ Gold Nam Định Lê Bảo Thy
Gold Nam Định Vũ Hà Vy
Cầu mềm 3m đơn nữ Gold Nam Định Lê Bảo Thy
Vật Vật cổ điển 97kg Gold Nam Định PHAN THÀNH SƠN
Vật tự do 59kg nữ Gold Nam Định Trần Ánh Tuyết
Vật dân tộc Trên 57 đến 60kg Gold Nam Định Nghiêm Đình Cảnh
Trên 60 đến 63kg Gold Nam Định Tạ Đình Đức
Võ cổ truyền Trên 50kg đến 55kg nam Gold Nam Định Hoàng Phúc Thuận
Trên 85kg đến 90kg nam Gold Nam Định Nguyễn Hữu Toàn
Wushu 56kg nữ Gold Nam Định Tạ Mai Hương
65kg nữ Gold Nam Định Trần Thị Dịu
75kg nam Gold Nam Định Phan Đức Hùng