Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Điền kinh Đẩy tạ nữ Gold Ninh Thuận Ka Hoa
Karate Kata cá nhân nữ Gold Ninh Thuận Phạm Thị Thuỳ Trang
Kickboxing Lowkick -46kg nữ Gold Ninh Thuận Phạm Thị Dân
Taekwondo 58kg nam Gold Ninh Thuận Huỳnh Nguyên Đô
trên 87kg nam Gold Ninh Thuận Nguyễn Thao
Vovinam Trên 45kg đến 50kg nam Gold Ninh Thuận Nguyễn Anh Tài
Trên 55 kg đến 60 kg nam Gold Ninh Thuận Cao Trường Sa