Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bắn cung Cung 3 dây 60m nữ Gold Phú Thọ NGUYỄN QUỲNH NHƯ
Cung 3 dây cá nhân nữ Gold Phú Thọ NGUYỄN QUỲNH NHƯ
Cung 3 dây toàn năng nữ Gold Phú Thọ NGUYỄN QUỲNH NHƯ
Đá cầu Đôi nam Gold Phú Thọ Bùi Mạnh Cường
Gold Phú Thọ Trần Anh Quân
Đôi nữ Gold Phú Thọ Đỗ Thị Hồng Nhung
Gold Phú Thọ Nguyễn Thu Phương
Đội tuyển nam Gold Phú Thọ Bùi Mạnh Cường
Gold Phú Thọ Nguyễn Văn Vinh
Gold Phú Thọ Phạm Quang Thành
Gold Phú Thọ Trần Anh Quân
Gold Phú Thọ Trần Quang Dương
Gold Phú Thọ Trần Xuân Dương
Đơn nữ Gold Phú Thọ Đỗ Thị Hồng Nhung
Lặn Chân vịt đôi 100m nam Gold Phú Thọ VŨ VĂN BẮC
Chân vịt đôi 50m nam Gold Phú Thọ VŨ VĂN BẮC
Khí tài 100m nam Gold Phú Thọ BÙI VĂN TRƯỜNG
Pencak Silat 50kg nữ Gold Phú Thọ Đỗ Thị Hương Mơ
55kg nam Gold Phú Thọ Hoàng Tiến Thanh
60kg nam Gold Phú Thọ Trịnh Văn Dương
65kg nam Gold Phú Thọ Nguyễn Trung Phương Nam
Vật Vật tự do 59kg nữ Gold Phú Thọ Đinh Thị Ngọc Anh
Vật tự do 72kg nữ Gold Phú Thọ Hà Thị Thanh Phương
Vật tự do 76kg nữ Gold Phú Thọ Đỗ Thị Thùy Trang
Vật dân tộc Trên 75 đến 78kg Gold Phú Thọ Lê Đại Phúc
Wushu 70kg nữ Gold Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Ngân
Thái cực kiếm nữ Gold Phú Thọ Nguyễn Quỳnh Phương
Thái cực quyền nam Gold Phú Thọ Nguyễn Khắc Lê Hoàng
Thái cực quyền nữ Gold Phú Thọ Nguyễn Quỳnh Phương
Thái cực quyền Trần gia nữ Gold Phú Thọ Hà Thị Lộc